شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

بیانیه های شورای ملی تصمیم

بیانیه کانون ورزشکاران و ملی پوشان پیشکسوت ایران در حمایت از “پیمان همکاری” سه حزب و نهاد مخالف حکومت

بیانیه کانون ورزشکاران و ملی پوشان پیشکسوت ایران در حمایت از “پیمان همکاری” سه حزب و نهاد مخالف حکومت

بیانیه کانون ورزشکاران و ملی پوشان پیشکسوت ایران در حمایت از "پیمان همکاری" شورای ملی تصمیم، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و شورای مدیریت گذار به عهد گل، زبان سوسن آزاد بگشاییم که ما خود درد این خون خوردن خاموش می‌دانیم نسیم عطر گردان بوی خون عاشقان دارد بیا تا عطر این گل در مشام جان بگردانیم (ابتهاج) ما، جمعی از ورزشکاران که در میدان‌های ورزشی، چه تنها و چه جمعی، با یک هدف و نشان بدنبال پیروزی از آن میدان‌ها و عرصه‌های رقابت بودیم، امروز نیز نگاه زنده و پویای پیشین خود را داریم، اما با گام‌های جوان و جویای عدالتخواهی و آزادیخواهی در خیابان‌ها و میدان‌های میهن و جهان، و در دستان پینه بسته کارگران و سیمای رنج کشیده آنان، در نگاه مات البرز و در چشم‌های مهربان معلمان و زحمتکشان، و آواز و رقص دخترکان وطن که پیش از...

read more
پیام نوروزی شورای ملی تصمیم ایران

پیام نوروزی شورای ملی تصمیم ایران

نوروز امسال نوید آزادی ایران از اشغال جمهوری اسلامی را در خود دارد خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی در سالی که پشت سر داریم نشان داده است که رژیم ضد ایرانی و ضد انسانی جمهوری اسلامی هر گز نخواهد توانست مبارزان ایرانی را از تلاش برای گذر از این حکومت غارتگر، باز دارد. خصلت ضد ایرانی رژیم منفور جمهوری اسلامی از آنجا آشکار است که با ارزش های فرهنگیِ والایی که ایرانیان طی قرن های دراز زنده نگاه داشته اند بجنگد، و کمر به نابودی آن ها ببندد. اما ایرانیان به هیچ نیروی اشغال گری امکان بر اندازی این ارزش ها را، که بزرگداشت نوروز و اندیشه برابری زن و مرد از آن جمله است، هر گز نداده اند و نخواهند داد. نوروز امسال را در شرایطی بزرگ می داریم که از یک سو خیزش ژن، ژیان، ئازادی نشانه ای است از خواست اکثریت مردم و اراده مبارزان برای گذر از...

read more
اجرای احکام اعدام و صدور احکام جدید اعدام را شدیداً محکوم می‌کنیم.

اجرای احکام اعدام و صدور احکام جدید اعدام را شدیداً محکوم می‌کنیم.

انقلاب «زن زندگی آزادی» با رهبری زنان و دختران ایرانی طی نزدیک به شش ماه ارکان حکومت اسلامی را به لرزه در آورده است. همبستگی سراسری دانشجویان دانشگاه‌های کشور؛ بازیگران، ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان، شاعران، کارگران، معلمان، پزشکان و وکلاء با جنبش «زن زندگی آزادی»، هیچ مشروعیتی برای رهبران حکومت اسلامی باقی نگذاشته است. در  جنبش «زن زندگی آزادی»، صدها هزار ایرانی‌ مقیم خارج از کشور در همبستگی با مبارزه مردم داخل، در شهرهای بزرگ اروپا، آمریکا؛ کانادا و استرالیا به خیابان‌ها آمده و خواهان برچیده شدن جمهوری اسلامی ایران شدند. اقوام و ملل مختلف در ایران کرد، بلوچ، ترکمن، لر، آذری و سایر اقوام با راهپیمایی‌های اعتراضی و تظاهرات منطقه‌ای خود با جنبش زنان اعلام همبستگی کرده‌اند. در پاسخ به اعتراضات مردم، حکومت اسلامی طی چند...

read more
در گردهمایی بروکسل برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران با همه امکانات شرکت کنیم

در گردهمایی بروکسل برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران با همه امکانات شرکت کنیم

