شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

بیانیه های شورای ملی تصمیم

شادباش عدم حضور گسترده در انتخابات فرمایشی خبرگان و مجلس حکومت اسلامی

شادباش عدم حضور گسترده در انتخابات فرمایشی خبرگان و مجلس حکومت اسلامی

در نخستین انتخابات پس از انقلاب «زن، زندگی، آزادی» و  پس از ۴۴ سال حکومت تمامیت‌خواه، برای نخستین بار بود که اکثریت مردم بطور آشکار از شرکت در انتخابات دوری جستند و پائین‌ترین مشارکت تاریخ رژیم اسلامی را رقم زدند. حضور پررنگ مردم در پویش «نه به انتخابات» خانواده‌های قتل‌های حکومتی، کنشگران میدانی، مخالفین سیاسی، مدنی و صنفی با حضور تبلیغاتی وسیعی که در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و رسانه های مستقل صورت دادند،  در محکومیت حکومت اسلامی توانستند، افکار عمومی مردم ایران را یکپارچه در صف همبسته نانوشته «نه به انتخابات» متحد سازند و با عدم حضور در انتخابات، ماندگارترین دوره مشروعیت زدایی از حکومت اسلامی را در داخل و خارج از کشور رغم بزنند. آمارها گویای عدم مشارکت آمارها نشان می دهد که در خوشبینانه ترین حالت، رقمی...

read more
حضور در انتخابات: تائید سرکوب و کشتار مردم ایران توسط رژیم اسلامی است

حضور در انتخابات: تائید سرکوب و کشتار مردم ایران توسط رژیم اسلامی است

شورای ملی تصمیم همگام با تمامی کنشگران میدانی و خانواده های داغدار، دادخواه و زندانیان سیاسی، صنفی و مدنی که به دلایل واهی توسط جمهوری اسلامی سرکوب گشته اند، اعلام میداریم که در انتخابات انتصابی، فرمایشی، نمایشی، هدایت شده و نامشروع نهادهای قدرت جمهوری اسلامی که برای بقای خود به رای مردم نیاز دارند،‌ شرکت نمی کنیم و آنرا تحریم می کنیم. هم اینک که مردم ایران چشم انتظار رهایی عزیزان خود هستند که در زندانهای قرون وسطایی دستگاههای امنیتی- انتظامی به سر می برند، و در شرایطی که میلیونها کارگر و کارمند در بدترین شرایط اقتصادی به سر می برند که حتی امکان تهیه روزانه امرار معاش و هزینه های جاری از آنان ستانده شده، و در شرایطی که امنیت ملی کشور به واسطه بلندپروازی های ارتجاع مذهبی مورد تهدید بیگانگان و قدرتهای دیگر کشورهای منطقه...

read more
دوم اسفند روز «زبان مادری» مبارک باد

دوم اسفند روز «زبان مادری» مبارک باد

در تقویم جهانی ۲۱ فوریه برابر با دوم اسفند روزی است که از طرف یونسکو به عنوان «روز جهانی زبان مادری» نامگذاری شده‌است. هدف از این روز ترویج چند زبانی به عنوان یک ابزار حیاتی برای روابط اجتماعی و توسعه جهانی عنوان شده است. به گفته سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، توسعه آموزش و یادگیری با کیفیت با استفاده از فنآوری آموزشی، راهی است که می‌تواند جهان را به سمت آموزش چند زبانه هدایت کند. زبان اصلی ترین ابزار ارتباطی است که نقش مهمی در نظام آموزشی هر کشور دارد. محققین امور آموزش باور دارند که برای کودکان ایرانی «دوگانه زبان مادری و زبان رسمی» باعث شده تا بدو ورود کودکان در مراکز آموزشی همیشه با احساس «نبود امنیت، نداشتن اعتماد به نفس و ترس...» همراه باشد. این در حالی است که یکی از خطرات معنوی انسانها در جامعه از...

read more
از تحصن و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی حمایت می کنیم

