شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

پدر شهید راه آزادی محسن‌محمدی کوچکسرایی:

2023-05-09

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

امروز تولد محسن جانم بود ولی از اطلاعات گفتن شما امروز نمی تونید بر سر مزار مراسم بگیرید در آرمگاه را هم می بندیم و نذاشتن بریم. تولد محسن جان را در منزل گرفتیم و خیلی از همشهریها تشریف آوردن همچنین کمال تشکر را از خانواده‌های جاوید نام ها رحیم کلیج، میلاد زارع، عرفان رضائی، محمد جواد زاهدی و دیگر عزیزانی که قدم رنجه فرمودند کمال تشکر و قدردانی رادارم. به امید پیروزی ملت ایران از این همه ظلم و ستم

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.