شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

بیانیه اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم

2022-07-12

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

بیانیه اعلام موجودیت ” شورای ملی تصمیم”

ملت شریف ایران!

اراده و عزم راسخ  برای تاسیس “شورای ملی تصمیم” از سوی تعدادی از اعضای بیانیه 14 و مبارزان داخل و خارج از کشور، پیامد این واقعیت است که رژیم جمهوری اسلامی بعد از 43 سال تحمیل استبداد همه جانبه‌ بر میهن عزیزمان ایران و تخریب منابع طبیعی، اقتصادی و علمی، گسترش فقر و بی خانمانی و نادیده گرفتن حقوق زنان، سرکوب و کشتار مخالفان و دگراندیشان و پایمال کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی، دیرزمانی ست مشروعیت خود را از دست داده است.
هموطنان ما در طی این سال‌ها نشان داده‌اند که شایستگی دارند، با روش و منِش دموکراتیک و با همبستگی و مبارزه‌ی جمعی، ضمن سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به آزادی، برابری و رفاه دست یابند و در پرتو همکاری همه‌ی نیروهای سیاسی و شخصیت‌های اجتماعی، فرهنگی و علمی، یک نظام دمکراتیک را جايگزين رژیم جمهوری اسلامی کنند و ساختاری مدرن، مرفه و آباد بنا کنند.

شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند:۱) گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم (گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع)
۲) حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز
۳) جدایی دین از حکومت
۴) فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان
۵) تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی (تعیین نوع حکومت با آرای مردم)
۶) اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

این شش مؤلفه، وجوه هویتی و انگیزه‌ی اصلی برای تشکیل شورای ملی تصمیم می‌باشند.
بدیهی است که بر این شش اصلِ مهم، اصول مترقی دیگری نیز می‌توان افزود ولی ما برآنیم تا با تکیه بر نقاط اشتراک، بیشترین نیروهای مبارز را گرد هم آوریم.

شورای ملی تصمیم در نظر دارد با تقویت روح همبستگی و باور به دموکراسی در میان نیروهای اپوزیسیون، سرمایه‌ی سیاسی، اجتماعی بزرگ و ارزشمندی ایجاد کند که در بازسازیِ ویرانی‌های به جامانده از دوران سیاه جمهوری اسلامی نیز ایفای نقش کند.

از نگاه شورای ملی تصمیم کُرد، ترک، عرب، لر، ترکمن، بلوچ، فارس و…شیعه وسنی، مسلمان و غیرمسلمان، دیندار و بی دین، همه با هر ایدئولوژی و مرامی، به یک اندازه ایرانی هستند و در اتخاذ تصمیم های مهم کشوری و در کسب جایگاه سیاسی به واسطه تفاوت ها هیچ کس برتری ندارد.

شورای ملی تصمیم دارای یک ساختارغیرحزبی و غیرایدئولوژیک است. این شورا عمیقا بر این باور تاکید می کند که  پیروزی اکثریت در هر مرحله به معنای تضعیف یا حذف اقلیت نخواهد بود.

این شورا تلاش می کند با تکیه بر نقاط توافق واشتراک، امکان تجمع وسیع‌ترین نیروهای مبارز سیاسی، مدنی و اتنیکی دمکراسی خواه را فراهم آورد. ما بر این باوریم که این تجمع و ائتلاف بزرگ زمانی صورت می‌گیرد که هر گروه و شخصیت، ضمن حفظ تعهدات سیاسی و سازمانیِ خود، با قبول ارزش‌ها و اعتباراتِ اصلیِ دمکراتیسم، در تشکیل و تقویت آن مشارکت کند.

شورای ملی تصمیم بنا دارد با تجمع همه‌ی احزاب، سازمان‌ها، گروه ها و شخصیت‌های دمکراسی‌خواهِ داخل و خارج کشوربرای ایجاد” پارلمانی” از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی تلاش کند.
“پارلمان موقت مخالفان رژیم جمهوری اسلامی” درراستای شکل گیری همبستگی نیروهای دمکراسی خواه برای برپایی حکومتی دموکرات وسکولار مبارزه خواهد کرد. شورای ملی تصمیم برای ایجاد پارلمان موقت، حضور همه احزاب، سازمان ها، گروه ها و شخصیت های دمکراسی خواه در داخل و خارج کشور را ضروری می داند.
ما بر این باوریم که ” پارلمان موقت مخالفان رژیم جمهوری اسلامی”  چنانچه حمایت بی‌شائبه مردم را به همراهِ خود داشته باشد، برای همسایگان ایران و مردم خاورمیانه و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و برای همه کشورهای دمکراتیک و دوستداران صلح جهانی، نویدبخش امنیت و ثبات خواهد بود.

