شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

شورا‌ها در مسیر همبستگی برای گذار، کیقباد – اسماعیل‌پور

2022-12-14

نوشته ای دیگر از کیقباد اسماعیل‌پور

Comments

در میان شبٍ تارٍ؛ دارها و بر دارها؛
در هیاهوی اعدام و کشتارهای پیر کفتارها
و در میان هلهله شوقٍ دلیران و اسیران
در امید به فردای بی دارها و بی آزارها
ما هم به هم می‌پیوندیم؛‌ ای رژیم خونخوارها؛
تا در هم شکنیم؛ و از جا برکنیم ساختار استبدادها.

شورای ملی تصمیم و شورای مدیریت گذار بر آن شدند تا در راستای رهایی کشور ایران و مردمان قهرمان‌شان و برای همبستگی و پایداری مشترک قدم بر دارند.

مبنای این همبستگی؛ احترام به حقوق انسانی؛ احترام به آرمان‌های ملی و میهنی و باور به مبانی سکیولار و دموکراتیک است. هدف این حرکت؛ گذار از جمهوری اسلامی و حرکت به سوی استقرار دموکراسی پایدار در ایران است.

گام‌های نخست این حرکت؛ ارائه چهره دموکراتیک و صلح طلبانه مردم ایران به جهانیان؛ تکیه بر هویت ملی مشترک و تاکید بر برابری و رفع تبعیض در همه زمینه‌ها بویژه در زمینه حقوق زنان و کودکان است.

آنچه در بیانیه آمده؛ چنین است: همفکری و راهیابی برای پاسخگویی به نیازها و وظایف سیاسی و راهبردی که انقلاب جاری بر دوش ما می‌گذارد عرصه مهمی از مناسبات دو جانبه ما را تشکیل می‌دهد.

این حرکت مشترک سیاسی دو شورا؛ ‌ که در پی ملاقات‌ها و مذاکرات گسترده میان دو جریان سیاسی شکل گرفته قدم نخست در راه ایجاد ” جبهه مشترک حمایت از مبارزات مردم ایران” خواهد بود؛ جبهه مشترکی که می‌تواند تمامی نیروهای آزادیخواه و دموکرات را برای حمایت از انقلاب نوین مردم ایران (انقلابٍ ژن؛ ژیان؛ آزادی) گرد هم آورد.
بی شک در عصر روشنگری ایرانیان؛ مردم استبداد قرون وسطایی را پایان خواهند داد؛ رژیم ضد بشری را به گور تاریخی خود خواهند سپرد و‌شان و منزلت ایران و ایرانی را نزد جهانیان دوباره برخواهند گرداند.

کیقباد اسماعیل‌پور

[اطلاعیه مشترک شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم]

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

تحقق دموکراسی در بزنگاه تاریخ نیاز به کنش فعال دارد!

تحقق دموکراسی در بزنگاه تاریخ نیاز به کنش فعال دارد!

ابتدا با هر انتقادی به حکومت جمهوری اسلامی نمی توانیم مدعی «براندازی» باشیم! تصویر روشن از راه حل های بلندمدت و توسعه محور، فهم گسل های تاریخی- اجتماعی بطور همزمان و نیز؛ سازماندهی، هماهنگی نیروهای هماورد در اجماع بروی استراتژی واحد (یا تدوین تئوری راهبردهای...

شروین حاجی‌پور به ۳ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد

شروین حاجی‌پور به ۳ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد

«به بهانه حکم قطعی زندان برای شروین حاجی پور: در این گزارش اشاره ای داریم به سرنوشت بعضی از هنرمندانی که بخاطر انتخاب «سمت درست تاریخ که مردم هستند» در رژیم جمهوری اسلامی محکوم و محروم به زندگی در زندان می شوند. کارگروه خبر کمیسیون رسانه شورای ملی تصمیم» ادامه...

بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در خصوص نمایش انتخابات

بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در خصوص نمایش انتخابات

فرهنگیان، دانش‌آموزان، مردم ایران در زمانه‌ای قرار گرفته‌ایم که «مردم» توسط حکومت، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی و تداوم قدرت مطلقه خود نیازمند سازوکاری است به نام "انتخابات" که از قضا به واسطه فلسفه سیاسی و بنای ایدئولوژیک خود هیچ اعتقادی به آن ندارد. «انتخابات» نه یک...

0 Comments

0 Comments