شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

برخی از اعضای شورای ملی تصمیم

شهلا انتصاری

شهلا انتصاری

مسعود نقره کار

مسعود نقره کار

محمدرضا آشوغ

محمدرضا آشوغ

 نوری آل حمزه

نوری آل حمزه

شکوفه-آذرماسوله

شکوفه-آذرماسوله

 سروش آزادی

سروش آزادی

آرش آذرخش

آرش آذرخش

محمدرضا (سرهنگ) آرین

محمدرضا (سرهنگ) آرین

 فرح آریا

فرح آریا

شادی امینی

شادی امینی

کیقباد اسماعیل‌پور

کیقباد اسماعیل‌پور

نسرین اسماعیلی

نسرین اسماعیلی

افشین افشین جم

افشین افشین جم

منصور اسانلو

منصور اسانلو

میترا بابک

میترا بابک

بابک بهزادی

بابک بهزادی

بهنام بیات

بهنام بیات

محسن بازرگان

محسن بازرگان

رضا برومند

رضا برومند

خسرو بیت‌اللهی

خسرو بیت‌اللهی

گشتاسب باوند

گشتاسب باوند

مهرداد بختیاری

مهرداد بختیاری

وحید بدیعی

وحید بدیعی

نیما بهرامی

نیما بهرامی

عیسی بازیار

عیسی بازیار

دیانا بیگلری‌فرد

دیانا بیگلری‌فرد

سعید پورعبدالله

سعید پورعبدالله

سهیلا پوریان

سهیلا پوریان

فؤاد پاشایی

فؤاد پاشایی

شعله پاکروان

شعله پاکروان

محسن ترکمن

محسن ترکمن

 فرهاد تالشی

فرهاد تالشی

سپیده حجامی

سپیده حجامی

ناهید حسینی

ناهید حسینی

رضا حسین‌بر

رضا حسین‌بر

شیرین جهانیان

شیرین جهانیان

مهدی دیبا

مهدی دیبا

عبدالرحمان دیه جی

عبدالرحمان دیه جی

ابراهیم دهواری

ابراهیم دهواری

الهام رحیمی

الهام رحیمی

هایده روش

هایده روش

مایا زمانی

مایا زمانی

فرخ زندی

فرخ زندی

نادر زاهدی

نادر زاهدی

مریم سلطانی

مریم سلطانی

سهام سیاوش

سهام سیاوش

ولی شریف‌پور

ولی شریف‌پور

رضا طالبی

رضا طالبی

علی طوطیان

علی طوطیان

حسین عرب

حسین عرب

محمود عاشوری

محمود عاشوری

هنگامه عباسی

هنگامه عباسی

 داریوش عمران زاده

داریوش عمران زاده

 پروین فاطمی

پروین فاطمی

ادریس فروغی

ادریس فروغی

عباس فیض

عباس فیض

رضا فرد

رضا فرد

مازیار فرزان

مازیار فرزان

بیژن قبادی

بیژن قبادی

احد قربانی دهناری

احد قربانی دهناری

بهروز قربانی

بهروز قربانی

فریبا-قربانی

فریبا-قربانی

فرامرز کلانتری

فرامرز کلانتری

 منیره کاظمی

منیره کاظمی

 مجید کومایش

مجید کومایش

 رسول کناره فرد

رسول کناره فرد

 سیاوش لشگری

سیاوش لشگری

اسفندیار منفردزاده

اسفندیار منفردزاده

امیر مرنی

امیر مرنی

شیوا مقدم

شیوا مقدم

هادی مهرانی

هادی مهرانی

ابوالفضل محققی

ابوالفضل محققی

سام منتظری

سام منتظری

حسن ماسالی

حسن ماسالی

ایرج مرادی

ایرج مرادی

محمد مهدوی‌فر

محمد مهدوی‌فر

بهرام معزی

بهرام معزی

بهرام میر لاشاری

بهرام میر لاشاری

امیرهوشمند ممتاز

امیرهوشمند ممتاز

اسماعیل مرادی

اسماعیل مرادی

صبا بازرگان

صبا بازرگان

نوشین خواجه

نوشین خواجه

یعقوب نجاری

یعقوب نجاری

حسن نایب هاشم

حسن نایب هاشم

چنگیز وندچالی

چنگیز وندچالی

محمد حسین یحیایی

محمد حسین یحیایی