شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

سند شماره ۱ – پیشنهاد کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

2023-07-08

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

حکومت غیر متمرکز

کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک شورای ملی تصمیم حدود چهار ماه به بحث و  بررسی پیرامون انواع حکومت های غیر متمرکز پرداخت. در این مدت به حکومتهای فدرالی آمریکا، کانادا، آلمان و غیر فدرالی فرانسه و سوئد با تفصیل و به بعضی دیگر از کشورهای اروپایی بطور مختصر پرداخته شد. همچنین این کمیسیون در تطبیق سیستم یا نظامی که با نیازها و موقعیت تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و تنوع قومی ( اتنیکی ) ایران مطابقت داشته باشد به مطالعه سیستمهای حکومتی گذشته و معاصر در ایران پرداخت. درباره سیستم حکومتی غیر متمرکز و دمکراتیک برای ایران بعد از جمهوری اسلامی این کمیسیون به نتایج زیر رسیده است

 

۱- در ایران کنونی و گذشته در میان مردم اختلافات قومی در سطح ملی و گسترده وجود نداشته است

۲- تبعیض های گوناگون نسبت به اقوام از طرف حکومتهای مرکزی بطور ممتد ادامه داشته که در حکومت اسلامی به اوج خود رسیده است

۳- ‌کشور ما دارای منابع طبیعی فراوان نفت و گاز و غیره میباشد، توسعه ای پایدار و همچنین از بین بردن تبعیض‌های قومی ( اتنیکی ) و منطقه ای نیاز به استفاده از این منابع برای تمام آحاد ملت دارد در نتیجه تمام منابع طبیعی در هر منطقه ای متعلق به تمام ملت میباشد

۴- بسبب نیاز و وابستگی تمام اقوام (اتنیکهای) ساکن در ایران به همدیگر برای دستیابی به توسعه ای معقول و پایدار و همچنین بر اساس قوانین بین‌المللی، این کمیسیون به این نتیجه رسیده است که امکان تجزیه خاک ایران در آینده بسیار ضعیف است و پرداختن به این موضوع اصولا بحثی انحرافی و اختلاف برانگیز در بین اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. اگر چه کمیسیون به اصل تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور همچنان پایبند است

۵- از نظر این کمیسیون در هر نوع سیستم غیر متمرکزی از قبیل فدرالی، غیر فدرالی و یا بر اساس تقسیمات اداری استانها برای آینده ایران اموری که بایستی بر پایه قانون اساسی دموکراتیک متمرکز باشند عبارتند از

الف- ارتش و وزارت امور خارجه (دیپلماسی ملی)

ب- سیستم پولی و تجاری

پ- بهداشت و درمان

ت- منابع طبیعی

ث- گمرکات، بنادر و فرودگاهها

ج- نظام آموزشی کشور

چ-  زبان ملی کشور ( یک زبان ملی بهمراه آزادی کامل زبانهای محلی

 

لازم به ذکر است بر اساس تعاریف گسترده درباره سیستم سیاسی و اداری غیر متمرکز و با توجه به شرایط ژئوپلیتیک سیاسی کشور ما، قطعا مطالعات بیشتری در این کمیسیون صورت خواهد گرفت و در این فرآیند با همیاری متخصصان این امور طرح ها و پیش نویس هایی ارائه خواهد شد که به بصورت پیشنهاد هایی در اختیار مجلس موسسان آینده قرار خواهد گرفت.  تصمیم گیری نهایی درباره ویژگی و چگونگی حکومت غیر متمرکز از طرف شورای ملی تصمیم  و دیگر نیروهای سیاسی  به مجلس موسسان واگذاری خواهد شد

 

کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

۲۹ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۸ جون ۲۰۲۳

 

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

تازه ترین

مشاوران  هیئت مدیره در شورای ملی تصمیم

مشاوران  هیئت مدیره در شورای ملی تصمیم

تعریف مشاور: مشاور هیئت مدیره شورا فردی است صاحب صلاحیت؛ دانش و تجربه در مورد مشخصی که می‌تواند به هیئت مدیره در عرصه‌ای از کارش (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، حقوقی، فنی، مالی، سازمانی، ورزشی، جوانان، زنان، نظام حکومت، حقوق بشر و غیره) به هیئت مدیره مشورت بدهد....

سند شماره ۲- پیشنهاد کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

سند شماره ۲- پیشنهاد کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

  حقوق کارگران و کارمندان از نظر شورای ملي تصمیم   ما بر این باور هستیم که قدم اول برای رسیدن به حداقل های حقوق شناخته شده کارگران و کارمندان در جامعه متمدن امروز، سرنگونی کامل جمهوری اسلامی میباشد. اما در عین حال مذاکره کارگران و کارمندان را با کارفرمایان و دولت برای...

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

بازوی پژوهشی مجلس لایحه بودجه سال آینده را بر سه متغیر ارایه کرده است: (1) رشد اقتصادی، (۲) کنترل تورم، و (۳) تقویت سرمایه‌گذاری هدف این تفسیر نشان دادن غیر واقعی بودن اهداف این بودجه است. آمار نشان می‌دهد که مجموع منابع و مصارف عمومی دولت در سال در لایحه بودجه ۱۴۰۲،...

0 Comments

0 Comments