مصاحبه رضا حسین بر با دکتر رضا مریدی، وزیر سابق دولت کانادا، دکتر سیمین صابری روانپزشک و فرامرز بختیار دبیر کل حزب لرستان و بختیاری

اکتبر 19, 2022 | ویدو ها

 

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

شورای ملی تصمیم

0 Comments