شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

بیانیه شورای ملی تصمیم – در حمایت از فراخوان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و جوانان محله های تهران و شهرستانها

2022-10-07

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

شورای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در اعتراض به سرکوب ضد انسانی دانشجویان و استادان این دانشگاه توسط ماموران مزدور رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرده اند روز شنبه 16 مهر از ساعت 13:00 در مقابل کتابخانه مرکزی تجمع خواهند کرد و آن روز را روز «سوگ مظلومانه دانشگاه شریف» نامیدند.

از سوی دیگر جوانان محله های تهران در بیانه فراخوان امروز خود، خواستار حضور گسترده مردم مبارز تهران در خیابان ها، میدانها، اطراف دانشگاه ها و هر جای ممکن از روز شنبه  16 مهر از ساعت 12:00 ظهر تا پایان شب شده اند. آنها این فراخوان و اعتراضات را ادامه مبارزه و آغاز مرحله دیگری از حضور در خیابانهای تهران قلمداد کرده و تاکید نموده اند در همین روز با شروع اعتصابات صنف های مختلف در کنار این اعتراضات دستیابی به اهداف سراسری ممکن تر خواهد شد.

در همین زمینه نیز اطلاعیه هایی از اهواز و اصفهان و سایر شهرهای کشور منتشر شده است که هرکدام از آنها به این دلیل که از سوی فرماندهان میدانی منتشر می شود دارای اهمیت بسیار است. شورای ملی تصمیم با انتشار این فراخوان ها و اطلاعیه ها حمایت و پشتیبانی خود را از آنها اعلام می نماید و از مردم مقاوم تهران و شهرستا نها در خواست می کند با فراخوان های این مبارزان میدانی همراه شوند تا همبستگی و اتحاد مردم سراسر کشور در خیابان ها و در میدان های عمل به واقعیت بزرگ اتحاد و پیروزی تبدیل شود.

شورای ملی تصمیم

14 مهر 1401 برابر با 6 اکتبر2022

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

تازه ترین

به همراه زنان در زندان اوین به اعدام نه می گوئیم و از زندگی دفاع می کنیم

به همراه زنان در زندان اوین به اعدام نه می گوئیم و از زندگی دفاع می کنیم

با گذشت چهار ماه از انقلاب ژینا، نبض انقلاب هنوز در حال تپیدن است! انقلاب "زن، زندگی، آزادی" که نتیجه سال های پایداری زنان و مردان، به ویژه زنان در مبارزه با تبعیض در تمام اشکال آن است، در حالی به بالندگی خود رسیده که هر روز از گوشه و کنارجهان زنان و مردان بیشتری با...

پارلمان اروپا سپاه پاسداران را تروریست دانست و خامنه‌ای را قابل تحریم

پارلمان اروپا سپاه پاسداران را تروریست دانست و خامنه‌ای را قابل تحریم

شورای ملی تصمیم تصویب قطعنامه پارلمان اروپا را که تاکید بر تحریم سران جمهوری اسلامی و تروریست دانستن سپاه پاسداران دارد، به همۀ مبارزان انقلاب ژن، ژیان، ئازادی تبریک می گوید. امروز 29 دی ماه، پارلمان اروپا قطعنامه ای را که همه ما منتظرش بودیم تصویب کرد. مفاد کلیدی آن...

برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی در تظاهرات روز دوشنبه ۱۶ ژانویه در استراسبورگ شرکت کنیم!

برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی در تظاهرات روز دوشنبه ۱۶ ژانویه در استراسبورگ شرکت کنیم!

انقلاب مردم ایران خواست‌ خود را برای سرنگونی جمهوری اسلامی در خیابان‌های ایران فریاد زده است. حکومت اسلامی با بکارانداختن بازوی سرکوب خود سپاه پاسداران و ماشین اعد‎ام پاسخ داده است. مردم آزادیخواه و دولت‌های دموکراتیک جهان صدای انقلاب مردم ایران را شنیده‌اند. ما ضمن...

0 Comments

0 Comments