بیانیه شورای ملی تصمیم چهلمین روز درگذشت مهسا را به نمایش اتحاد رزمجویانه بدل کنیم

اکتبر 25, 2022 | بیانیه, شورا یک

چهارشنبه چهارم آبان ۱۴۰۱ “چهلم” مرگ مهسا امینی به دست پلیس ارشاد، همگان را به شرکت در تظاهرات و اجتماعات  سراسری با شعار ” زن، زندگی، آزادی” و فتح خیابان‌ها فرا می‌خوانیم.
جنبش گسترشی نویدبخش دارد. احزاب و شخصیت‌های سیاسی، دانشجویان، دانش‌آموزان، معلمان، بخشی از هنرمندان، نویسندگان،

ورزشکاران، پزشکان و ” جوانان محلات” در چندین شهر به اعتراضات پیوسته اند.
در این برهه ار مبارزه اتحاد رزمجویانه، پشتیبانی از هم، خستگی‌ناپذیری و ادامه‌کاری ضامن پیروزی است.
با گسترش و ژرفش جنبش براندازی رژیم وحشیانه‌تر و خشونت‌آمیزتر برخورد خواهد کرد. به یاد داشته باشم، این خشم و رذالت رژیم از قوت آن نیست، بلکه از زبونی وترس است.
دستگیرشدگان اعتراضات کنونی و زندانیان سیاسی رهبران میدانی ما هستند. با اوجگیری جنبش، رژیم رفتارهای خشومت‌آمیز و ضدانسانی اش را تشدید خواهد کرد و حقوق انسانی زندانیان را بیش از پیش پایمال خواهد کرد. در همه تظاهرات از زندانیان سیاسی یاد کنیم و خواهان آزادی بی‌قید و شرط آنها شویم.
زن، زندگی، آزادی
شورای ملی تصمیم
۲ آبان ۱۴۰۱ – ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

شورای ملی تصمیم

0 Comments