انقلاب «زن، زندگی، آزادی» و همبستگی بی‌نظیر مردم ما، که با قتل حکومتی مهسا ژینا امینی آغاز شد از خیابان‌های زاهدان تا خیابان‌های شهرهای جهان ادامه دارد. حكومت تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی برای بقای خود از هیچ جنایتی در ایران، منطقه و جهان خودداری نمی‌کند. بازوی اصلی این نظام سرکوب و جنایت، سپاه تروریستی پاسداران انقلاب اسلامی است. جدیدترین جنایت سپاه پاسداران پس از سرکوب و کشتار و کور کردن جوانان و نوجوانان، مسمومیت سریالی دختران دانش آموز است. مردم ما برای محدود کردن و در نهایت از کار انداختن ماشین کشتار و سرکوب حکومت اسلامی، سپاه پاسداران،  مبارزه می‌کنند و قاطعانه خواستار قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در «لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا» هستند. هرچند اکثریت اعضای پارلمان اروپا در استراسبورگ در جلسه روز...

read more
مسمومیت دانش آموزان – انتقام خامنه ای از دختران معترض و استقرار ماموران امنیتی او در مدارس برای کنترل آن ها

مسمومیت دانش آموزان – انتقام خامنه ای از دختران معترض و استقرار ماموران امنیتی او در مدارس برای کنترل آن ها

مسمومیت دانش آموزان - انتقام خامنه ای از دختران معترض و استقرار ماموران امنیتی او در مدارس برای کنترل آن ها رژیم خامنه ای هر روز برای بقای ننگین خود دست به جنایت های تازه ای می زند. شگرد اخیر این رژیم حمله به دختران دانش آموز در مدارس است. این حمله را رژیم با پخش گازهای سمی در حیاط مدرسه از طریق استفاده از پهپاد و یا از طریق آلوده کردن مجاری تهویه در ساختمان های مدارس انجام می دهد. بدین ترتیب برای دانش آموزان راهی برای فرار از این گازهای سمی نیست. تا کنون صدها دختر نوجوان را مسموم کرده اند. این اولین بار نیست که حکومت خامنه ای دست به این اعمال تروریستی زده است. چند ماه پیش این رژیم دست به تروریسم غذایی برای سرکوب کردن اعتراضات دانشجویی زد و با مسموم نمودن غذای دانشجویان صدها نفر دانشجو را به بیمارستان ها روانه کرد. آن...

read more
روز جهانى زن را گرامى می داریم وبا “انقلاب زن، زندگی، آزادی” و مبارزات زنان تحت ستم منطقه  همراهیم

روز جهانى زن را گرامى می داریم وبا “انقلاب زن، زندگی، آزادی” و مبارزات زنان تحت ستم منطقه همراهیم

هشت مارس/ هفده اسفند، روز جهانی زن  فرا می رسد و ما همراه زنان تحت ستم ایران و منطقه و زنان جهان یکبار دیگر این روز را گرامی  میداریم و برای از بین بردن تبعیض و رسیدن به برابری جنسیتی آماده تر میشویم. امسال در "روز جهانی زن" شاهد انقلابی بی همتا ( انقلاب ژینا ) با  پیش قراولی زنان ایرانی هستیم که توجه جهانیان را به خود معطوف کرده است. مبارزه مستمر زنان ایران علیه تبعیض های جنسی و‌جنسیتی با انقلاب زن، زندگی، آزادی بالنده تر شده است، انقلابی که خواهان رفع تبعیض گسترده در تمام سطوح جامعه است. زنان ایران که اشکال مختلف تبعیض از تبعیض های حقوقی تا دینی و فرهنگی را در سطوح مختلف فردی واجتماعی  تجربه کرده اند، بطورمداوم و بی وقفه مبارزه کرده اند و روزهای دشواری را از سر گذرانده اند و همچنان در تکاپو برای رهایی، رویاروی با یکی...

read more
پیمان همکاری شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران( لیبرال دموکرات) و شورای ملی تصمیم

پیمان همکاری شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران( لیبرال دموکرات) و شورای ملی تصمیم

انقلاب زن زندگی آزادی، سرفصل جدیدی را در تاریخ کشور کهنسال ایران گشوده است. زنان، جوانان و دانشجویان در کنار دیگر اقشار مختلف اجتماعی توانستند بعنوان شهروندان آگاه ایرانی در یک همبستگی ملی شکوهمند نمونه کم نظیری از مبارزه مدنیِ خشونت پرهیز را برای گذار از جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته و تحسین جهانیان را برانگیزند. آرمان و شعار های انسانی این برآمد بالغ و برومند، از جغرافیای ایران عبور و میلیون ها انسان در جهان را با خود همراه کرد و به تصویری جهانی تبدیل شد. این آهنگ پر صلابت تغییر برای نجات ایران از استبداد دینی و دستیابی به حکومت قانون، آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خوبش، به آرزوی مشترک ایرانیان درون و برون مرز تبدیل گشته و بستر یک تحول تاریخی را فراهم نموده است.  پیکار سترگ مردم ایران برای دست یابی به یک زندگی...

