شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

شورای ملی تصمیم، رنگین کمانی در سپهر سیاسی ایران، مسعود نقره‌کار

2023-05-08

نوشته ای دیگر از مسعود نقره کار

Comments

بدین‌گونه
در سرزمین بیگانه‌یی که در آن
هر نگاه و هر لبخند
زندانی بود،
لبخند و نگاهی آشنا یافته‌ایم.
” شاملو”

دربارۀ چرائی و چگونگی شکل گیری و سامان یابیِ شورای ملی تصمیم و بنیان‌ها ارزشی و اصول شش گانۀ مورد پذیرش این شورا بارها نوشته و گفته شده است. بُنمایۀ تشکیل این شورا ایده، فکر و ارادۀ تعدادی از مبارزان سیاسی داخل کشور بوده است، شورایی که از شهریور سال ۱۴۰۰ حیات پویایش را آغاز کرده است. شورای ملی تصمیم پس از یک دوره تلاش و فعالیت برای سازماندهی و آمادگی سیاسی و تشکیلاتی سرانجام در تیرماه سال ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرد. (۱)
در حال حاضر تعدادی ازبنیانگذاران شورای ملی تصمیم در ایران در زندان‌های جمهوری اسلامی اسیرند، تعدادی رهبران و فعالان میدانی‌ای هستند که جانانه برابر رژیم سفاک ایستاده‌اند و تنی چند تن به تبعید در داخل و خارج از کشور سپرده‌اند.

شورای ملی تصمیم با بیش از ۱۳۰ عضو فعال در داخل و خارج از کشور و صدها پشتیبان به فعالیت خود در داخل و خارج از کشورادامه داده است. هیئت اجرائی (هیئت مدیره) شورا مرکب از” بنیانگذاران شورا در داخل و خارج کشور به همراه اعضای منتخب و گروه مشاوران” در کنار بیش از ۱۰ کمیسیون (کارگروه) تخصصی، مدیریت و مسئولیت شورا را به عنوان یکی از تشکل‌های سیاسی تاثیر گذار در سپهر سیاسی میهنمان به عهده دارند. (۲)
شورای ملی تصمیم ۳ ویژگی و شاخصه منحصر به فرد دارد:
۱- شورای ملی تصمیم در ایران بنیان نهاده شد، بنابراین شورا ساختاری درون کشوری ست و ستون اصلی آن در داخل کشوراست. شورای ملی تصمیم یکی از بزرگترین و فعالترین تشکل‌های خارج از کشور (بخش خارج از کشور شورای ملی تصمیم) را نیز سامان داده است. این شورا تشکلی ست که یک پا در داخل، و پائی دیگر در خارج از کشور دارد، چنین ویژگی و ساختاری برای نخستین بار در اپوزیسیون ایران پدیدار شده است.
۲- تنوع و تکثر فکری و سیاسی در شورای ملی تصمیم نمونه وار است. افرادی از طیف‌های سیاسی گوناگون: چپ دموکرات، جمهوریخواه، ملی گرا، مشروطه خواه و طرفداران سامانه پادشاهی، بلوچ، کُرد، آذری (تُرک)، ترکمن، عرب، فارس، گیلک، مازنی و… در شورا در کنار هم برای سرنگونی حکومت اسلامی و دستیابی به ایرانی آزاد، آباد، مرفه، همبسته و تُهی از هرگونه تبعیض تلاش ومبارزه می‌کنند.
۳- این شورا برای گفت و گو، همکاری، ائتلاف و اتحاد فقط و فقط یک خط قرمز داشته ودارد، و آن حکومت جهل و جنون وجنایت، یعنی رژیم ” جمهوری” اسلامی ست.
سیاست تعامل و ائتلاف شورای ملی تصمیم یکی از عوامل گسترش، تعمیق و تداوم گفت و گو‌ها، همکاری‌ها و ائتلاف‌ها در میان اپوزیسیون خارج و داخل کشور بوده است که برای نمونه می‌توان به ائتلاف ” پیمان همکاری” (۳) اشاره داشت.
“تصمیم” شورای ملی تصمیم این بوده و هست که نگذارد در اپوزیسیون حکومت اسلامی در برهمان پاشنۀ پیشین، یعنی پراکندگی و تفرقه و فرقه گرائی بچرخد، و بر آن بوده و هست که نشان دهد راهی جز همکاری، همگرائی و ائتلاف و اتحاد نیروهای دموکراسی خواه برای سرنگونی حکومت اسلامی و آینده‌ای روشن برای میهنمان وجود ندارد. شورا برای رسیدن به یک همبستگی ملی برپایی” پارلمان مخالفان رژیم جمهوری اسلامی” به عنوان یک ” پارلمان سیاسی” شکل گرفته از نیروها و شخصیت‌ها دموکراسی خواه داخل و خارج از کشور را در دستورکارخود قرار داده است، پارلمانی که در پرتو تلاشی همگانی ” شورای رهبری و آلترناتیو سیاسی” می‌تواند دستاورد آن باشد. (۴)

