شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

همکاری و توافقی نویدبخش اطلاعیۀ مشترکِ “شورای مدیریت گذار” و”شورای ملی تصمیم” مسعود نقره کار

2022-12-14

نوشته ای دیگر از مسعود نقره کار

Comments

 

همکاری شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم، نشانۀ گذر از گسترۀ حرف و شعار، وتجلیِ گامی بزرگ و ارزشمند در پایبندی به ایده ها، ارزش ها و قول ها  در کردار و عمل است. این همکاری و همگرایی اقدامی نویدبخش و امیدوارکننده در راهِ گسترش و تعمیق همکاری و همگرایی شورا ها، حزب ها، سازمان ها و شخصیت های سیاسی، فرهنگی، علمی، فرهنگی و هنریِ مخالف حکومت اسلامی ست.

ضعف و ناتوانی  درعبور از گسترۀ  حرف و شعار و گام گذاردن به گسترۀ کردار، مشکلِ بنیادی اپوزیسیون حکومت اسلامی در خارج از کشوراست. همه از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر می گوئیم، خواهان گذر از حکومت اسلامی، یا به زبان روشن تر سرنگونی این حکومت و جایگزینی یک حکومت دموکرات و سکولار هستیم. همه ازاهمیت تحمل و مدارا و گفت و گو و “دیالوگ دموکراتیک”  تا دلمان بخواهد داد سخن سرداده ایم، اما در فرصتی 43 ساله نتوانستیم در خارج از کشور حتی یک شورای هماهنگی و یا یک ستاد پشتیبانی از مبارزه و مبارزان در داخل کشور با حضور حزب ها و سازمان ها و شخصیت های سیاسی  مختلف از طیف های سیاسی متنوع و گوناگون، سامان دهیم.

خودخواهی، خود محوری، خود حق پنداری و فرقه گرایی،  تنگ نظری و حسادت سیاسی، و دیگر ویژگی های شخصیتی، روانی و رفتاری در میان بخشی از رهبران جریان های سیاسی و شخصیت های مطرح سیاسی در خارج از کشور یکی از مهمترین عوامل تداوم حیات پراکندگی، تفرقه و ضعف اپوزیسیون حکومت اسلامی در خارج از کشور بوده و هست.

غرورانگیز و دلگرم کننده است اما قابل تعمق و فکر که جوانان 16 تا 25 ساله ما، در کف خیابان های سرزمینمان، ما، مدعیان سیاست ورزی و سیاستمداری در خارج کشور را جا گذاشته اند و دلاورانه می روند تا رهبران و پیشتازان جنبش آزادیخواهانه و عدالت جویانه شوند، و ما با انبانی تجربه و امکانات  43 سال  در بهترین شرایط به جای یاری رساندن به عزیزانمان در داخل کشور مشغول خودزنی و دیگرزنی  بوده ایم. اپوزیسیون حکومت اسلامی در خارج از کشور دستاوردهای مبارزاتی ارزشمندی داشته  و دارد اما در مقایسه با کمیت و کیفیت اش،  دستاوردها بیش از این ها می بایست بوده باشد.

تا دیرتر نشده کاری باید کرد. چشم های رنگین زیبایی زندگی و عشق به آزادی در انتظارند، اگر به این چشم انتطاری های” زیبا ترین فرزندان آفتاب و باد” پاسخی شایسته ندهیم و فقط  تماشاگران و هوراکشان و سوگواران  تدوام شکنجه و کشتار جوانان ِ سرشار از شور و شعورِ زندگی و آزادی باشیم، ما را نخواهند بحشید.

*****

اطلاعیه مشترک شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم – شورای ملی تصمیم (shora.org)

اطلاعیه مشترک شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم – Iran Transition Council (iran-tc.com)

 

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

تازه ترین

روز شلاق  – مزدک علی نظری ۱۳۹۲- ۲۵ می ۲۰۲۳

روز شلاق – مزدک علی نظری ۱۳۹۲- ۲۵ می ۲۰۲۳

شب که سروصداها خوابید و اتاقِ سیگار خلوت شد، دوباره از «مجید» پرسیدیم. مثل هر شب مدادها و دسته‌ای کاغذ سفید را ریخته بود دورش و داشت نقاشی می‌کرد. قرار بود فردا آزاد شود و هنوز کلی از سفارش‌هایش مانده بود. به نصف بچه‌های بند قول داده بود تصویرشان را بکشد، آن نصف دیگر...

پروژه نفوذ: چطور نفوذی ها را بشناسیم؟

پروژه نفوذ: چطور نفوذی ها را بشناسیم؟

  از کارزار مهسا امینی تا آشوب مجازی امروز بخش ۱ و۲ -  چطور از فتح شبکه‌های مجازی با مهسا امینی به وضعیت آشفته‌ی امروز در توییتر و اینستاگرام رسیدیم که در آن نشانی از کمترین حرکت معنی‌دار مشترک و مداومی نیست؟ یکی از عوامل «گیر افتادن کنشگران سیاسی و عموم معترضان...

خانواده‌های دادخواه داخل ایران خواهان توقف احکام اعدام شدند

خانواده‌های دادخواه داخل ایران خواهان توقف احکام اعدام شدند

بیش از هشتاد نفر از اعضای خانواده‌های دادخواه داخل ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به جنایات جمهوری اسلامی طی چهل و چهار سال گذشته، خواستار توقف احکام اعدام شدند. متن بیانیه و اسامی امضاکنندگان به شرح زیر است: به اعدام عزیزانمان پایان دهید! بیش از چهل و سه سال است...

0 Comments

0 Comments