شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

سند شماره ۲- پیشنهاد کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

2023-07-08

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

  حقوق کارگران و کارمندان از نظر شورای ملي تصمیم

 

ما بر این باور هستیم که قدم اول برای رسیدن به حداقل های حقوق شناخته شده کارگران و کارمندان در جامعه متمدن امروز، سرنگونی کامل جمهوری اسلامی میباشد. اما در عین حال مذاکره کارگران و کارمندان را با کارفرمایان و دولت برای بهتر کردن محیط کار و گرفتن هر حقی برای ادامه حیات در مقطع کنونی را جزئی از حقوق آنها می دانیم

 

 

الف: کار

 

۱ – جهت تولید ثروت و با هدف رسیدن به یک زندگی بهتر و رفاه عمومی، تمام افراد بالای ۱۸ سال که امکان کار دارند بایستی کار کنند و دولت مسئول یافتن شغل و تهیه امکانات آموزشی و بالا بردن سطح مهارت آنها همگام با آخرین پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژی میباشد

۲ – بنگاههای خصوصی و دولتی موظف به ایجاد شرایط ایمنی و بهداشتی مناسب و در سطح استانداردهای بین المللی در محیط کار میباشند

۳ – بیمه کامل کارگران و کارمندان در مقابل صدمات ناشی از کار

۴ – تامین امنیت شغلی و شروط اخراج و حقوق زمان اخراج

۵ – مزد برابر زنان و مردان در مقابل کار برابر

۶ – منع هر گونه تبعیض جنسی، قومی، سنی، مذهبی و …. در زمان استخدام

۷–  ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۶ سال

۸ – تعیین حداقل دستمزد بر اساس حداقل های لازم برای یک زندگی شایسته کرامت انسانی . مقدار این حد اقل در مذاکره بین نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت بر اساس تورم تعیین خواهد شد

۹ – به رسمیت شناختن حداکثر ۴۰ ساعت کار در هفته

۱۰ – تعطیلی رسمی دو روز در هفته و حداقل ۴ هفته مرخصی سالیانه

۱۱ – تعطیلی رسمی اول ماه مه روز جهانی کارگر

۱۲ – تعیین سه سال مرخصی با حقوق و مزایای کامل بعد از زایمان برای زنان. یکسال اول این حقوق توسط کارفرما و دو سال دیگر توسط دولت پرداخت خواهد شد

 

 

ب:  تشکل های مستقل

 

۱۳ – آزادی کامل و بدون قید و شرط تشکل های مستقل کارگران و کارمندان

۱۴ –  به رسمیت شناختن حق اعتصاب

۱۵ – پرداخت حقوق کامل به اعتصاب کنندگان در زمان اعتصاب

۱۶ – ممنوعیت استفاده از ارتش و یا هر نیروی دیگری توسط دولت و یا کارفرما برای جایگزین کردن کارگران و کارمندان اعتصابی در بنگاهها دولتی و خصوصی

 

 

ج:  تامین اجتماعی

 

۱۷ – بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد بالای ۱۸ سال آماده به کار و کسانی که به هر دلیلی قادر به کار کردن نیستند

۱۸ – حداکثر سن بازنشستگی ۶۵ سال میباشد. حقوق بازنشستگی ترکیبی است از پس انداز کار، تامین اجتماعی و پس انداز شخصی که میزان آن نباید از حداقل دستمزد پایین تر باشد

۱۹ – پرداخت بیمه بازنشستگی معادل حداقل دستمزد به تمام افراد بالای ۶۵ سال که فاقد حقوق بازنشستگی هستند

۲۰–  پرداخت کمک هزینه به تمام افراد زیر ۱۸ سال و قرار گرفتن کلیه کودکان زیر ۱۶ سال که فاقد معیشت و مکان زندگی هستند تحت تکفل دولت

۲۱ – ارائه کلیه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به تمامی افراد جامعه

۲۲ – آموزش عمومی اجباری و رایگان تا پایان دوره دبیرستان و همچنین رایگان بودن ادامه تحصیلات در مقاطع عالی همراه با تامین کمک هزینه تحصیلی در صورت نیاز دانشجو

حق داشتن مسکن مناسب برای تمام افراد جامعه -۲۳

 

کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

 

نهم تیر ماه ۱۴۰۲ برابر با بیست و هشتم جون ۲۰۲۳

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

تازه ترین

مشاوران  هیئت مدیره در شورای ملی تصمیم

مشاوران  هیئت مدیره در شورای ملی تصمیم

تعریف مشاور: مشاور هیئت مدیره شورا فردی است صاحب صلاحیت؛ دانش و تجربه در مورد مشخصی که می‌تواند به هیئت مدیره در عرصه‌ای از کارش (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، حقوقی، فنی، مالی، سازمانی، ورزشی، جوانان، زنان، نظام حکومت، حقوق بشر و غیره) به هیئت مدیره مشورت بدهد....

سند شماره ۱ – پیشنهاد کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

سند شماره ۱ – پیشنهاد کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

حکومت غیر متمرکز کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک شورای ملی تصمیم حدود چهار ماه به بحث و  بررسی پیرامون انواع حکومت های غیر متمرکز پرداخت. در این مدت به حکومتهای فدرالی آمریکا، کانادا، آلمان و غیر فدرالی فرانسه و سوئد با تفصیل و به بعضی دیگر از کشورهای...

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

بازوی پژوهشی مجلس لایحه بودجه سال آینده را بر سه متغیر ارایه کرده است: (1) رشد اقتصادی، (۲) کنترل تورم، و (۳) تقویت سرمایه‌گذاری هدف این تفسیر نشان دادن غیر واقعی بودن اهداف این بودجه است. آمار نشان می‌دهد که مجموع منابع و مصارف عمومی دولت در سال در لایحه بودجه ۱۴۰۲،...

0 Comments

0 Comments