شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

بیانیه شورای ملی تصمیم چهلمین روز درگذشت مهسا را به نمایش اتحاد رزمجویانه بدل کنیم

2022-10-25

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

چهارشنبه چهارم آبان ۱۴۰۱ “چهلم” مرگ مهسا امینی به دست پلیس ارشاد، همگان را به شرکت در تظاهرات و اجتماعات  سراسری با شعار ” زن، زندگی، آزادی” و فتح خیابان‌ها فرا می‌خوانیم.
جنبش گسترشی نویدبخش دارد. احزاب و شخصیت‌های سیاسی، دانشجویان، دانش‌آموزان، معلمان، بخشی از هنرمندان، نویسندگان،

ورزشکاران، پزشکان و ” جوانان محلات” در چندین شهر به اعتراضات پیوسته اند.
در این برهه ار مبارزه اتحاد رزمجویانه، پشتیبانی از هم، خستگی‌ناپذیری و ادامه‌کاری ضامن پیروزی است.
با گسترش و ژرفش جنبش براندازی رژیم وحشیانه‌تر و خشونت‌آمیزتر برخورد خواهد کرد. به یاد داشته باشم، این خشم و رذالت رژیم از قوت آن نیست، بلکه از زبونی وترس است.
دستگیرشدگان اعتراضات کنونی و زندانیان سیاسی رهبران میدانی ما هستند. با اوجگیری جنبش، رژیم رفتارهای خشومت‌آمیز و ضدانسانی اش را تشدید خواهد کرد و حقوق انسانی زندانیان را بیش از پیش پایمال خواهد کرد. در همه تظاهرات از زندانیان سیاسی یاد کنیم و خواهان آزادی بی‌قید و شرط آنها شویم.
زن، زندگی، آزادی
شورای ملی تصمیم
۲ آبان ۱۴۰۱ – ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

تازه ترین

دهه‌ی قیام، از ۱۵ تا ۲۵ شهریور را با شور و شکوه بیکران برگزار کنیم

دهه‌ی قیام، از ۱۵ تا ۲۵ شهریور را با شور و شکوه بیکران برگزار کنیم

رژیم تمامیت‌خواه ولایت فقیه وحشت‌زده تمام تلاش مذبوحانه خود را برای جلوگیری از بزرگداشت سالگشت و تداوم انقلاب «زن، زندگی، آزادی» بکار گرفته است. تهدیدها و مجازات‌ها را تشدید و عده‌ای از کنشگران را پیشگیرانه دستگیر کرده است. بر طبل ناامیدی می‌کوبد. اصلاح‌طلبان، اصلاح...

از فراخوان احزاب و نیروهای سیاسی کردستان ایران دررابطه با اعتصاب عمومی ۲۵ شهریور پشتیبانی می‌کنیم

از فراخوان احزاب و نیروهای سیاسی کردستان ایران دررابطه با اعتصاب عمومی ۲۵ شهریور پشتیبانی می‌کنیم

در آستانه سالگرد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی مبارزان عرصه آزادی و دموکراسی در درون و بیرون ایران خود را برای نخستین سالگرد این انقلاب آماده می کنند. گروه‌ها و نهادهای جامعه مدنی، صنفی، احزاب و سازمانها سیاسی، خانواده جانباختگان راه آزادی و دادخواهان یکپارچه برای...

وحشت جمهوری اسلامی از مردم در آستانه سالگرد “انقلاب ژینا

وحشت جمهوری اسلامی از مردم در آستانه سالگرد “انقلاب ژینا

وحشت جمهوری اسلامی از مردم در آستانه سالگرد "انقلاب ژینا   یک سال پیش در چنین روزهایی، پس از قتل حکومتی ژینا- مهسا امینی، بذر شعار زن – زندگی- آزادی در سراسر ایران به بار نشست، گل داد و جانمایه جنبشی گشت که مرزها را در نوردید و جهانی شد. پیشاهنگ این انقلاب بزرگ تاریخی...

0 Comments

0 Comments