شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

Allgemein

انتخاب خانم محمدی به عنوان برنده جایزه نوبل صلح

انتخاب خانم محمدی به عنوان برنده جایزه نوبل صلح

به كورى چشم خامنه اى جلاد و سران جنايتكار، دزد، فاسد ، زن ستيز و كودك كُش ، نرگس محمدى زندانى سياسى ، كنشگر حقوق زنان و كودكان و مدافع زندانيان سياسى از ميان ٣٥٠ كانديد برنده جايزه نوبل امسال شد. با تمام ذرات وجودم اين موفقيت را به نرگس، به زنان و مردان ايران تبريك...