هموطن!

میهن ما در شرایط سرنوشت سازی قرارگرفته است، بیائید دست در دست هم با بنا نهادن ” پارلمان موقت مخالفان رژیم جمهوری اسلامی” و حمایت از آن راه رسیدن به آزادی، رفاه و همبستگی را هموار کنیم . 

سیزدهم  تیرماه 1401 /  چهارم جولای 2022

الف –  سخنگویان موقت شورای ملی تصمیم :

1- شهلا انتصاری( از اعضای بیانیه 14، زندانی سیاسی سابق در جمهوری اسلامی، مددکار اجتماعی)

2- مسعود نقره کار( کنشگر سیاسی، نویسنده، پژوهشگر، پزشک ساکن امریکا)

……..

ب – اعضای شورای ملی تصمیم در داخل کشور:

شورای ملی تصمیم 67 عضو در ایران و در زندان های جمهوری اسلامی دارد.

……..

ج – اعضای شورای ملی تصمیم در خارج از کشور)

1

آرش

آذرخش

(کنشگر سیاسی، زندانی سیاسی دهه۶۰، هلند)

2

سروش

آزادی

(عضو شورای آزادیخواهان سوسیالیست)

3

 نوری

آل حمزه

( پژوهشگر مسائل خاورمیانه دانش آموخته خبرنگاری)

4

شکوفه

آذر ماسوله

 (فعال سیاسی و رسانه ای ، ترکیه)

5

 محمدرضا

(سرهنگ) آرین

(کنشگر سیاسی ، ایتالیا)

6

 فرح

آریا

( روزنامه نگار،شاعر و فعال زنان)

7

 محمدرضا

آشوغ

(زندانی سیاسی دهه ۶۰، هلند)

8

شهلا

انتصاری

(کنشگر سیاسی ، فعال حقوق زنان)

9

افشین

افشین جم

(کنشگر سیاسی و مدنی، کانادا)

10

 منصور

اُسانلو

( فعال کارگری)

11

 کیقباد

اسماعیل‌پور

(مهندس پزشکی، فعال مدنی، کانادا)

12

 نسرین

اسماعیلی

(کنشگر سیاسی و مدنی، استرالیا)

13

 شادی

امینی

(مهندس شهرسازی، خواننده موسیقی پاپ، ساکن آمریکا)

14

 میترا

بابک

(روانکاو ، فعال حقوق بشر، لندن)

15

عیسی

بازیار

نویسنده و فعال حقوق بشر – ترکیه

16

نیما

بهرامی

نویسنده و پژوهشگر ساکن لندن

17

صبا بازرگان لیسانس میکروبیولوژی و ارشد سلولی مولکولی بیولوژی

18

محسن

بازرگان

(فعال علمی ، اجتماعی، سوئد)

19

 گشتاسب

باوند

 ( جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، کانادا)

20

 وحید

بدیعی

(مدیر رادیو پویا و روزنامه‌نگار، کالیفرنیا)

21

 رضا

برومند

(فعال حقوق بشر، سوئد)

22

 دیانا

بیگلری‌فرد

(کنشگر سیاسی، آلمان)

23

 بابک

بهزادی

(داروساز، کنشگر سیاسی)

24

 فؤاد

 پاشایی

(کنشگر سیاسی، ساکن آمریکا)

25

 سعید

پورعبدالله

(کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر، کالیفرنیا)

26

 شعله

پاکروان

(هنرمند و کنشگر سیاسی، آلمان)

27

فرهاد

تالشی

(فعال سیاسی ، کارشناس کامپیوتر، انگلستان)

28

 محسن

ترکمن

(کنشگر سیاسی، آلمان)

29

شیرین

 جهانیان

(مدیر و گوینده رادیو انقلاب، فعال رسانه، خبرنگار )

30

 سپیده

حجامی

(نویسنده و کارگردان، مدیر رسانه سپیده‌دم)

31

 رضا

حسین‌بر

(کنشگر سیاسی و رسانه‌ای ، لندن)

32

 ناهید

حسینی

(پژوهشگر امور آموزش و زنان، لندن)

33

نوشین خواجه دارای مدرک تحصیلی لیسانس پرستاری و لیسانس بیمه

34

 ابراهیم

دهواری

( کنشگر سیاسی)

35

عبدالرحمان

دیه جی

(فعال سیاسی ترکمن و استاد دانشگاه ، ساکن ترکیه)

36

 مهدی

دیبا

(نویسنده و فعال رسانه ای عضو حزب مشروطه ایران)

