شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

مقالات

دیگر نمیگذاریم جوانانمان را بکشید!

دیگر نمیگذاریم جوانانمان را بکشید!

سه جوان ما #مجید_کاظمی، #صالح_میرهاشمی، #سعید_یعقوبی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. غم از دست دادن این عزیزان عزم ما را در راهی که به پیش گرفته ایم راسخ تر کرده است. این عزیزان را کشتید به گمان اینکه فریاد #زن_زندگی_آزادی را که در اعماق جامعه نهادینه شده، خفه کنید...

یادی از سهراب سپهری – عباس فیض

یادی از سهراب سپهری – عباس فیض

یادی از سهراب سپهری (۱۴ مهر ۱۳۰۷ – ۱ اردیبهشت ۱۳۵۹) اگر زندگی سهراب سپهری را بیماری سرطان در اول اردیبهشت ۱۳۵۹ در سن ۵۱ سالگی نگرفته بود، او اکنون ۹۵ ساله می‌بود. جا دارد این ماه در یادبود درگذشت زود رس او، نگاهی بیندازیم به کار‌های او و جایش در سپهر ادبی-فرهنگی...

مبارزه جامعه عرب در برابر تمامیت خواهی  نگاهی به موسسه های فرهنگی عرب در دوره اصلاحات    نوری آل حمزه

مبارزه جامعه عرب در برابر تمامیت خواهی نگاهی به موسسه های فرهنگی عرب در دوره اصلاحات نوری آل حمزه

در دوره اصلاحات از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ فعالان اجتماعی در میان مردم عرب بسیار به تکاپو افتادند. دوره ای بود که بعد از دهها سال انسداد سیاسی ، اجتماعی و اختناق تحمیلی در اثر جنگ ایران عراق و بعدها یکه تازی اکبر رفسنجانی در سیاست امنیت اقتصاد و ... پدید آمده بود. فرصت...

ایران را از لبه دیگر بام پرت نکنید!  نقدی بر مقاله: چگونه منشور ننویسیم .  دکتر عبدالرحمن دیه جی

ایران را از لبه دیگر بام پرت نکنید! نقدی بر مقاله: چگونه منشور ننویسیم . دکتر عبدالرحمن دیه جی

نقدی بر مقاله: چگونه منشور ننویسیم[i]. دکتر عبدالرحمن دیه جی rahmandieji@yahoo.com در ایران شاهد دو نوع رویکرد در قبال اتنیکها و یا ملیتهای ایرانی هستیم. نگرش اول متعلق به دوره حاکمیت پهلوی و جمهوری اسلامی است که اصل را بر نابودی زبان و فرهنگ اتنیکها و ادغام آنها در...

اپوزیسیونی که آب به آسیاب حکومت اسلامی می‌ریزد! وحید بدیعی

اپوزیسیونی که آب به آسیاب حکومت اسلامی می‌ریزد! وحید بدیعی

انقلاب زن زندگی آزادی نور امیدی بود که از میهن مان برخاست و درخشش آن مرزها را در نوردید و جهانی شد. جوانان وطن با شهامت وصف ناشدنی به جنگ اهریمن رفتند و نشان دادند که بسیاری از جدل‌های خارج از کشور زائیده ذهنیت بیمار اپوزیسیون نماهای مامور جمهوری اسلامی در خارج از...

روز جهانی زنان در ریاضیات به مناسبت زادروز مریم میرزاخانی

روز جهانی زنان در ریاضیات به مناسبت زادروز مریم میرزاخانی

۱۲ ماه مه برابر با ۲۲ اردیبهشت، روز جهانی «زنان در ریاضیات» است. این نامگذاری به افتخار مریم میرزاخانی، ریاضی‌دان نابغه ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد انجام شده است. مریم میرزاخانی متولد ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۶ (۱۲ ماه مه سال ۱۹۷۷) است. وی پس از اتمام تحصیلات متوسطه در...

نگاهی به احزاب و تشکل های سیاسی عرب – نوری آل حمزه

نگاهی به احزاب و تشکل های سیاسی عرب – نوری آل حمزه

تغییرات وسیع در شیوه کشورداری با پایان حاکمیت سلسله قاجار به این سو همواره باعث نارضایتی های مردمی در ایران بوده است. در این میان با پی ریزی تمرکزگرایی که با خود هویت های اتنیکی ملی در مناطق پیرامونی کشور را تهدید می کرد ، تحزب سیاسی پا گرفت. مردم عرب که از تمرکزگرایی...

آسیب شناسی «ترس» در قشر خاکستری و ارتباط آن با بقای جمهوری اسلامی – سروش آزادی

آسیب شناسی «ترس» در قشر خاکستری و ارتباط آن با بقای جمهوری اسلامی – سروش آزادی

پیش گفتار بررسی نظریه ترس نیاز مبرمی است برای پاسخ به یکی از مهمترین چالشهای امروز ایران. خصوصا در رابطه با « افزایش انگیزه مبارزات مدنی و دستیابی به اتحاد فراگیر» نیاز است تا مورد تحلیل قرار گیرد. زیرا شناخت از علل ترس در شرایط کنونی که سرکوبهای افسارگسیخته همراه با...

شورای ملی تصمیم، رنگین کمانی در سپهر سیاسی ایران، مسعود نقره‌کار

شورای ملی تصمیم، رنگین کمانی در سپهر سیاسی ایران، مسعود نقره‌کار

بدین‌گونه در سرزمین بیگانه‌یی که در آن هر نگاه و هر لبخند زندانی بود، لبخند و نگاهی آشنا یافته‌ایم. " شاملو" دربارۀ چرائی و چگونگی شکل گیری و سامان یابیِ شورای ملی تصمیم و بنیان‌ها ارزشی و اصول شش گانۀ مورد پذیرش این شورا بارها نوشته و گفته شده است. بُنمایۀ تشکیل این...