حرفِ آخر را شما خواهید زد – مسعود نقره کار

برای رسیدن به ایرانی آزاد و آباد و مرفه، مبارزان و فعالان سیاسی، مدنی و صنفیِ دموکراسی خواه وعدالت جو در داخل کشور حرف آخر را خواهند زد. مبارزه آزادیخواهانه و عدالت جویانه در داخل کشور رو به ارتقاء و گسترش است، و جنبش های اخیر 96، 98 و جنبش 1401( جنبش زن، زندگی،...

read more

شعار و پیام بس است، کمک کنید، کمک! مسعود نقره کار

دو پیام از تهران: " ما حتی برای خرید آب و داشتن اولیه ترین امکانات برای رویارویی، برقراری ارتباط و ادامه اعتصاب نیاز به کمک داریم، تو خارج کشور پخش کنین، ما کمک نیاز داریم، دو صد گفته چون نیم کردار نیست". " درود دکتر جان عرض ارادت وسپاس ما وسط خیابان هستیم و مستقیم رو...

read more

برای دخترم “مهسا” – آیا چشمی هست که از اشک لبریز نشود؟ مسعود نقره کار

نازک آرای تن ساق گلی که به جانش کِشتم و به جان دادمش آب ای دریغا ! به برم می شکند. ....................(1) عادی شده است خبر؟ وعادت شده است جنایتِ جهل و تعصب و ذبح اسلامیِ شادی و عشق و آزادی، عادی شده است خونرنگ کردن ماه و به زیر کشیدن خورشید زندگی‌‌ در سرزمینمان؟ مهسا...

read more

تعذیب – مسعود نقره کار

تعذیب - مسعود نقره کار از این دست خبرها در میهنمان فراوانند، کوتاه اما فاجعه ای به درازنای پدیده "توحش" و ادامۀ حیات پارۀ "حیوانیت" انسان، که از هنگامۀ  پیدایی اش تا کنون، در بسیارانی دست نخورده باقی مانده است. "....به دلیل اختلافات ملکی بین خانواده قاتل و مقتول و...

read more

به یارانِ “شورای ملی تصمیم” در داخل کشور، مسعود نقره‌کار

به یارانِ "شورای ملی تصمیم" در داخل کشور ن که می‌اندیشد به‌ناچار دَم فرو می‌بندد اما آنگاه که زمانه زخم‌خورده و معصوم به شهادتش طلبد به هزار زبان سخن خواهد گفت. " شاملو" می‌نویسم "ما "، چون نه فقط دلنوشتۀ من، که پیام بسیارانی از یاران در "شورای ملی تصمیم" از خارج از...

read more