شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

کمیسیون سیاست گذاری شورای تصمیم

2022-07-13

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

اهداف: کمیسیون سیاست گذاری برای نظر اندازی به برنامه ها، تصمیمات و اقدامات سیاسی شورای تصمیم تشکیل شده است. درعین حال این کمیسیون به مطالعه و بررسی مسائل عمدۀ سیاست، سازماندهی، رهبری و استراتژی و نیز  بررسی جنبشهای اعتراضی و مسائل عمده اپوزیسیون در ایران در تقابل با رژیم استبدادی حاکم می پردازد. این کمیسیون درس آموزی از تحولات جهان را نیز قویا در نظر دارد.

وظایف: وظیفه اصلی کمیسیون سیاست گذاری ارائه پیشنهاد و راه یابی به “کمیسیون دعوت” است.

سازماندهی و نحوه عمل: اعضای جلسه هفته ای یک بار از طریق زووم به گرد هم می آیند. دستورکار جلسه از قبل اعلام میشود. هربار یک عضو، که برسر موضوع مورد سخن عمیقا مطالعه و تعمق کرده است، مامور گشایش بحث میشود. همه جلسات بصورت صوتی ظبط شده و برای دسترسی همیشگی در اتاق تلگرامی کمیسیون قرار میگیرد.

گزارشات: برای هرجلسه یک گزارش کوتاه که نتیجه سخنان را جمع بندی میکند، توسط یکی از اعضا تهیه و در اختیار همه اعضا قرار میگیرد. جلسات مهم ظبط بصورت صوتی و یا صوتی تصویری ظبط و در اتاق تلگرامی منتشر میشود.

پس از خاتمه یک مبحث که شاید چند جلسه طول بکشد، نتیجه نظرات بطور خلاصه نوشته شده و در اختیار “کمیسیون دعوت” قرار میگیرد، تا یارای سیاست گذاری شورا باشد. درصورت تائید کمیسیون دعوت، نتیجه مباحثات به کل اعضای شورا تصمیم انتقال می یابد.

جلسات: شنبه ها در ساعت 7 و نیم به وقت ایران، 5 عصر به وقت اروپا مرکزی، 11 صبح به وقت شرق آمریکای شمالی و ساعت 8 صبح به وقت غرب آمریکای شمالی.

نحوه ارتباط گروه و محل تجمع: از طریق زوم

جون 2022

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

در حمایت از اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی و اجتماعی بنام جوانان جان‌باخته راه آزادی ایران هم میهنان گرامی قتل دولتی و فرا قضایی محمد قبادلو وفرهاد سلیمی  موجی از خشم و نفرت را در بین ایرانیان مخالف رژیم  ایجاد کرده است، از جمله ۶۱ نفر از زنان زندانی سیاسی و...

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

در حمایت از اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی و اجتماعی بنام جوانان جان‌باخته راه آزادی ایران هم میهنان گرامی قتل دولتی و فرا قضایی محمد قبادلو وفرهاد سلیمی  موجی از خشم و نفرت را در بین ایرانیان مخالف رژیم  ایجاد کرده است، از جمله ۶۱ نفر از زنان زندانی سیاسی و...

روز جهانی آموزش

روز جهانی آموزش

روز جهانی آموزش، که هر ساله در تاریخ ۲۴ ژانویه برگزار می‌شود، نقش حیاتی آموزش در ترویج صلح، درک و توسعه پایدار در سراسر جهان را بیان می‌کند. این روز بر اهمیت آموزش با کیفیت برای همه تأکید دارد و به منظور ترویج دسترسی به فرصت‌های آموزشی جامع و عادلانه، برگزار می‌شود....

0 Comments

0 Comments