37

 الهام

 رحیمی

( عضو حزب دمکرات ایران ، فعال سیاسی و رسانه ای)

38

 هایده

روش

(زندانی دهه ۶۰، جامعه‌شناس، ساکن انگلستان)

39

 نادر

زاهدی

(کنشگر سیاسی)

40

 مایا

زمانی

(محقق، مترجم، عضو عفو بین‌الملل، آمریکا)

41

 فرخ

زندی

(استاد دانشگاه در رشته اقتصاد و کنشگر سیاسی، کانادا)

42

 مریم

سلطانی

(کنشگر سیاسی، فعال رسانه ای ، عضو کارگروه ملی فراخوانها)

43

 سهام

سیاوش

( کارشناس اقتصاد و راه‌داری، آمریکا)

44

 ولی

شریف‌پور

(مدیر بازرگانی، برنامه‌ساز تلویزیون، سوئد)

45

 رضا

طالبی

(نویسنده، مترجم، فعال سیاسی، سوئد)

46

 علی

طوطیان

( متخصص در زمینه آموزش و پرورش- امریکا)

47

 محمود

عاشوری

(زندانی سیاسی دهه۶۰، عضو جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، آمریکا)

48

 هنگامه

عباسی

(روزنامه‌ نگار، شاعر، برنامه ساز رادیو، لس آنجلس)

49

 حسین

عرب

(کنشگر سیاسی، کانادا)

50

داریوش

عمران زاده

(کنشگر سیاسی، ترکیه)

51

پروین

فاطمی

(فعال اجتماعی و سیاسی ، ساکن کانادا)

52

 رضا

فرد

(کنشگر سیاسی و مترجم، آمریکا)

53

 مازیار

فرزان

( عضو جنبش پیشاهنگان ایران، اتریش)

54

 عباس

فیض

(کارشناس ارشد حقوق بشر ، لندن)

55

 بیژن

قبادی

(زندانی سیاسی سابق، عضو حزب کومله)

56

احد

قربانی دهناری

 (نویسنده و روزنامه‌نگار، سوئد)

57

بهروز

قربانی

(فعال سیاسی دبیر اول حزب دمکرات مسیحی ایران ؛ نروژ)

58

فریبا

قربانی

(فعال سیاسی مسئول دبیرخانه حزب دمکرات مسیحی ایران ؛ نروژ)

59

 رسول

کناره فرد (کمال)

( شاعر و فعال سیاسی، بلژیک)

60

 فرامرز

کلانتری

(نویسنده، شاعر، کارگردان، دبیر تحریریه سپیده‌دم)

61

منیره

کاظمی

( فعال اجتماعی، مدافع حقوق زنان و محیط زیست، آلمان

62

 مجید

 کومایش

( فعال سندیکای شرکت ملی حفاری اهواز فعال در حزب چپ سوئد)

63

 سیاوش

 لشگری

(روزنامه نگار ، آمریکا)

64

امیر

مرنی

 (فعال سیاسی – زندانی سیاسی دهه 60 ، کانادا)

65

حسن

 ماسالی

(حزب آزادی و رفاه ایرانیان ، ساکن امریکا  )

66

 ابوالفضل

 محققی

 (فعال سیاسی چپ در حال حاضر نویسنده و محقق)

67

 سام

منتظری

(فعال حقوق بشر و حقوق پناهندگان، تحلیلگر سیاسی، سوئد)

68

 هادی

مهرانی

(مسئول کانال تلگرامی جانبازان جنگ، ترکیه)

69

 اسفندیار

 منفرد زاده

(موسیقیدان، آمریکا)

70

 محمد

 مهدوی‌فر

(از اعضای بیانیه ۱۴، تخریب چی و غواص درجنگ)

71

 بهرام

معزی

(کنشگر سیاسی، آلمان)

72

  امیر

هوشمند ممتاز

 (عضو جبهه ملی، پزشک، آمریکا)

73

 شیوا

مقدم

(عضو شورای مرکزی کنگره رهایی ایران، آلمان)

74

ایرج

مرادی

(کنشگر سیاسی و مدنی، کانادا)

75

 اسماعیل

مرادی

(کنشگر سیاسی، عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان)

76

 بهرام

میر لاشاری

( فعال سیاسی بلوچ – نروژ)

77

 حسن

 نایب هاشم

(پزشک و فعال حقوق بشر، اطریش)

78

 یعقوب

نجاری

(قهرمان کشتی، همکار بخش ورزشی رادیو سوئد)

79

مسعود

 نقره کار

 ( نویسنده و پژوهشگر)

 80

 چنگیز

وندچالی

( جامعه شناس، کنشگر چپ، کپنهاگ)

 

 محمد حسین

 یحیایی

( اقتصاد دان و روزنامه نگار- سوئد)

 

 

نام ها ادامه دارند
…………………………………….

