شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

اعدام‌های بی‌رحمانه را بدون قیدوشرط و سریعاً متوقف کنید!

2022-12-08

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

جمهوری اسلامی می‌داند که اعترضات خشونت‌پرهیز مردم علیه فقر، فساد و استبداد به‌حق است.

جمهوری اسلامی می‌داند که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران، این نظام را نمی‌خواهند و خواهان براندازی آن هستند.

جمهوری اسلامی می‌داند که شایستگی و مهارت برآوردن خواست‌های انسانی، برحق و سازنده‌ی معترضان را ندارد.

از اینرو به سیاست همیشگی خود «النُصِرْتُ بِالرُّعْب» («پیروزی با ترس میسر می‌شود») روی آورده است و راه اصلی ماندگاری خود را ترساندن مردم برگزید و اعدام معترضان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای این سیاست برای بقای استبداد است. اما، اعدام‌های حکومت اسلامی از اقتدار نیست، بلکه از ترس و بیچارگی آن است.

شورای ملی تصمیم با صدای بلند انزجار خود را از صدور احکام اعدام برای جوانان معترض اعلام می‌کند و از هر طریقی که بتواند برای توقف اجرای این حکم ضدانسانی تلاش خواهد کرد.

ما از همه‌ی آزادی‌خواهان جهان برای موفقیت این تلاش انسانی یاری می‌طلبیم تا بتوانیم ارابه‌ی مرگبار حاکمان جمهوری اسلامی را متوقف کنیم.

بیاید، همگان فارغ از هرگونه گرایش سیاسی دست به دست هم داده و یک صدا افکار عمومی و وجدان ایرانیان و جهانیان و نهادهای حقوق بشری را به یاری بطلبیم تا مانع ادامه این روش جنایتکارانه توسط حاکمان نظام ولایت فقیه شویم.

با ادامه‌ی تظاهرات، تحصن‌ها، اعتصابات و نافرمانی‌های مدنیِ انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، همه جا فریاد کنیم:

اعدام‌ها را متوقف کنید.

زندانیان سیاسی، صنفی، مدنی، زیست‌محیطی را بی‌قید و شرط آزاد کنید.

معترضان دستگیرشده را بی‌قید و شرط آزاد کنید.

با هر امکانی که دارید به افکار عمومی جهانیان، نهادهای حقوق بشری و دولت‌های دموکرات حامی حقوق بشر مراجعه کنید؛ به آنان سابقه‌ی اعدام‌های پیشین جمهوری اسلامی، به ویژه هزاران نفر سال‌های۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ و کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر در آبان ۱۳۹۸ را یادآوری کنید و از آنها بخواهید تا در کنار مردم ایران باشند و به احکامِ اعدام در ایران اعتراض کنند.

با تحریم و به انزوا راندن جمهوری اسلامی هزینه‌ی اعدام‌ها را چنان سنگین کنند که رژیم دست از این جنایت برداشته و نتواند جان جوانان برومند ایران زمین را بگیرد.

شورای ملی تصمیم

۱۷ آذر ۱۴۰۱ – ۸ دسامبر ۲۰۲۲

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

تازه ترین

به همراه زنان در زندان اوین به اعدام نه می گوئیم و از زندگی دفاع می کنیم

به همراه زنان در زندان اوین به اعدام نه می گوئیم و از زندگی دفاع می کنیم

با گذشت چهار ماه از انقلاب ژینا، نبض انقلاب هنوز در حال تپیدن است! انقلاب "زن، زندگی، آزادی" که نتیجه سال های پایداری زنان و مردان، به ویژه زنان در مبارزه با تبعیض در تمام اشکال آن است، در حالی به بالندگی خود رسیده که هر روز از گوشه و کنارجهان زنان و مردان بیشتری با...

پارلمان اروپا سپاه پاسداران را تروریست دانست و خامنه‌ای را قابل تحریم

پارلمان اروپا سپاه پاسداران را تروریست دانست و خامنه‌ای را قابل تحریم

شورای ملی تصمیم تصویب قطعنامه پارلمان اروپا را که تاکید بر تحریم سران جمهوری اسلامی و تروریست دانستن سپاه پاسداران دارد، به همۀ مبارزان انقلاب ژن، ژیان، ئازادی تبریک می گوید. امروز 29 دی ماه، پارلمان اروپا قطعنامه ای را که همه ما منتظرش بودیم تصویب کرد. مفاد کلیدی آن...

برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی در تظاهرات روز دوشنبه ۱۶ ژانویه در استراسبورگ شرکت کنیم!

برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی در تظاهرات روز دوشنبه ۱۶ ژانویه در استراسبورگ شرکت کنیم!

انقلاب مردم ایران خواست‌ خود را برای سرنگونی جمهوری اسلامی در خیابان‌های ایران فریاد زده است. حکومت اسلامی با بکارانداختن بازوی سرکوب خود سپاه پاسداران و ماشین اعد‎ام پاسخ داده است. مردم آزادیخواه و دولت‌های دموکراتیک جهان صدای انقلاب مردم ایران را شنیده‌اند. ما ضمن...

1 Comments

1 Comment

  1. مینو

    نه به اعدام
    نه به جمهوری اسلامی