کمیسیون سیاست گذاری شورای تصمیم

جولای 13, 2022 | کمیسیون سیاست گذاری شورای تصمیم

اهداف: کمیسیون سیاست گذاری برای نظر اندازی به برنامه ها، تصمیمات و اقدامات سیاسی شورای تصمیم تشکیل شده است. درعین حال این کمیسیون به مطالعه و بررسی مسائل عمدۀ سیاست، سازماندهی، رهبری و استراتژی و نیز  بررسی جنبشهای اعتراضی و مسائل عمده اپوزیسیون در ایران در تقابل با رژیم استبدادی حاکم می پردازد. این کمیسیون درس آموزی از تحولات جهان را نیز قویا در نظر دارد.

وظایف: وظیفه اصلی کمیسیون سیاست گذاری ارائه پیشنهاد و راه یابی به “کمیسیون دعوت” است.

سازماندهی و نحوه عمل: اعضای جلسه هفته ای یک بار از طریق زووم به گرد هم می آیند. دستورکار جلسه از قبل اعلام میشود. هربار یک عضو، که برسر موضوع مورد سخن عمیقا مطالعه و تعمق کرده است، مامور گشایش بحث میشود. همه جلسات بصورت صوتی ظبط شده و برای دسترسی همیشگی در اتاق تلگرامی کمیسیون قرار میگیرد.

گزارشات: برای هرجلسه یک گزارش کوتاه که نتیجه سخنان را جمع بندی میکند، توسط یکی از اعضا تهیه و در اختیار همه اعضا قرار میگیرد. جلسات مهم ظبط بصورت صوتی و یا صوتی تصویری ظبط و در اتاق تلگرامی منتشر میشود.

پس از خاتمه یک مبحث که شاید چند جلسه طول بکشد، نتیجه نظرات بطور خلاصه نوشته شده و در اختیار “کمیسیون دعوت” قرار میگیرد، تا یارای سیاست گذاری شورا باشد. درصورت تائید کمیسیون دعوت، نتیجه مباحثات به کل اعضای شورا تصمیم انتقال می یابد.

جلسات: شنبه ها در ساعت 7 و نیم به وقت ایران، 5 عصر به وقت اروپا مرکزی، 11 صبح به وقت شرق آمریکای شمالی و ساعت 8 صبح به وقت غرب آمریکای شمالی.

نحوه ارتباط گروه و محل تجمع: از طریق زوم

جون 2022

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

شورای ملی تصمیم

0 Comments