در باره تحصیلکردگان مرتجعی که ” بار کتاب” می کشند. گفت و گوی مسعود نقره کار و علیرضا میبدی- ایران فرد

اکتبر 24, 2022 | ویدو ها

 

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

شورای ملی تصمیم

0 Comments