از تحصن و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی حمایت می کنیم

در پی اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، دو زندانی سیاسی، بخشی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند زنان زندان قزل الحصار اعلام کردند که « زنان زندانی برای زنده نگه داشتن نام اعدام شدگان و برای زنده ماندن صدها انسانی که در زندانهای جمهوری اسلامی در سراسر کشور در صف اعدامند، مقاومت خواهند کرد و روز پنجم بهمن ماه، اعتراض خود را با اعتصاب غذای دسته جمعی شان  نشان خواهند داد». پس از آن جمهوری اسلامی- قتل حکومتی دیگری را انجام داد؛ «محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی، چهار زندانی سیاسی کرد» در بامداد دوشنبه ۹ بهمن، به جوخه های اعدام سپرده شدند! و در پی این جنایت هولناک زندانیان زنان زندان اوین نیز در همراهی با اعلام اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان قزل‌حصار، اعلام کردند به این اعتصاب غذا می پیوندند؛ «همه...

read more
حمایت کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

حمایت کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

از اعتصاب سراسری در اعتراض به اعدام ۴ زندانی سیاس به نام نامی زن زندگی آزادی هم میهنان گرامی به دنبال فراخوان اعتصاب سراسری در اعتراض به اعدام ۴ جوان کرد هموطن، ما خانواده های دادخواه عضوکمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم، همراه با دیگر اعضا ضمن همدردی و تسلیت به خانواده های این ۴ جوان که با شجاعت کم نظیر و به هنگام وداع با عزیزانشان با سری افراشته، جان شیفته را برای آزادی وطن فدا کردند، اعلام می‌کنیم. با تشدید فعالیت های خود در راستای همبستگی بیشتر با دیگرخانواده های دادخواه برای احقاق حقوق پایمال شده آنان، به  اقدامات میدانی خود از طریق همکاری با دیگر نهادهای مدنی، حقوق بشری در جای جای این جهان پهناور، همت کنیم. ما بر این باوریم دوره‌ی صدور بیانیه و پشتیبانی لفظی به پایان رسیده و برای مقابله جدی و توقف ماشین اعدام...

read more
بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

در حمایت از اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی و اجتماعی بنام جوانان جان‌باخته راه آزادی ایران هم میهنان گرامی قتل دولتی و فرا قضایی محمد قبادلو وفرهاد سلیمی  موجی از خشم و نفرت را در بین ایرانیان مخالف رژیم  ایجاد کرده است، از جمله ۶۱ نفر از زنان زندانی سیاسی و اجتماعی، علیرغم تمام مخاطراتی که متوجه آنهاست ، از روز ۵ شنبه ۵ بهمن برابر با ۲۵ ژانویه در اعتراض به اقدام قوه قضاییه حکومت اسلامی و همچنین برای نجات جان دیگر زندانیان بی گناهی چون مجاهد کورکور و چندین تن دیگر که در خطر اعدام فوری هستند، دست به اعتصاب غذا زده اند. «کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم»  ضمن پشتیبانی ازاقدام ۶۱ زندانی سیاسی زن ، از همه باورمندان به دموکراسی و حقوق بشر برای ایران دعوت میکنیم از این کارزار انسانی پشتیبانی کرده و برای برداشتن...

read more
بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

در حمایت از اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی و اجتماعی بنام جوانان جان‌باخته راه آزادی ایران هم میهنان گرامی قتل دولتی و فرا قضایی محمد قبادلو وفرهاد سلیمی  موجی از خشم و نفرت را در بین ایرانیان مخالف رژیم  ایجاد کرده است، از جمله ۶۱ نفر از زنان زندانی سیاسی و اجتماعی، علیرغم تمام مخاطراتی که متوجه آنهاست ، از روز ۵ شنبه ۵ بهمن برابر با ۲۵ ژانویه در اعتراض به اقدام قوه قضاییه حکومت اسلامی و همچنین برای نجات جان دیگر زندانیان بی گناهی چون مجاهد کورکور و چندین تن دیگر که در خطر اعدام فوری هستند، دست به اعتصاب غذا زده اند. «کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم»  ضمن پشتیبانی ازاقدام ۶۱ زندانی سیاسی زن ، از همه باورمندان به دموکراسی و حقوق بشر برای ایران دعوت میکنیم از این کارزار انسانی پشتیبانی کرده و برای برداشتن...

