شاهزاده‌ی عزیز، جنبش مردم ما برای براندازی حکومت اسلامی به رهبری نیاز دارد

شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا در دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ فرمود: «من واقعا به بچه‌های داخل ایران باور دارم و آنها می‌دانند که چه می‌کنند و چه می‌خواهند، آنها حالا به رهبری نیاز ندارند.» ولی شاهزاده‌ی گرامی، برای هدایت آتشفشان خشم مردم و تبدیل آن به نیرویی...

read more

راهپیمایی اربعین – نمایش سیاسی رژیم و ساده لوحی مومنان – احد قربانی دهناری

راهپیمایی اربعین - نمایش سیاسی رژیم و ساده لوحی مومنان - احد قربانی دهناری حکومت اسلامی هر ساله میلیون‌ها ایرانی را تشویق به شرکت در راهپیمایی اربعین می‌کند. این نمایش چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند؟ در سده میانه مومنان مسیحی به کشیشان اعتقاد داشتند. اربابان فاسد...

read more

اسلام و مدرنیته، احد قربانی دهناری

اسلام و مدرنیته، احد قربانی دهناری جستارگشایی آیا اسلام با مدرنیته سازگار است؟ برای پاسخ به این پرسش باید دید که ویژگی مدرنیته چیست و اسلام چه رابطه‌ای با هر یک از این ویژگی‌ها دارد. سنت‌گرایی، سلفی‌گری و یا ایجاد حکومت اسلامی، روشی برای زیست با به‌کارگیری افکار،...

read more

جمهوری اسلامی آثار تاریخی را نابود می‌کند، احد قربانی دهناری

جستارگشایی اسلام با دیدگاه مردی شکل گرفت که دانش و تجربه اجتماعی، علمی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی او بسیار نازل‌تر انسان‎های متوسط تمدن‌های آن دوران مانند یونان، روم، میان‌رودان (سومریان، اکدیان، بابل، آشور، کلدانی) و تمدن‌های ایرانی مانند کاسی، عیلام، ماد، اشکانی و...

read more

پاسخ به چند شبهه در باره مواضع شورای ملی تصمیم، احد قربانی دهناری

پس از اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم در میانه‌ی امیدها، شادمانی‌ها و شادباش‌های فراوان، عده‌ای نیز نقد کرده‌اند. من می‌خواهم از هر دو گروه سپاسگزاری کنم، زیرا هر دو نگاه دغدغه‌ی آزادی مردم رنج‌کشیده ما از حکومت ویرانگر جمهوری اسلامی دارند. صحنه سیاسی صحنه‌ی تئوری و عمل...

read more