شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

حضور در انتخابات: تائید سرکوب و کشتار مردم ایران توسط رژیم اسلامی است

2024-01-19

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

شورای ملی تصمیم همگام با تمامی کنشگران میدانی و خانواده های داغدار، دادخواه و زندانیان سیاسی، صنفی و مدنی که به دلایل واهی توسط جمهوری اسلامی سرکوب گشته اند، اعلام میداریم که در انتخابات انتصابی، فرمایشی، نمایشی، هدایت شده و نامشروع نهادهای قدرت جمهوری اسلامی که برای بقای خود به رای مردم نیاز دارند،‌ شرکت نمی کنیم و آنرا تحریم می کنیم.

هم اینک که مردم ایران چشم انتظار رهایی عزیزان خود هستند که در زندانهای قرون وسطایی دستگاههای امنیتی- انتظامی به سر می برند، و در شرایطی که میلیونها کارگر و کارمند در بدترین شرایط اقتصادی به سر می برند که حتی امکان تهیه روزانه امرار معاش و هزینه های جاری از آنان ستانده شده، و در شرایطی که امنیت ملی کشور به واسطه بلندپروازی های ارتجاع مذهبی مورد تهدید بیگانگان و قدرتهای دیگر کشورهای منطقه قرار گرفته است، و در شرایطی که نیروهای نظامی دست نشانده بیت رهبری بوده که قدرت سیاسی را قبضه کرده اند و وابستگان به حکومت و آقا زادگان آنها در بهترین شرایط از امکانات، رانت و نفوذ در قدرت برخوردارند، که ناشی از انتصابات همین نهادهای انتصابی است که منجر به ناکارآمدی نهادهای قدرت گشته است، ما و مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پوشالی و نخ نمای جمهوری اسلامی را نداریم!

هم اکنون که جمهوری اسلامی برای خریدن رای و به صحنه آوردن قشر خاکستری حاضر است تا موقتا حجاب از سر گزارشگران تلویزیون دولتی بردارد، تا دختران ایرانزمین به توهم آزادی پوشش به صف های رای روی آورند، در شرایطی که جمهوری اسلامی حاضر است تا برای بقای خود در حاکمیت و جلب افکار عمومی مردم ایران و تشویق صوری آنان به شرکت در انتخابات، منافع ملی ایران را با حمله به کشورهای بیگانه، تهدید کند، و در شرایطی که بیش از ده ها هزار نفر از کنش گران و مخالفین صنفی،‌ مدنی و سیاسی مردم ایران در زندان به سر می برند و هر روزه ما شاهد اعلام حکم اعدام برای تنی چند از عزیزان و جوانان این مرز و بوم هستیم، ما و مردم ایران در انتخابات شرکت نخواهیم کرد.

شورای ملی تصمیم که حکومت اسلامی را اصلاح ناپذیر می داند و برای سرنگونی آن مبارزه می کند، اعلام می دارد مردم ایران برای بقای خود و دستیابی به حقوق اولیه و پایه چون «آزادی، برابری و دموکراسی» در کشور ایران، راهی بغیر از عبور کامل از نظام جمهوری اسلامی ندارد. و به این اعتبار مخالف شرکت در انتخابات ساختگی پیش روی می باشد که موجب ویرانی بیش از پیش کشور و سختتر شدن شرایط زیست و زندگی مردم می شود.

شورای ملی تصمیم

پنجشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۲

۱۸ ژانویه ۲۰۲۴

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

از تحصن و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی حمایت می کنیم

از تحصن و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی حمایت می کنیم

در پی اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، دو زندانی سیاسی، بخشی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند زنان زندان قزل الحصار اعلام کردند که « زنان زندانی برای زنده نگه داشتن نام اعدام شدگان و برای زنده ماندن صدها انسانی که در زندانهای جمهوری اسلامی در سراسر کشور در صف...

حمایت کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

حمایت کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

از اعتصاب سراسری در اعتراض به اعدام ۴ زندانی سیاس به نام نامی زن زندگی آزادی هم میهنان گرامی به دنبال فراخوان اعتصاب سراسری در اعتراض به اعدام ۴ جوان کرد هموطن، ما خانواده های دادخواه عضوکمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم، همراه با دیگر اعضا ضمن همدردی و تسلیت به...

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

در حمایت از اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی و اجتماعی بنام جوانان جان‌باخته راه آزادی ایران هم میهنان گرامی قتل دولتی و فرا قضایی محمد قبادلو وفرهاد سلیمی  موجی از خشم و نفرت را در بین ایرانیان مخالف رژیم  ایجاد کرده است، از جمله ۶۱ نفر از زنان زندانی سیاسی و...

0 Comments

0 Comments