read more
بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

قتل حکومتی محمد قبادلو مبارز ایرانی محکوم است به نام زن زندگی و آزادی هم میهمان گرامی! بدار آویختن جوان بیمار و مظلوم ایران محمد قبادلو از دستگیر شدگان جنبش انقلابی مهسا، نشان ازاوج درماندگی رژیمی مستأصل است که با کشتن ضعیفترین اقشار جامعه میخواهد قدرت خود را به رخ مردم مبارز و جان به لب رسیده ایران نشان دهد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با این قتل دولتی، نقطه پایانی بر شأن نهادی گذاشت که روزی قرار بود پناه مظلومان و مجری عدل اسلامی باشد. موج نفرت و انزجار ناشی از این جنایت عریان، حجت را بر همه ایرانیان اعم از موافق و یا حتی مخالف رژیم که ذره ای وجدان در نهادشان هست، تمام کرد. ما خانواده های دادخواه عضو کمیسیون دادخواهی ودیگر اعضا و مسئولین شورای ملی تصمیم، قتل محمد قبادلو این جوان مبارز را به خانواده ایشان و مردم...

read more
شورای ملی تصمیم تشدید سرکوب و اعدام را شدیداً محکوم می‌کند

شورای ملی تصمیم تشدید سرکوب و اعدام را شدیداً محکوم می‌کند

مجازات اعدام در حال حاضر در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا یا به‌ کلی لغو شده یا دست‌ کم اجرای آن به‌ موارد بسیار استثنایی محدود شده است. اما ایران جزو معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را برای گستره‌ی وسیعی از جرایم یا رفتارهای جرم‌انگاری‌شده، نظیر قتل عمد، آدم‌ربایی، تجاوز به عُنف، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، هم‌جنس‌گرایی یا اتهامات مبهمی همچون "محاربه"، "سب‌النبی" و "افساد فی الارض" به‌کار می‌گیرد و دارای بالاترین تعداد حکم اعدام در جهان است. مجازات اعدام، بی‌رحمانه و غیرانسانی است و به عنوان بازدارنده در برابر جرم عمل نمی‌کند، اجرای احکام اعدام نشان‌ دهنده‌ی انکار کرامت انسانی و پایمال کردن حق حیات از سوی حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی با سوءاستفاده از توجه جهانی به جنگ غزه و اوکراین، دست به سرکوب خشن‌تر زده و...

read more
حمله موشکی سپاه به هواپیمای ۷۵۲ اوکراین را محکوم می کنیم

حمله موشکی سپاه به هواپیمای ۷۵۲ اوکراین را محکوم می کنیم

پرواز مسافربری هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کیف در ۱۸ دی ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰) هدف عمدی شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و ساقط شد. همهٔ ۱۷۶ سرنشین این پرواز شامل «۷۰ مرد، ۸۱ زن، ۱۵ کودک و یک نوزاد و ۹ خدمه پرواز»، جان باختند. با وجود شواهد بسیاری که حاکی از حمله موشکی سپاه بود، جمهوری اسلامی آنرا انکار می کرد. تا سرانجام در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ و سه روز پس از وقوع حادثه، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بیانیه ای منتشر کرد و ساقط کردن هواپیمای اوکراین توسط موشک سپاه را تائید کرد. این رویداد پس از آن رخ داد که دولت وقت آمریکا در یک عملیات ویژه نظامی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را در فرودگاه بین الملی بغداد به قتل رساند، و پس از آن حمله موشکی سپاه به نیروهای نظامی آمریکا...

read more