شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

اعضای شورای ملی تصمیم

شهلا انتصاری

شهلا انتصاری

مسعود نقره کار

مسعود نقره کار

کمال جعفری یزدی

کمال جعفری یزدی

 سروش آزادی

سروش آزادی

آرش آذرخش

آرش آذرخش

محمدرضا (سرهنگ) آرین

محمدرضا (سرهنگ) آرین

 فرح آریا

فرح آریا

محمدرضا آشوغ

محمدرضا آشوغ

 نوری آل حمزه

نوری آل حمزه

امیر ابراهیمی

امیر ابراهیمی

منصور اُسانلو

منصور اُسانلو

کیقباد اسماعیل‌پور

کیقباد اسماعیل‌پور

رضا اسماعیلی

رضا اسماعیلی

نسرین اسماعیلی

نسرین اسماعیلی

جمشید امیری

جمشید امیری

شادی امینی

شادی امینی

میترا بابک

میترا بابک

عیسی بازیار

عیسی بازیار

گشتاسب باوند

گشتاسب باوند

مهرداد بختیاری

مهرداد بختیاری

وحید بدیعی

وحید بدیعی

رضا برومند

رضا برومند

دیانا بیگلری‌فرد

دیانا بیگلری‌فرد

حمید بی آزار

حمید بی آزار

جوما بورش

جوما بورش

بابک بهزادی

بابک بهزادی

خسرو بیت‌اللهی

خسرو بیت‌اللهی

فؤاد پاشایی

فؤاد پاشایی

سعید پورعبدالله

سعید پورعبدالله

شعله پاکروان

شعله پاکروان

مهشید پگاهی

مهشید پگاهی

 فرهاد تالشی

فرهاد تالشی

محسن ترکمن

محسن ترکمن

علی جوانمردی

علی جوانمردی

محمد جمشیدی فر

محمد جمشیدی فر

سپیده حجامی

سپیده حجامی

رضا حسین‌بر

رضا حسین‌بر

امجد حسین پناهی

امجد حسین پناهی

ناهید حسینی

ناهید حسینی

عباس خرسندی

عباس خرسندی

 ناهید -نیلوفر- دلنواز

ناهید -نیلوفر- دلنواز

ابراهیم دهواری

ابراهیم دهواری

عبدالرحمان دیه جی

عبدالرحمان دیه جی

مهدی دیبا

مهدی دیبا

مهدی ذوالفقاری

مهدی ذوالفقاری

الهام رحیمی

الهام رحیمی

هایده روش

هایده روش

نادر زاهدی

نادر زاهدی

مایا زمانی

مایا زمانی

فرخ زندی

فرخ زندی

ساره سکوت

ساره سکوت

سام سلطانی

سام سلطانی

مریم سلطانی

مریم سلطانی

سهام سیاوش

سهام سیاوش

ولی شریف‌پور

ولی شریف‌پور

سیمین صبری

سیمین صبری

طاهره صادقی

طاهره صادقی

ضیا صدرالاشرافی

ضیا صدرالاشرافی

رضا طالبی

رضا طالبی

علی طوطیان

علی طوطیان

محمود عاشوری

محمود عاشوری

هنگامه عباسی

هنگامه عباسی

شهلا عبقری

شهلا عبقری

سیاوش عبقری

سیاوش عبقری

کریم عبدیان

کریم عبدیان

حسین عرب

حسین عرب

 داریوش عمران زاده

داریوش عمران زاده

 پروین فاطمی

پروین فاطمی

مهوش فتحی

مهوش فتحی

بیژن فتحی

بیژن فتحی

ادریس فروغی

ادریس فروغی

رضا فرد

رضا فرد

مازیار فرزان

مازیار فرزان

عباس فیض

عباس فیض

 مصطفی قاضی زاده

مصطفی قاضی زاده

بیژن قبادی

بیژن قبادی

 سوین قربانی

سوین قربانی

مهتاب قربانی

مهتاب قربانی

احد قربانی دهناری

احد قربانی دهناری

منیره کاظمی

منیره کاظمی

یوسف کر

یوسف کر

 رسول کناره فرد

رسول کناره فرد

فرامرز کلانتری

فرامرز کلانتری

 مجید کومایش

مجید کومایش

 سیاوش لشگری

سیاوش لشگری

امیر مرنی

امیر مرنی

حسن ماسالی

حسن ماسالی

ابوالفضل محققی

ابوالفضل محققی

سام منتظری

سام منتظری

هادی مهرانی

هادی مهرانی

اسفندیار منفردزاده

اسفندیار منفردزاده

محمد مهدوی‌فر

محمد مهدوی‌فر

بهرام معزی

بهرام معزی

فاضل موسوی

فاضل موسوی

مژگان محمدی

مژگان محمدی

امیرهوشمند ممتاز

امیرهوشمند ممتاز

شیوا مقدم

شیوا مقدم

 حسین مقصودی

حسین مقصودی

عبدالرئوف ملازهی

عبدالرئوف ملازهی

 دیاکو مرادی

دیاکو مرادی

اسماعیل مرادی

اسماعیل مرادی

بهرام میر لاشاری

بهرام میر لاشاری

حسن نایب هاشم

حسن نایب هاشم

یعقوب نجاری

یعقوب نجاری

احمد وحدانی

احمد وحدانی

چنگیز وندچالی

چنگیز وندچالی

محمد حسین یحیایی

محمد حسین یحیایی

بهنام بیات

بهنام بیات

سهیلا پوریان

سهیلا پوریان

محسن بازرگان

محسن بازرگان