شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

بیانیه سازمان های عضو ” پیمان همکاری”

2023-05-20

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

باردیگر زمین و آسمان میهن گلگون شد
 
 دستگاه هاى جنايت نظام، در سپيده دم جمعه ،٢٩ ارديبهشت ماه سه جوان آزادى خواه و ميهن دوست ديگر ، “صالح ميرهاشمى “، “مجيد كاظمى”و “سعيد يعقوبى” را بدون توجه به استمداد خانواده ها و تلاش هايي كه مردم و جامعه جهانى براى نجات جان آنها انجام دادند، برای رضایت ضحاک زمان به قتل رساندند..
ماشین کشتار رژیم جنایتکار جمهورى اسلامى بيش از چهار دهه است كه جوانان حق طلب سرزمين ما را با سناريوهاى ساختگى در بيدادگاه هاى اسلامى به مرگ محكوم و آنها را اعدام مى كند و بدون شك تا سرنگونی‌اش به اين كار ادامه خواهد داد و بر شمار جانباختگان سرافراز راه آزادى خواهد افزود..
اهداف جنایتکاران حکومتی از اعدام سه جوان اصفهانى در راستاى همان استراتژى ايجاد وحشت براى ماندگارى ، در وحله نخست ترساندن مبارزان و جلوگیری از اعتلای انقلاب زن، زندگی و آزادی، و در وحله دوم ؛ نشان‌دادن اقتدار خویش به طرفداران و حامیانش و پیشگیری از ریزش در میان آنان و در نهايت دهن‌کجی به اپوزیسیون و جامعه‌ی جهانى است.
.
تا زمانی که همبستگی ملیِ نیرومندی سامان داده نشده و همکاری پایداری بین مبارزان درون و برون مرزی شکل‌نگرفته باشد، رژیم به دستگیری، زندانی‌کردن، شکنجه و کشتار خویش ادامه خواهد داد. نيروهاى دموكراسى خواه بايستى بتوانند با پايان دادن به پراكندگى در يك مبارزه مشترك عليه جمهورى اسلامى هم آوا شوند و با ارائه چشم انداز يك گذار دموكراتيك، در تغيير صحنه كنونى مبارزه تاثير تعيين كننده اى داشته باشند..
همبستگی ملی، شرط ضرور براى تقويت مبارزه و مقاومت در خيابان و دانشگاه و كارخانه ،براى از كار انداختن ماشين سركوب و كشتار حكومت است. براى پس گرفتن جانها و نجات جوانمان از مرگ و نيستى بايد دست در دست و در كنار هم حركت كنيم . جلب حمايت موثر جامعه جهانى از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران و تنگ كردن عرصه بر جمهورى اسلامى نيز تابعى از همين همبستگى ملى است..
ما سازمانهاى عضو پيمان همكارى ضمن ابراز همدردى با خانواده رهروان راه آزادى ، تاكيد مى كنيم كه حفاظت از جان زندانيان سياسى از وظايف اصلى مبارزين در دوران گذار است، امرى حقوق بشرى و انسانى كه تنها بر عهده خانواده هاى اين عزيزان نيست، بلكه يك وظيفه ملى و مسئوليت شهروندى هر ايرانى است. براى نجات جان زندانيان سياسى و توقف اعدام بايد هرچه زودتر متحد شد و اقدام كرد وگرنه فردا دير است..
نه به اعدام، نه به جمهورى اسلامى           
 پیروز باد همبستگی ملی برای نجات ایران
 
سازمانهای عضو “پبمان همکاری
 شورای مدیریت گذار
 حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)
 شورای ملی تصمیم
انجمن اتحاد برای آغازی نو
 جمعیت سوسیال دمکراسی برای ایران
جنبش وحدت ملی ایرانیان
30 اردیبهشت 1402، 20 ماه مه 2023

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

تازه ترین

از فراخوان انجمن خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی حمایت کنید

از فراخوان انجمن خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی حمایت کنید

هم میهنان گرامی، رژیم تبهکار اسلامی با فروکش کردن موقتی خیزش زن زندگی آزادی، چرخه ماشین اعدامش را سرعت بخشیده است. برای جلوگیری ازقتل دولتی هموطنان بیگناهمان در ایران، ما شهروندان ایرانی داخل و خارج، راهی جز همبستگی، اتحاد واعتراض نداریم. ما خانواده‌های دادخواه...

علیه اعدام‌ها به خیابان بیائیم

علیه اعدام‌ها به خیابان بیائیم

مردم غیور ایران، جمهوری فساد، جهل، جنایت و شقاوت برای ترساندن مبارزان انقلاب «زن، زندگی، آزادی» چون ضحاک جوانان میهن را یکی پس از دیگری اعدام می‌کند. امروز نوبت این جوانان است، اگر رژیم اعدام را متوقف نکنیم، فردا نوبت فرزندان ماست. همه‌ی جوانان مبارز، آزادی‌خواه و...

سازمانهای عضو “پیمان همکاری” : «ماشین کشتار جمهوری اسلامی باید متوقف شود»

سازمانهای عضو “پیمان همکاری” : «ماشین کشتار جمهوری اسلامی باید متوقف شود»

ضرورت همبستگی دموکراسی‌خواهان برای توقف ماشین جمهوری اعدام و مرگ بر اساس آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران در ظرف ۱۶ روز گذشته ۶۶ تفر در ایران اعدام شده اند و از آغاز سال میلادی جاری تا کنون این رقم به ۲۱۸ نفر رسیده است.در سال میلادی گذشته هم جمهوری مرگ و اعدام اسلامی...

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *