شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

بیانیه کمیسیون دادخواهی و دادگستری شورای ملی تصمیم در بارۀ قتل مهسا امینی

2022-09-19

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

ژینا امینی (مهسا) توسط عوامل حکومت اسلامی در تهران به قتل رسید. در دو روز گذشته با خانواده ژینا خون گریستیم و منتظر یک معجزه برای نجات جان مهسای عزیزمان بودیم. ناگهان با خبر شدیم که ژینا را از دست دادیم. دختر زیبای ما فقط 22 سال داشت.
ما اعضای کمیسیون دادخواهی و دادگستری شورای ملی تصمیم ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار و دادخواه امینی و ملت ایران ، به جهانیان اعلام می کنیم که:
حکومت زن ستیز اسلامی با اجرای قوانین عصر حجری عامل این جنایت می باشد.
شنیدن خبر این جنایت نه برای آیندگان بلکه برای مردم کشورهای متمدن امروز هم غیر قابل قبول می باشد. مگر می شود که دختری 22 ساله را به علت  نداشتن حجاب مورد نظر آخوندهای حاکم بر ایران کشت؟
این جنایت پیشگی ، مشق همیشگی روحانیت حاکم در 44 سال گذشته ایران است.
ژینای(مهسا) عزیزمان هم مانند زیبا(زهرا) کاظمی و زهرا بنی یعقوب، ندا و ترانه، ستار، شاهرخ ، بهنام محجوبی و بکتاش و . . .
مانند هزاران خواهر و برادر به خون خفته اش نه اولین است، و نه آخرین کشته به دست جلادان حکومت اسلامی.
پس چه باید کرد؟
آیا باید مراسم عزا برپا کرد و بر سر زد؟ آیا باید منتظر محاکمه قاتلان توسط بیدادگاه های اسلامی بود؟
خروجی عدالت اسلامی را ما در پرونده های ستار بهشتی، ندا آقاسلطان، زهرا کاظمی ، هواپیمایی اکراینی و … دیده و تجربه کرده ایم.
گشت ارشاد و نیروی انتظامی حافظ امنیت حاکمان فاسد و جنایتکار اسلامی است. این نیروها با سرکوب مردم شرایط را برای غارت اموال و دارایی هایی که متعلق به ملت می باشد را برای آخوندها و فرزندان آنها مهیا می کنند.
جوانان ایران باید با سازمان یابی در هر محله و شهر،آمادگی لازم را برای دفاع  از شهروندان و بخصوص زنان و دختران در مقابل گشت های ارشاد کسب نمایند. دفاع از مردم یعنی حذف گشت های جنایتکار ارشاد، یعنی نیروهای حافظ آخوندهای حاکم . نیروهایی که با دستور خامنه ای به مردم بی دفاع با انواع سلاح های مدرن خریداری شده ، حمله کرده و آنها را می کشند. پس باید بساط گشت های جنایتکار، به همت جوانان مبارز و پشتیبانی مردم، از خیابان های هر شهر و محله برای همیشه برچیده شود.

زنده باد آزادی

کمیسیون دادخواهی و دادگستری شورای ملی تصمیم

26 شهریور1401

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

تازه ترین

به همراه زنان در زندان اوین به اعدام نه می گوئیم و از زندگی دفاع می کنیم

به همراه زنان در زندان اوین به اعدام نه می گوئیم و از زندگی دفاع می کنیم

با گذشت چهار ماه از انقلاب ژینا، نبض انقلاب هنوز در حال تپیدن است! انقلاب "زن، زندگی، آزادی" که نتیجه سال های پایداری زنان و مردان، به ویژه زنان در مبارزه با تبعیض در تمام اشکال آن است، در حالی به بالندگی خود رسیده که هر روز از گوشه و کنارجهان زنان و مردان بیشتری با...

پارلمان اروپا سپاه پاسداران را تروریست دانست و خامنه‌ای را قابل تحریم

پارلمان اروپا سپاه پاسداران را تروریست دانست و خامنه‌ای را قابل تحریم

شورای ملی تصمیم تصویب قطعنامه پارلمان اروپا را که تاکید بر تحریم سران جمهوری اسلامی و تروریست دانستن سپاه پاسداران دارد، به همۀ مبارزان انقلاب ژن، ژیان، ئازادی تبریک می گوید. امروز 29 دی ماه، پارلمان اروپا قطعنامه ای را که همه ما منتظرش بودیم تصویب کرد. مفاد کلیدی آن...

برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی در تظاهرات روز دوشنبه ۱۶ ژانویه در استراسبورگ شرکت کنیم!

برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی در تظاهرات روز دوشنبه ۱۶ ژانویه در استراسبورگ شرکت کنیم!

انقلاب مردم ایران خواست‌ خود را برای سرنگونی جمهوری اسلامی در خیابان‌های ایران فریاد زده است. حکومت اسلامی با بکارانداختن بازوی سرکوب خود سپاه پاسداران و ماشین اعد‎ام پاسخ داده است. مردم آزادیخواه و دولت‌های دموکراتیک جهان صدای انقلاب مردم ایران را شنیده‌اند. ما ضمن...

0 Comments

0 Comments