کارنامه سیاسی، شورائی و تشکیلاتی شورای ملی تصمیم در طی فعالیت علنی‌اش، کارنامه‌ای درخشان و ستایش برانگیزاست. شورای ملی تصمیم علیرغم کارشکنی‌ها و توطئه‌های ریز و درشت، با از سرگذراندن و خنثی کردنِ دو بحران درون تشکیلانی، مصمم و قاطع در راه سرنگونی حکومت اسلامی و برپائی ایرانی آزاد، آباد، مرفه و همبسته به پیش خواهد رفت.
شورای ملی تصمیم رنگین کمانی سیاسی در سپهر سیاسی میهنمان.
***

توضیح‌ها:
۱- بیانیه اعلام موجودیت شورا
بیانیه اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم – شورای ملی تصمیم (shora.org)
۲- سایت (تارنمای) شورای ملی تصمیم
www.shora.org
۳- ” پیمان همکاری” در حال حاضر شامل ۶ تشکل سیاسی ست: ۱- شورای مدیریت گذار ۲- حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)، ۳- شورای ملی تصمیم، ۴- جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران ۵- انجمن اتحاد برای آغازی نو ۶- جنبش وحدت ملی ایرانیان و…..
تشکل‌های حامی پیمان همکاری: تعدادی از اعضای بیانیه ۱۴ نفر (شهلا انتصاری، نرگس منصوری، کمال جعفری یزدی (ایران)، جواد لعل محمدی (زندانی سیاسی)، عباس شاهرودی (زندانی سیاسی)، رضا مهرگان (ایران)، محمد مهدوی فر و… جنبش همبستگی ستمدیدگان دادخواه، حزب دموکرات مسیحی ایران و کانون ورزشکاران و پیشکسوتان ملی پوش ایران و…..
۴- سند پیشنهادی ” کمیسیون تعامل و ائتلاف شورا”
اسناد شورا – شورای ملی تصمیم (shora.org)
آدرس تماس:
shoramti@gmail.com

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

تازه ترین

روز شلاق  – مزدک علی نظری ۱۳۹۲- ۲۵ می ۲۰۲۳

روز شلاق – مزدک علی نظری ۱۳۹۲- ۲۵ می ۲۰۲۳

شب که سروصداها خوابید و اتاقِ سیگار خلوت شد، دوباره از «مجید» پرسیدیم. مثل هر شب مدادها و دسته‌ای کاغذ سفید را ریخته بود دورش و داشت نقاشی می‌کرد. قرار بود فردا آزاد شود و هنوز کلی از سفارش‌هایش مانده بود. به نصف بچه‌های بند قول داده بود تصویرشان را بکشد، آن نصف دیگر...

پروژه نفوذ: چطور نفوذی ها را بشناسیم؟

پروژه نفوذ: چطور نفوذی ها را بشناسیم؟

  از کارزار مهسا امینی تا آشوب مجازی امروز بخش ۱ و۲ -  چطور از فتح شبکه‌های مجازی با مهسا امینی به وضعیت آشفته‌ی امروز در توییتر و اینستاگرام رسیدیم که در آن نشانی از کمترین حرکت معنی‌دار مشترک و مداومی نیست؟ یکی از عوامل «گیر افتادن کنشگران سیاسی و عموم معترضان...

خانواده‌های دادخواه داخل ایران خواهان توقف احکام اعدام شدند

خانواده‌های دادخواه داخل ایران خواهان توقف احکام اعدام شدند

بیش از هشتاد نفر از اعضای خانواده‌های دادخواه داخل ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به جنایات جمهوری اسلامی طی چهل و چهار سال گذشته، خواستار توقف احکام اعدام شدند. متن بیانیه و اسامی امضاکنندگان به شرح زیر است: به اعدام عزیزانمان پایان دهید! بیش از چهل و سه سال است...

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *