فتوای ” جان بیدار” جنایت و ترور یک نویسنده/ گفت و شنید مسعود نقره کار و علیرضا میبدی-رادیو همراه

سخنگویان شورای ملی تصمیم

“شورای ملی تصمیم”، ریشه در کفِ خیابان‌ها و زندان‌ها دارد، مسعود نقره کار

“شورای ملی تصمیم”، ریشه در کفِ خیابان‌ها و زندان‌ها دارد، مسعود نقره کار

شورای ملی تصمیم اعلام موجودیت کرد، درخت تناوری که ریشه در ایران، در زندان‌های حکومت اسلامی و کف خیابان‌های میهنمان دارد، تناوری که شاخ و برگ و بَرش در ایران و در خارج کشور تدارک سایه ساری آرامبخش می‌بینند تا آزادیخواهان و عدالت جویان در فردای سرنگونی حکومت اسلامی درآن شادمانه برای ساختن ایرانی آزاد و آباد نفس تازه کنند. مردادماه سال ۱۴۰۰ تعدادی ازاعضای بیانیۀ داهیانه و جسورانۀ ۱۴ نفر، زنان ومردان، همراه با مبارزانی از داخل و خارج کشور، با تنوع و تفاوت فکری و سیاسی، برای تشکیل شورایی از مخالفان دموکراسی خواهِ رژیم جمهوری اسلامی به رایزنی پرداختند. من نیزاز سوی مبارزان داخل کشوربه این جمع دعوت...

read more

مقالات و نظرات

چرا به “شورای ملی تصمیم” پیوستم، ونوس ترابی

چرا به “شورای ملی تصمیم” پیوستم، ونوس ترابی

خودمانی‌تر از این نمی‌شود. ما صبر کرده بودیم. هشت ماه بیشتر. از کف خیابان آمده بودند کنارمان. فقط خارج‌نشین نبودیم. آخر کجای این تنور ناسور خام‌پز یک همچین همگامی را دیده‌ بودیم؟ بعد گفتم نان و خمیر ترش اپوزیسیون را درز بگیر خواهرجان، برادرم! نگاه کن! من با زبان خودت حرف می‌زنم. چهل و سه سال است چوب برداشته‌ایم و سیبل را اشتباه گرفته‌ایم. می‌زنیم و از جایی که خوب می‌دانیم کجاست دوباره و دوباره می‌خوریم اما باز همدیگر را می‌زنیم. کم نبودند آدم‌هایی که آمدند گفتند خارج‌نشین جماعت را چه به این غلط‌ها! آنها چه می‌دانند کف خیابان وطن چه می‌گذرد. درد نان چیست یا غم آزادی و حکم زنجیر و طناب. انگار...

read more

 کمیسیون زنان شورای ملی تصمیم

اطلاعیۀ “شورای ملی تصمیم”

بیانیه کمیسیون تعامل برای گفتگوی در راستای همگرایی و همبستگی ملی

بیانیه کمیسیون تعامل برای گفتگوی در راستای همگرایی و همبستگی ملی

"شورای ملی تصمیم" در صدد است تا روند سامان‌یابی "همبستگی ملی" را با همکاری نیروهای همپیمان به سرانجام رساند. همبستگی ملی از نگاه شورا تنها راه پیروزی بر حکومت اسلامی ست، همبستگی‌ای که بر بنیان حقوق اساسی؛ دموکراسی پایدار ومنشور جهانی حقوق بشر استوار باشد، همبستگی‌ای که همه‌ی گروه‌های سیاسی و اجتماعی، همه گرایش‌ها و شخصیت‌های سیاسی، مدنی، اتنیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شکل‌گیری آن حضور داشته باشند و بتوانند نظامی دمکراتیک را جایگزین رژیم قرون وسطایی کنند. به باور ما؛ ائتلاف بنیادین زمانی صورت می‌گیرد که هر گروه و...

read more

مقاله ها و دیدگاه ها

مقاله ها و دیدگاه ها

شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند

6

اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن با تاکید بر حفظ محیط زیست

5

تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی (تعیین نوع حکومت با آرای مردم)

4

فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان

3

جدایی دین از حکومت

2

حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز

1

 گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم (گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع)

دنبال کردن ما از این طریق

برای دریافت آخرین آخرین اطلاعات تازه