read more
از «منشور‌ مطالبات حداقلی» بیست تشکل صنفی ومدنی همه جانبه حمایت می‌کنیم

از «منشور‌ مطالبات حداقلی» بیست تشکل صنفی ومدنی همه جانبه حمایت می‌کنیم

ما در نبردی سخت با یک حکومت دینی فاشیستی هستیم که برای بقای خود حاضر است دست به هر جنایتی بزند. سرنگونی این رژیم فاشیستی وسیع‌ترین ائتلاف ممکن از همه‌ی نیروهای سیاسی، صنفی، مدنی و محیط زیستی با محکم‌ترین پیوند همبستگی با یک برنامه حداقلی مشترک می‌طلبد. این مبارزه‌ی دشوار یک رهبری جمعی که بتواند نبرد پیچیده را رهبری و همه‌ی نیروهای جنبش زنان، جوانان، اقوام و ملل گوناگون و اقلیت‌های دینی، تشکل‌های سیاسی، صنفی، مدنی و محیط زیستی را پوشش دهد، طلب می‌کند. بیست تشکل صنفی و مدنی ایران طی یک «منشور حقوق حداقلی» مطالبات خود را بیان کرده‌اند. امضاکنندگان این منشور تاکید کرده‌اند که این خواسته‌ها در راستای اعتراض‌های بنیادین مردم است و با تمرکز بر اتحاد و بهم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی، خواهان مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد...

read more
تهاجم بە کردستان و بلوچستان را محکوم می نماییم

تهاجم بە کردستان و بلوچستان را محکوم می نماییم

رژیم ورشکسته و در مانده جمهوری اسلامی، همچنان در همه مناطق کشور مشغول ارتکاب جنایت ‏های فاحش بر علیه شهروندان کشور ایران است‎.‎ در ماه گذشته دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بر شدت حملات وحشیانه خود بر علیه مردم در استان ‏های کردستان  و بلوچستان  افزوده اند، غافل از آن که این حملات نه تنها خللی در مبارزه بر حق ‏شهروندان ایران بر علیه رژیم ضد انسانی و ضد ایرانی علی خامنه ای ایجاد نکرده، بلکه آن ها را در ‏مبارزه خود جدی تر و قاطع تر هم خواهد کرد‎. ‎ حمله به خانه های مردم، گروگان گیری، باز داشت شهروندان، شکنجه ها، بد رفتاری های وحشیانه با ‏زندانیان، اتهام های واهی، محاکمات فرمایشی، زندانی های بی دلیل و مدرک ، اعدام ها، حمله به ‏معترضان خیابانی، مجروح کردن و یا کشتن آن ها، جلوگیری از شرکت خانواده ها در تشییع و تدفین ‏جان...

read more
به همراه زنان در زندان اوین به اعدام نه می گوئیم و از زندگی دفاع می کنیم

به همراه زنان در زندان اوین به اعدام نه می گوئیم و از زندگی دفاع می کنیم

با گذشت چهار ماه از انقلاب ژینا، نبض انقلاب هنوز در حال تپیدن است! انقلاب "زن، زندگی، آزادی" که نتیجه سال های پایداری زنان و مردان، به ویژه زنان در مبارزه با تبعیض در تمام اشکال آن است، در حالی به بالندگی خود رسیده که هر روز از گوشه و کنارجهان زنان و مردان بیشتری با آن همراه می شوند. این انقلاب، حاصل سال ها مقاومت و مبارزه زنان، و گروه های اجتماعی مختلف در برابر حکومت تمامیت خواه و واپسگرا ست.  زنان به عنوان پیشتازان این جنبش همواره از تحقیر، ارعاب، دستگیری، شکنجه، تجاوز و اعدام نهراسیده و همچنان تا پیروزی انقلاب مبارزه می کنند. جوانان، دانشجویان، کارگران، کارمندان، پرستاران، بازنشستگان و تمامی اقشار جامعه در سراسر ایران با زنان همراهند و برای برابری و رفع تبعیض در تمامی ابعاد آن (جنسیتی، اتنیکی، عقیدتی، مذهبی و...)...

read more