شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

مسمومیت دانش آموزان – انتقام خامنه ای از دختران معترض و استقرار ماموران امنیتی او در مدارس برای کنترل آن ها

2023-03-08

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

مسمومیت دانش آموزانانتقام خامنه ای از دختران معترض و استقرار ماموران امنیتی او در مدارس برای کنترل آن ها

رژیم خامنه ای هر روز برای بقای ننگین خود دست به جنایت های تازه ای می زند. شگرد اخیر این رژیم حمله به دختران دانش آموز در مدارس است. این حمله را رژیم با پخش گازهای سمی در حیاط مدرسه از طریق استفاده از پهپاد و یا از طریق آلوده کردن مجاری تهویه در ساختمان های مدارس انجام می دهد. بدین ترتیب برای دانش آموزان راهی برای فرار از این گازهای سمی نیست.

تا کنون صدها دختر نوجوان را مسموم کرده اند. این اولین بار نیست که حکومت خامنه ای دست به این اعمال تروریستی زده است. چند ماه پیش این رژیم دست به تروریسم غذایی برای سرکوب کردن اعتراضات دانشجویی زد و با مسموم نمودن غذای دانشجویان صدها نفر دانشجو را به بیمارستان ها روانه کرد. آن شگرد رژیم نتوانست دوام بیاورد چون امکانش بود که در آزمایشگاه معلوم شود که غذای دانشجویان در سالن های دانشکده های متفاوت با ماده مسموم مشابهی مسموم می شده. این می توانست دست رژیم را در انجام این عمل تروریستی، یعنی تروریسم غذایی، رو کند.

اکنون رژیم برای آن که به زعم خودش جلوی شناسایی ماده مسموم کننده در آزمایشگاه ها را بگیرد، به پخش گازهای سمی در مدارس دخترانه پرداخته است. به زعم رژیم، گاز به زودی محو می شود و فرصت آن را نمی دهد که ارتباط این عمل تروریستی با رژیم برای کسی محرز شود. اما آثار گاز مشخص می کند که این یک عمل تروریستی است.

خامنه ای برای حفظ نظام فاسد خود امنیت جانی نوجوانان ما را به خطر انداخته و به دروغ اعمال تروریستی خود را به عواملی خارج از حکومت نسبت داده است و گفته است که آنها را به مجازات خواهد رساند.

اما یکی از دلایل موثقی که نشان می دهد عاملان این اعمال تروریستی ماموران امنیتی خود حکومتند این است که هرگز کسی به جرم ارتکاب جنایات حکومتی بر علیه مردم به مکافات نرسیده است. مثلا در جریان اسید پاشی های چند سال گذشته برای اجبار به پوشیدن حجاب در شهرهایی چون اصفهان، رژیم دیگران را مسئول دانست. اما تا کنون کسی به خاطر آن جنایات هولناک مجازات نشده است، زیرا آن ها عاملان خود رژیم هستند.

در مورد مسموم سازی دختران ایران هم وضع به همین صورت است. با تکیه بر اطلاعاتی که به صورت گسترده در رسانه ها منتشر شده می توان گفت که رژیم از این مسموم سازی هدف های مشخصی داشته است. اول فرو نشاندن عطش انتقام رهبر جمهوری اسلامی نسبت به انزجاری که دختران دانش آموز نسبت به او ابراز کرده و می کنند.

دوم، مستقر ساختن نیروهای امنیتی در مدارس دخترانه تحت عنوان محافظت از دختران. اما می شود به درستی دریافت که این ماموران کارشان محافظت از دختران نیست بلکه کنترل آن هاست.

سوم، جلو گیری از تمرکز افکار عمومی بر ادامه‌ی حضور میدانی در حمایت از انقلاب زن، زندگی، آزادی و انحراف آن به حوزه خانوادگی به گونه ای که درگیری ذهنی خانواده ها ناگزیر بر محور سلامت فرزندانشان و عدم امنیت آنها در خارج از خانه بچرخد. یعنی خانواده ها را تبدیل کند به نیرویی که هدف رژیم را که در خانه ماندن دختران و جوانان است از طریق والدین آنها انجام دهد.

پیامد این انحراف تمرکز از انقلاب زن، زندگی، آزادی یعنی بیش از ده میلیون نفر از جوانان و دانش آموزان و دانشجویان توسط خانواده‌ها کنترل و سانسور میشوند تا جمهوری اسلامی بتواند امکان کنترل حرکت های صنفی هفته های آینده کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران… را که به دلیل گسترش فقر و تعمیق شکاف طبقاتی به میدان می آیند، داشته باشد.

پس از استقرار نیروهای امنیتی در مدارس به آن ها دستور داده خواهد شد تا مسموم سازی را متوقف کنند. نیروهای امنیتی در رسانه های حکومتی این را به حساب کاردانی خود خواهند گذاشت و حضور خود را در مدارس لازم خواهند خواند. نتیجه اش اما این خواهد بود که رفتار و گفتار دختران را زیر کنترل بگیرند. یعنی در واقع هدف اصلی رژیم می تواند استقرار همین نیروها در مدارس باشد برای حفظ حکومت پوشالی خامنه ای.

شورای ملی تصمیم حمله به دختران مدارس را از طریق گاز های سمی که برای بازپس گرفتن دستاوردهای «زن، زندگی، آزادی»، ایجاد جو ترور و وحشت و خانه نشین کردن دختران و استقرار نیروهای امنیتی در مدارس سازمان داده شده، به شدت محکوم می کند. مردم ایران عاملان این جنایت را، که برگ جدیدی بر جنایات رژیم علیه ایرانیان است، سر انجام پس از فروپاشی جمهوری اسلامی به دست عدالت خواهند سپرد.

ژن، ژیان، ئازادی

شورای ملی تصمیم

۱۵ اسفند ۱۴۰۱ – ۶ مارس ۲۰۲۳

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

شادباش عدم حضور گسترده در انتخابات فرمایشی خبرگان و مجلس حکومت اسلامی

شادباش عدم حضور گسترده در انتخابات فرمایشی خبرگان و مجلس حکومت اسلامی

در نخستین انتخابات پس از انقلاب «زن، زندگی، آزادی» و  پس از ۴۴ سال حکومت تمامیت‌خواه، برای نخستین بار بود که اکثریت مردم بطور آشکار از شرکت در انتخابات دوری جستند و پائین‌ترین مشارکت تاریخ رژیم اسلامی را رقم زدند. حضور پررنگ مردم در پویش «نه به انتخابات»...

حضور در انتخابات: تائید سرکوب و کشتار مردم ایران توسط رژیم اسلامی است

حضور در انتخابات: تائید سرکوب و کشتار مردم ایران توسط رژیم اسلامی است

شورای ملی تصمیم همگام با تمامی کنشگران میدانی و خانواده های داغدار، دادخواه و زندانیان سیاسی، صنفی و مدنی که به دلایل واهی توسط جمهوری اسلامی سرکوب گشته اند، اعلام میداریم که در انتخابات انتصابی، فرمایشی، نمایشی، هدایت شده و نامشروع نهادهای قدرت جمهوری اسلامی که برای...

دوم اسفند روز «زبان مادری» مبارک باد

دوم اسفند روز «زبان مادری» مبارک باد

در تقویم جهانی ۲۱ فوریه برابر با دوم اسفند روزی است که از طرف یونسکو به عنوان «روز جهانی زبان مادری» نامگذاری شده‌است. هدف از این روز ترویج چند زبانی به عنوان یک ابزار حیاتی برای روابط اجتماعی و توسعه جهانی عنوان شده است. به گفته سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان...

0 Comments

0 Comments