شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

سند شماره ۱ – پیشنهاد کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

2023-07-08

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

حکومت غیر متمرکز

کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک شورای ملی تصمیم حدود چهار ماه به بحث و  بررسی پیرامون انواع حکومت های غیر متمرکز پرداخت. در این مدت به حکومتهای فدرالی آمریکا، کانادا، آلمان و غیر فدرالی فرانسه و سوئد با تفصیل و به بعضی دیگر از کشورهای اروپایی بطور مختصر پرداخته شد. همچنین این کمیسیون در تطبیق سیستم یا نظامی که با نیازها و موقعیت تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و تنوع قومی ( اتنیکی ) ایران مطابقت داشته باشد به مطالعه سیستمهای حکومتی گذشته و معاصر در ایران پرداخت. درباره سیستم حکومتی غیر متمرکز و دمکراتیک برای ایران بعد از جمهوری اسلامی این کمیسیون به نتایج زیر رسیده است

 

۱- در ایران کنونی و گذشته در میان مردم اختلافات قومی در سطح ملی و گسترده وجود نداشته است

۲- تبعیض های گوناگون نسبت به اقوام از طرف حکومتهای مرکزی بطور ممتد ادامه داشته که در حکومت اسلامی به اوج خود رسیده است

۳- ‌کشور ما دارای منابع طبیعی فراوان نفت و گاز و غیره میباشد، توسعه ای پایدار و همچنین از بین بردن تبعیض‌های قومی ( اتنیکی ) و منطقه ای نیاز به استفاده از این منابع برای تمام آحاد ملت دارد در نتیجه تمام منابع طبیعی در هر منطقه ای متعلق به تمام ملت میباشد

۴- بسبب نیاز و وابستگی تمام اقوام (اتنیکهای) ساکن در ایران به همدیگر برای دستیابی به توسعه ای معقول و پایدار و همچنین بر اساس قوانین بین‌المللی، این کمیسیون به این نتیجه رسیده است که امکان تجزیه خاک ایران در آینده بسیار ضعیف است و پرداختن به این موضوع اصولا بحثی انحرافی و اختلاف برانگیز در بین اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. اگر چه کمیسیون به اصل تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور همچنان پایبند است

۵- از نظر این کمیسیون در هر نوع سیستم غیر متمرکزی از قبیل فدرالی، غیر فدرالی و یا بر اساس تقسیمات اداری استانها برای آینده ایران اموری که بایستی بر پایه قانون اساسی دموکراتیک متمرکز باشند عبارتند از

الف- ارتش و وزارت امور خارجه (دیپلماسی ملی)

ب- سیستم پولی و تجاری

پ- بهداشت و درمان

ت- منابع طبیعی

ث- گمرکات، بنادر و فرودگاهها

ج- نظام آموزشی کشور

چ-  زبان ملی کشور ( یک زبان ملی بهمراه آزادی کامل زبانهای محلی

 

لازم به ذکر است بر اساس تعاریف گسترده درباره سیستم سیاسی و اداری غیر متمرکز و با توجه به شرایط ژئوپلیتیک سیاسی کشور ما، قطعا مطالعات بیشتری در این کمیسیون صورت خواهد گرفت و در این فرآیند با همیاری متخصصان این امور طرح ها و پیش نویس هایی ارائه خواهد شد که به بصورت پیشنهاد هایی در اختیار مجلس موسسان آینده قرار خواهد گرفت.  تصمیم گیری نهایی درباره ویژگی و چگونگی حکومت غیر متمرکز از طرف شورای ملی تصمیم  و دیگر نیروهای سیاسی  به مجلس موسسان واگذاری خواهد شد

 

کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

۲۹ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۸ جون ۲۰۲۳

 

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

در حمایت از اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی و اجتماعی بنام جوانان جان‌باخته راه آزادی ایران هم میهنان گرامی قتل دولتی و فرا قضایی محمد قبادلو وفرهاد سلیمی  موجی از خشم و نفرت را در بین ایرانیان مخالف رژیم  ایجاد کرده است، از جمله ۶۱ نفر از زنان زندانی سیاسی و...

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

در حمایت از اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی و اجتماعی بنام جوانان جان‌باخته راه آزادی ایران هم میهنان گرامی قتل دولتی و فرا قضایی محمد قبادلو وفرهاد سلیمی  موجی از خشم و نفرت را در بین ایرانیان مخالف رژیم  ایجاد کرده است، از جمله ۶۱ نفر از زنان زندانی سیاسی و...

روز جهانی آموزش

روز جهانی آموزش

روز جهانی آموزش، که هر ساله در تاریخ ۲۴ ژانویه برگزار می‌شود، نقش حیاتی آموزش در ترویج صلح، درک و توسعه پایدار در سراسر جهان را بیان می‌کند. این روز بر اهمیت آموزش با کیفیت برای همه تأکید دارد و به منظور ترویج دسترسی به فرصت‌های آموزشی جامع و عادلانه، برگزار می‌شود....

0 Comments

0 Comments