د – حامیان ” شورای ملی تصمیم”

1 ایرج احرابی فرد ( پروفسور تربیت بدنی، بهزیستی و تفریحات سالم، مربی شنا و والیبال- امریکا)
2 ابراهیم احراری ( برنامه ساز تلویزیون و رادیو، جامعه اهل سنت )
3 سیاوش اسد پور( فعال مدنی، دکترای فیزیک)
4 مینوش اشرفی( فعال حقوق بشر)
5 جلال ایجادی ( استاد جامعه شناسی – پاریس)
6 آزیتا امینی ( نقاش، فعال حقوق زنان)
7 رضا اسلامی( کنشگر سیاسی)
8 اکرم اقدامی ( فعال حقوق بشر)
9 محمد ترابی ( کنشگر سیاسی)
10 صدیقه تورانی( خانواده دادخوده – مادرفرهاد مجدم)
11 عباس پهلوان ( روزنامه نگار، سردبیر مجله فردوسی)
12 عسل پهلوان( روزنامه نگار و برنامه ساز تلویزیون، مدیر مجله فردوسی)
13 فریده پورعبدالله ( فعال حقوق بشر)
14 سهیل ثابت راسخ ( کنشگر سیاسی)
15 فرشته جهانگیری( خانواده دادخواه – مادر مهرزاد رضایی)
16 محمد حسین زاده ( فعال حقوق بشر- روانپزشک)
17 کیوان حقیقی( کنشگر سیاسی)
18 جواد حیدری ( کنشگر سیاسی- فیلمساز)
19 حسن خیاط باشی( بازیگر، تحلیلگر سیاسی، برنامه ساز رادیو و تلویزیون)
20 سعید دامور( خانواده دادخواه – برادر وحید دامور)
21 محمد دشتی( کنشگر سیاسی، مربی فوتبال)
22 نسا دماوندی ( طراح لباس، گرافیست)
23 مصطفی دهباشی زاده ( جانبازِ جنگ)
24 پویان درودی ( فعال حقوق بشر)
25 حامد رحیمی ( کنشگر سیاسی)
26 کوروش رستمی ( کنشگر سیاسی)
27 حسن زرهی (نویسنده و روزنامه‌نگار، کانادا)
28 اردلان سرفراز (شاعر و ترانه‌سرا،آلمان)
29 مهین شمسائی( فعال حقوق زنان)
30 رضا شیرزاد( کنشگر سیاسی)
31 احمد شیروانی( فعال کارگری)
32 فرشته شیرازی( فعال حقوق زنان- روانپزشک)
33 مرتضی صادقی( خوشنویس)
34 فرید صالح ( فعال حقوق بشر)
35 بیژن صدری ( کنشگر سیاسی)
36 حسین فرجی (روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و برنامه‌ساز تلویزیون، آمریکا)
37 رضا فاطمی ( فعال کارگری)
38 علی کلبعلی ( فعال حقوق بشر)
39 نسترن کیانی( فعال حقوق زنان)
40 شهین کیکاووسی( فعال زنان)
41 کوروش گلنام ( نویسنده و پژوهشگر)
42 عاطفه گلناری( نقاش، فعال حقوق زنان)
43 رضا مریدی ( سیاستمدار و فیزیکدان- نماینده سابق مجلس استانی انتاریو و وزیر کابینه کاتلین وین – کانادا)
44 محبوبه مهدیانی( کنشگر حقوق بشر)
45 هوشنگ مینائی( کنشگر سیاسی)
46 حمید مهدی پور ( ناشر-انتشارات فروغ -آلمان)
47 کمال ناصری ( عکاس و گرافیست)
48 طاهره نمازی ( پرستار، فعال حقوق بشر)
49 علی ناجی ( فعال کارگری)
50 فریماه نصرتی( کنشگر سیاسی)
51 شیده ورزگر( زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی)
52 احمد وثوق ( کنشگر سیاسی- استرالیا)
53 رضا هوشمند ( کنشگر سیاسی، فعال حقوق بشر)
54 غلام هادوی( فعال حقوق بشر)
55 عطا هودشتیان (استاد دانشگاه در علوم سياسی تورنتو – مشاور شورای ملی تصمیم)
56 آذرهوشیار( فعال حقوق زنان- روانشناس)
57 سهیلا همتی( فعال کارگری وحقوق بشر)
58 مریم یعقوبی ( زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی)
59 ابراهیم آسترکی ( کنشکر سیاسی)
60 فرید افشار( کنشگر سیاسی – امریکا)
61 هوشیدر اشرافی( فعال حقوق بشر)
62 فریماه اشرفی( کنشگر حقوق بشر)
63 محبوبه پیکرت( کنشگر سیاسی)
64 جهانشاه رشیدیان ( نویسنده و تحلیلگر سیاسی)
65 رضا زرپور( کارمند)
66 معصوم حاتمی ( کنشگر سیلسی)
67 صبری حسن پور( كنگره ملي ايرانيان براي نجات إيران)
68 علی حسین نژاد( روزنامه نگار، مترجم)
69 مجید ساعتچی( کنشگر سیاسی)
70 امید شهباز( کنشگر سیاسی)
71 سهیلا صالحی (طراح، کنشگر حقوق زنان)
72 نزهت صفایی فرد( فعال حقوق زنان)
73 اشکبوس طالبی( استاد روانشناسی)
74 غلام عسگری ( فعال کارگری)
75 علی قاسمی ( کنشگر سیاسی- هلند)
76 رضا قوامی ( فعال کارگری)
77 مو مقدم ( کنشگر سیاسی)
78 پرویز مظفری( کنشگر حقوق بشر)
79 رضا محمودی ( فعال مدنی)
80 شاهین میرحسینی (کارشناس ارشد مهندسی خودرو، شاغر و منتقد سیاسی)
81 سلطانعلی میرزایی( کنشگر سیاسی)
82 بهمن ناصح ( کنشگر سیاسی)
83 عبدالله نجاتی ( فعال کارگری)
84 جمشید نیکان( کنشگرحقوق بشر)
85 بهروز شهابی ( کنشگر سیاسی)
86 دکتر مهدی مشکینی( نویسنده و شاعر)

