شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

اعدام‌های بی‌رحمانه را بدون قیدوشرط و سریعاً متوقف کنید!

2022-12-08

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

جمهوری اسلامی می‌داند که اعترضات خشونت‌پرهیز مردم علیه فقر، فساد و استبداد به‌حق است.

جمهوری اسلامی می‌داند که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران، این نظام را نمی‌خواهند و خواهان براندازی آن هستند.

جمهوری اسلامی می‌داند که شایستگی و مهارت برآوردن خواست‌های انسانی، برحق و سازنده‌ی معترضان را ندارد.

از اینرو به سیاست همیشگی خود «النُصِرْتُ بِالرُّعْب» («پیروزی با ترس میسر می‌شود») روی آورده است و راه اصلی ماندگاری خود را ترساندن مردم برگزید و اعدام معترضان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای این سیاست برای بقای استبداد است. اما، اعدام‌های حکومت اسلامی از اقتدار نیست، بلکه از ترس و بیچارگی آن است.

شورای ملی تصمیم با صدای بلند انزجار خود را از صدور احکام اعدام برای جوانان معترض اعلام می‌کند و از هر طریقی که بتواند برای توقف اجرای این حکم ضدانسانی تلاش خواهد کرد.

ما از همه‌ی آزادی‌خواهان جهان برای موفقیت این تلاش انسانی یاری می‌طلبیم تا بتوانیم ارابه‌ی مرگبار حاکمان جمهوری اسلامی را متوقف کنیم.

بیاید، همگان فارغ از هرگونه گرایش سیاسی دست به دست هم داده و یک صدا افکار عمومی و وجدان ایرانیان و جهانیان و نهادهای حقوق بشری را به یاری بطلبیم تا مانع ادامه این روش جنایتکارانه توسط حاکمان نظام ولایت فقیه شویم.

با ادامه‌ی تظاهرات، تحصن‌ها، اعتصابات و نافرمانی‌های مدنیِ انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، همه جا فریاد کنیم:

اعدام‌ها را متوقف کنید.

زندانیان سیاسی، صنفی، مدنی، زیست‌محیطی را بی‌قید و شرط آزاد کنید.

معترضان دستگیرشده را بی‌قید و شرط آزاد کنید.

با هر امکانی که دارید به افکار عمومی جهانیان، نهادهای حقوق بشری و دولت‌های دموکرات حامی حقوق بشر مراجعه کنید؛ به آنان سابقه‌ی اعدام‌های پیشین جمهوری اسلامی، به ویژه هزاران نفر سال‌های۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ و کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر در آبان ۱۳۹۸ را یادآوری کنید و از آنها بخواهید تا در کنار مردم ایران باشند و به احکامِ اعدام در ایران اعتراض کنند.

با تحریم و به انزوا راندن جمهوری اسلامی هزینه‌ی اعدام‌ها را چنان سنگین کنند که رژیم دست از این جنایت برداشته و نتواند جان جوانان برومند ایران زمین را بگیرد.

شورای ملی تصمیم

۱۷ آذر ۱۴۰۱ – ۸ دسامبر ۲۰۲۲

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

بیانیه پیمان همکاری به مناسب سالگشتِ آبان خونین 98

بیانیه پیمان همکاری به مناسب سالگشتِ آبان خونین 98

کشتار وحشیانه  معترضان به دست آدم کشان حرفه ای خامنه ای در تاریخ هر ملتی روزهایی وجود دارند که آغازگر فصل جدیدی در زندگی اجتماعی مردم آن دیارهستند و در حافظه جمعی ثبت و ماندگار میشوند. آبان خونین 98 ، نقطه عطفی است در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در گذار...

فشار بی‌سابقه بر مبارزان و زندانیان سیاسی را به شدت محکوم می‌کنیم

فشار بی‌سابقه بر مبارزان و زندانیان سیاسی را به شدت محکوم می‌کنیم

تاریخ جنبش‌های براندازی نشان می‌دهد، جنبش هربار با توانی بیش از پیش، تا سرنگونی کامل حکومت اسلامی و برقراری نظامی دموکراتیک و سکولار ادامه خواهد یافت. در بستر این کابوس حکومت اسلامی، آزار، شکنجه، ضرب و جرح زندانیان و تهدید مردم را تشدید کرده است. اعدام‌ها به‌ویژه در...

پیش‌نویس سند شورای ملی تصمیم در رابطه با نیروهای نظامی- امنیتی و اطلاعاتی

پیش‌نویس سند شورای ملی تصمیم در رابطه با نیروهای نظامی- امنیتی و اطلاعاتی

 ۱–رهبران و خائنین به ملت و کشور با هر منصب و جایگاهی پس از جمهوری اسلامی در دادگاه صالحه محاکمه می شوند.تبصره: شورای ملی تصمیم بر این امر تاکید می‌کند که مخالف هر گونه اعدام است۰ ۲– سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج سپاه منحل خواهند شد۰    ۳– کسانی که...

1 Comments

1 Comment

  1. مینو

    نه به اعدام
    نه به جمهوری اسلامی