شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل اجازه دریافت خدمات درمانی ندارد

2023-11-08

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

لطفا کمی به این خبر توجه کنید
کسی که تمام مجامع حقوق بشری و سیاسی دنیا تمام قد کنارش هستند مجبور به اعتصاب غذا شده است
وقتی می‌گویم

تنها امید ما خودمان هستیم

را اینجا می‌شود درک کرد
این حکومت در سراشیبی سقوط دست به هر رذالت کینه توزانه ای خواهد زد
بیشتر فعالین در زندان یا با وثایق سنگین تحت کنترل یا در مرزها و کشورها آواره شدند
مردمی که می‌گفتیم قشر خاکستری زغال شدند
زندگی و عمر همه در انبوه مشکلات در حال نابودی است
وقتی #نرگسمحمدی چنین شرایط سختی دارد چه توقعی دارید #اعدامنکنند
با بیانیه و فضای مجازی تنها هزینه به خودمان و آیندگان وارد می‌شود
راه واقعی حمایت راه آزادی و عدالت از خیابان می‌گذرد

به خیابان برمیگردیم

این حکومت دقیقا لاشه بزرگ زشتی است که در غسالخانه مانده و مردم از ترس نمی‌روند تا دفنش کنند
اما بلاخره تعفن و شیوع بیماری مجبورمان می‌کند بر ترس هایمان غلبه کنیم

کاش کمی بوی نارنج در هوا بود
کاش دانه ای هل سر راه همه کاشته بودم
کاش برای اینروزهایمان دستهایی به انار وسط خانه پیوند میزدم
شاید امروز بیشتر هوای همدیگر را داشتیم
هوای زندگی
هوای آزادی
پوران ناظمی ۱۶آبان ۱۴۰۲

نرگس محمدی تنها نیست

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

“الفیه وشلفیه” نخستین کتاب پورنوگرافیک و سکسی فارسی

“الفیه وشلفیه” نخستین کتاب پورنوگرافیک و سکسی فارسی

الفیه وشلفیه و پیشتازیِ تاریخی! مسعود نقره کار برای رفع مشکل جنسی پادشاه نیشابور،"طغان شاه" پسرآلب ارسلان سلجوقی و نوه طغرل سلجوقی، " حکیم ابوبکر ازرقی شاعر" کتاب مصور" الفیه و شلفیه" را نوشت وبه طغان شاه تقدیم کرد. امید ازرقی این بود که پادشاه را به مجامعت با زنان...

بحران در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و افزایش چالش‌های ساختاری برای مردم ایران

بحران در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و افزایش چالش‌های ساختاری برای مردم ایران

علی خامنه‌ای، رهبر ایران، خود در خصوص نحوه تصمیم‌گیری در عرصه سیاست خارجی گفت: در کشور ما سیاست خارجی در شورای‌عالی امنیت ملی با حضور مسئولان تعیین می‌شود و وزارت امور خارجه باید با شیوه‌های خود آن را اجرا کند. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، از وظایف شورای امنیت...

0 Comments

0 Comments