شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

شادباش شورای ملی تصمیم به مناسبت فرا رسیدن جشن کریسمس و سال نو میلادی

2023-12-21

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

فرا رسیدن جشن کریسمس و سال نو میلادی را به تمام هموطنان، به ویژه هموطنان آشوری‌، کلدانی‌ و ارمنی‌ شادباش می‌گوئیم. امیدواریم سال میلادی پیش ِ رو سالی سرشار از کامیابی و پیروزی، امید به زندگی بهتر، آرامش، صلح و تندرستی برای تمام مردم ایران و سراسر جهان باشد.

امروز با گسترش جنگ و تروریسم در جهان و سرکوب در حکومت اسلامی ایران، بیش ‌از هر زمان دیگری به آزادی، دموکراسی و برپایی صلح و برقراری عدالت در جامعه انسانی نیازمندیم.

ما ضمن محکوم کردن فشار نهادهای امنیتی ایران بر پیروان و نوکیشان ادیان و مذاهب گوناگون، امیدواریم که درسال آینده مردم ایران و بشریت بتوانند با همبستگی بیشتر گام‌های مثبتی در چیرگی بر معضلات متعدد مانند تبعیض، زن‌ستیزی، جنگ و خشونت، بی عدالتی، فقر، عقب ماندگی، خودکامگی و دیکتاتوری، بحران زیست محیطی و دیگر مشکلات، کمبودها و ندانم‌کارهایی که انسان، طبعیت، آب، خاک و هوا از آنها رنج و آسیب می بینند، قدم‌های کارا به پیش بردارند.

آرزو می کنیم که سال میلادی آینده، سال پیروزی جنبش زن، زندگی، آزادی بر استبداد و خودکامگی و سرآغاز فصل تازه ای در تاریخ کشور ما باشد.

در راستای حل مشکلات فوق از همه‌ی مردم، پیرو هر دین و آئین و هر گروه سیاسی، انتظار داریم با احترام متقابل و رواداری، همراه و همگام قدم بردارند.

در این روزهای جشن کریسمس و سال نو، به همدلی و همبستگی بیشتری بین مردم ایران و جهان امیدواریم و آروز می کنیم که سالی سرشار از صلح و همدلی، همبستگی ملی و بین‌المللی برای ساختن جهانی بهتر و بدون خشونت و جنگ و فقر، داشته باشیم.

شورای ملی تصمیم

۳۰ آذر ۱۴۰۲ – ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.