شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

شکست رژیم در بلوچستان – ایران آینده

2023-10-03

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

ماه آبان: ماه خون، ماه مبارزه و ماه اعتراضات سراسری در ایران

ماه آبان: ماه خون، ماه مبارزه و ماه اعتراضات سراسری در ایران

اگرچه سرکوبهای اجتماعی از قبل جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، ادامه داشت، اما حجم اعتراضات سراسری و سرکوب وقیحانه حکومت جمهوری اسلامی بعنوان یک خاطره وسیع در ذهن کنشگران و تاریخ مبارزات مردم ایران به جای می گذارد. شورای ملی تصمیم که اکثر اعضای آن در پی حرکتهای اعتراضی دو...

انتخاب خانم محمدی به عنوان برنده جایزه نوبل صلح

انتخاب خانم محمدی به عنوان برنده جایزه نوبل صلح

به كورى چشم خامنه اى جلاد و سران جنايتكار، دزد، فاسد ، زن ستيز و كودك كُش ، نرگس محمدى زندانى سياسى ، كنشگر حقوق زنان و كودكان و مدافع زندانيان سياسى از ميان ٣٥٠ كانديد برنده جايزه نوبل امسال شد. با تمام ذرات وجودم اين موفقيت را به نرگس، به زنان و مردان ايران تبريك...

0 Comments

0 Comments