شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

همکاری و توافقی نویدبخش اطلاعیۀ مشترکِ “شورای مدیریت گذار” و”شورای ملی تصمیم” مسعود نقره کار

2022-12-14

نوشته ای دیگر از مسعود نقره کار

Comments

 

همکاری شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم، نشانۀ گذر از گسترۀ حرف و شعار، وتجلیِ گامی بزرگ و ارزشمند در پایبندی به ایده ها، ارزش ها و قول ها  در کردار و عمل است. این همکاری و همگرایی اقدامی نویدبخش و امیدوارکننده در راهِ گسترش و تعمیق همکاری و همگرایی شورا ها، حزب ها، سازمان ها و شخصیت های سیاسی، فرهنگی، علمی، فرهنگی و هنریِ مخالف حکومت اسلامی ست.

ضعف و ناتوانی  درعبور از گسترۀ  حرف و شعار و گام گذاردن به گسترۀ کردار، مشکلِ بنیادی اپوزیسیون حکومت اسلامی در خارج از کشوراست. همه از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر می گوئیم، خواهان گذر از حکومت اسلامی، یا به زبان روشن تر سرنگونی این حکومت و جایگزینی یک حکومت دموکرات و سکولار هستیم. همه ازاهمیت تحمل و مدارا و گفت و گو و “دیالوگ دموکراتیک”  تا دلمان بخواهد داد سخن سرداده ایم، اما در فرصتی 43 ساله نتوانستیم در خارج از کشور حتی یک شورای هماهنگی و یا یک ستاد پشتیبانی از مبارزه و مبارزان در داخل کشور با حضور حزب ها و سازمان ها و شخصیت های سیاسی  مختلف از طیف های سیاسی متنوع و گوناگون، سامان دهیم.

خودخواهی، خود محوری، خود حق پنداری و فرقه گرایی،  تنگ نظری و حسادت سیاسی، و دیگر ویژگی های شخصیتی، روانی و رفتاری در میان بخشی از رهبران جریان های سیاسی و شخصیت های مطرح سیاسی در خارج از کشور یکی از مهمترین عوامل تداوم حیات پراکندگی، تفرقه و ضعف اپوزیسیون حکومت اسلامی در خارج از کشور بوده و هست.

غرورانگیز و دلگرم کننده است اما قابل تعمق و فکر که جوانان 16 تا 25 ساله ما، در کف خیابان های سرزمینمان، ما، مدعیان سیاست ورزی و سیاستمداری در خارج کشور را جا گذاشته اند و دلاورانه می روند تا رهبران و پیشتازان جنبش آزادیخواهانه و عدالت جویانه شوند، و ما با انبانی تجربه و امکانات  43 سال  در بهترین شرایط به جای یاری رساندن به عزیزانمان در داخل کشور مشغول خودزنی و دیگرزنی  بوده ایم. اپوزیسیون حکومت اسلامی در خارج از کشور دستاوردهای مبارزاتی ارزشمندی داشته  و دارد اما در مقایسه با کمیت و کیفیت اش،  دستاوردها بیش از این ها می بایست بوده باشد.

تا دیرتر نشده کاری باید کرد. چشم های رنگین زیبایی زندگی و عشق به آزادی در انتظارند، اگر به این چشم انتطاری های” زیبا ترین فرزندان آفتاب و باد” پاسخی شایسته ندهیم و فقط  تماشاگران و هوراکشان و سوگواران  تدوام شکنجه و کشتار جوانان ِ سرشار از شور و شعورِ زندگی و آزادی باشیم، ما را نخواهند بحشید.

*****

اطلاعیه مشترک شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم – شورای ملی تصمیم (shora.org)

اطلاعیه مشترک شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم – Iran Transition Council (iran-tc.com)

 

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

رواداری در تاریخ فرهنگی ایران در گفت‌وگو با احد قربانی دهناری

رواداری در تاریخ فرهنگی ایران در گفت‌وگو با احد قربانی دهناری

رواداری در تاریخ فرهنگی ایران در گفت‌وگو با احد قربانی دهناری 20 تیر 1401 احد قربانی دهناری گفت: من یکی از بنیادهای ایرانیت را رواداری می‌دانم. این پدیده را، در برخورد کوروش و داریوش با ملل مغلوب گرفته تا اندیشه‌ها و نوشته‌هایی كه ایرانیان به آن عشق می‌ورزند و آن...

علل ناتوانی اپوزیسیون در همکاری و سازماندهی جبهه‌ای مشترک برای سرنگونی حکومت اسلامی (آسیب‌شناسی)

علل ناتوانی اپوزیسیون در همکاری و سازماندهی جبهه‌ای مشترک برای سرنگونی حکومت اسلامی (آسیب‌شناسی)

فهرست مطلب‌های این نوشته‌ جستار گشائی.. 2 صورت وضعیت... 2 عدم شناخت دوران و جنبش.... 2 انزوای حکومت اسلامی.. 3 آسیب‌های درونی.. 3 عدم درک تنوع گسترده. 3 نیاموختن از گذشت روزگار. 3 عدم درک اهمیت رهبری و سازماندهی.. 3 فرقه‌گرایی.. 4 انشعاب‌گران.. 4 نوبنیانگذران.. 4...

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران

به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان تقویم‌نوشته‌ها ٢٥ نوامبر (٤ آذر) را ‌روز مبارزه با خشونت بر زنان می‌دانند، یادآور کشته شدن خواهران مبارز «میرابال» به دست دیکتاتور دومنیکن در سال ١٩٦٠. اما نانوشته‌های خشونت بر زنان طوماری به گستردگی تاریخ دارد. تاریخ...

0 Comments

0 Comments