85 آبتین آیینه( کنشگرسیاسی ر)
86  ()
87 ( )

…………….

پ. ن: تاریخ آغاز رایزنی برای تشکیل ” شورای ملی تصمیم”، مرداد ماه سال 1400.

برای دسترسی به اسناد شورا ( نخستین مرامنامه شورا منتشر شده در شهریور سال 1400، اسناد پیشنهادی مبانی نظری و سیاسی،  سند پیشنهادی تعامل و ائتلاف، اساسنامه موقت شورا، شرح وظایف و برنامه کمیسیون های کاری در عرصه های مختلف و…) با ایمیل زیر تماس بگیرید:

shoramti@gmail.com

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

درگذشت مبارز پرشور سروان خسرو بیت الهی را به مردم ایران، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و خانواده او صمیمانه تسلیت می‌گوئیم

درگذشت مبارز پرشور سروان خسرو بیت الهی را به مردم ایران، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و خانواده او صمیمانه تسلیت می‌گوئیم

با خبر شدیم سروان خلبان نیروی هوایی ایران، خسرو بیت الهی، رایزن حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و عضو شورای ملی تصمیم درگذشت. سروان بیت اللهی فعالیت سیاسی خود را بعد از انقلاب آغاز کرد، و از افسران قیام پایگاه شاهرخی در ۱۸ تيرماه ١٣٥٩ بود که تشکیلات دکتر شاپور بختیار...

در ۱۲ ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودکان، برای مبارزه از بهره‌کشی کودکان بسیج شویم

در ۱۲ ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودکان، برای مبارزه از بهره‌کشی کودکان بسیج شویم

سازمان بین‌المللی کار (ILO) که به تنظیم و مدیریت دنیای کار می‌پردازد در سال ۲۰۰۲ بر این شد تا روزی را برای مبارزه با کار کودکان تعیین کند تا توجه و تلاش همگان در این زمینه را برانگیزد. در این روز دولت‌ها و نهادهای محلی، جامعه مدنی و جهانی، کارگرها و کارفرمایان گرد هم...

شرکت در انتخابات فرمایشی ۱۴۰۳، شرکت در سرکوب و کشتار مردم ایران است

شرکت در انتخابات فرمایشی ۱۴۰۳، شرکت در سرکوب و کشتار مردم ایران است

پس از مرگ ابراهیم رئیسی، دوباره شاهد نمایش انتخابات بسته و مهندسی شده‌‌ای هستیم که از میان ۸۰ نفر از کاندیداها، فقط ۶ نفر توانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند. بقیه بدون هیچ توضیحی منطقی و حقوقی رد صلاحیت شدند. انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ در پی مرگ ناروشن و مشکوک...

0 Comments

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. صدائی از درون، از "بیانیۀ14نفر" تا "شورای ملی تصمیم" - آزادی و عدالت اجتماعی - […] بیانیه اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم – شورای ملی تصم… […]