شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

سیاست ضد فرهنگی جمهوری اسلامی در نظام آموزشی کشور را محکوم می‌کنیم

2023-10-10

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

از مهر ماه دو سال پیش تاکنون، نام ده‌ها استاد ایرانی در فهرست «ممنوع‌الورودها، ممنوع‌التدریس‌ها، اخراجی‌ها و بازنشسته‌های اجباری» قرار گرفته است. اما پیوست چنین اخراجهایی به سایر حوزه‌ها از جمله اخراج و محدودسازی کنشگری دانشجویان و دانش آموزان نیز کشیده شده است که جامعه شاهد مسموم سازی شیمیایی دانش آموزان، سرکوب نهادهای صنفی دانشجویی و دیگر موارد مشابه بود که پیش زمینه های سرکوب اساتید در مراکز آکادمیک را خصوصا در طی جنبش زن زندگی آزادی به دنبال داشت.

این مجموعه سرکوبهای اجتماعی در سطوح آموزشی پیوند عمیقی با استراتژی تاسیس حکومت اسلامی دارد که با روی کارآمدن ابراهیم رئیسی (جلاد دهه شصت)، کلید خورده است!

جنبش آزادی و دموکراسی خواهی ایران به یاد دارد که نهادهای ارتجاعی روحانیت در دهه شصت برای مهار و سرکوب اندیشمندان و نخبگان چگونه توانستند با سرکوب فرهنگی در مراکز آموزشی «ارتجاع ضد فرهنگی» خود را به نام «انقلاب فرهنگی»، بر جامعه ایران تحمیل سازند.

هم اینکه جمهوری اسلامی در پی چنین توهمی به سرکوب سیستمی مراکز آموزشی که قلب تپنده جنبش اجتماعی – انقلابی «زن زندگی آزادی» است، روی آورده! خیالی باطل در سر می پروراند و تصور آن دارد که جامعه جوان ایرانی که دهها میلیون تحصیل کرده و نخبه دارد، چون دهه شصت تن به سرکوبهای گسترده جمهوری اسلامی می دهد.

تحولات میدانی در سطوح مختلف اجتماعی چنین نتیجه می دهد که اگرچه سرکوبها در کوتاه مدت می تواند به کند کردن موقت کنش‌های اجتماعی جامعه ایران ازجمله نیروهای بخش نظام آموزشی کشور بیانجامد، اما به آن دلیل که مطالبات انباشته جامعه چون فنری فشرده شده، بنابراین امکان کنترل آن توسط نهادهای سرکوب غیرممکن است و پس از هر رویدادی جنبش خیابانی در همگامی با جنبش دانش آموزان، دانشجویان و اساتید دانشگاهها شکل می گیرد تا گام دیگری حاکمیت را به عقب براند.

شورای ملی تصمیم در عین محکوم سازی استراتژی ضد فرهنگی نهادهای سرکوب، باور دارد که حاکمیت در آخرین مراحل تلاش برای بقا ناچار به سرکوبهای سیستمی در نظام آموزشی کشور گشته که بی شک در شرایط انقلابی کنونی محکوم به شکست و عقب نشینی است. اما برای حفظ موقعیت برتر نیروها در نظام آموزشی، همگرایی احزاب و سازمانهای اپوزیسیون با نهادهای مرجع صنفی و مدنی جهت مبارزه با سیاستهای ضد فرهنگی جمهوری اسلامی ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید.

زن باد آزادی و برابری

شورای ملی تصمیم ۹ اکتبر ۲۰۲۳

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

بیانیه تحلیلی شورای ملی تصمیم

بیانیه تحلیلی شورای ملی تصمیم

پاسخ حکومت اسلامی به رنج مردم مردم ایران زن و مرد، پیر و جوان از ابربحران‌ها سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روابط بین‌المللی و فلاکتی که رژیم با عملکرد و ناکارآمدی خود ایجاد کرده‌ است، رنج می‌برند. مردم ایران با جنبش‌های گوناگون به رژیم نه گفته و خواهان گذار از این رژیم...

بیانیه پیمان همکاری به مناسب سالگشتِ آبان خونین 98

بیانیه پیمان همکاری به مناسب سالگشتِ آبان خونین 98

کشتار وحشیانه  معترضان به دست آدم کشان حرفه ای خامنه ای در تاریخ هر ملتی روزهایی وجود دارند که آغازگر فصل جدیدی در زندگی اجتماعی مردم آن دیارهستند و در حافظه جمعی ثبت و ماندگار میشوند. آبان خونین 98 ، نقطه عطفی است در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در گذار...

فشار بی‌سابقه بر مبارزان و زندانیان سیاسی را به شدت محکوم می‌کنیم

فشار بی‌سابقه بر مبارزان و زندانیان سیاسی را به شدت محکوم می‌کنیم

تاریخ جنبش‌های براندازی نشان می‌دهد، جنبش هربار با توانی بیش از پیش، تا سرنگونی کامل حکومت اسلامی و برقراری نظامی دموکراتیک و سکولار ادامه خواهد یافت. در بستر این کابوس حکومت اسلامی، آزار، شکنجه، ضرب و جرح زندانیان و تهدید مردم را تشدید کرده است. اعدام‌ها به‌ویژه در...

0 Comments

0 Comments