شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

شرح وظایف کمیسیون رسانه:

2022-08-30

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

1- انعکا س دیدگاه ، نظرات و رسانەیی نمودن فعالیتهای شورای ملی تصمیم .
2- کمیسیون رسانه، در جهت تقویت روابط مردم و شورای تصمیم، همانند یک پل ارتباطی انجام وظیفە خواهد نمود.
3- کمیسیون رسانە، تلاش خواهد کرد کە از امکانات، توانمندی ها و تجربە افراد و رسانه های که در ارتباط با شورای ملی تصمیم هستند، بە نحو مطلوب استفادە نماید.
4- بکار گرفتن رسانه های جمعی (فیسبوک، اینستاگرام و …) در جهت آگاهی رسانی و ارائه نقطه نظرات شورا در جهت تنویر افکار عمومی .
5- برنامه ریزی تعیین مسئولیت ها ، شرح وظایف و تقسیم کار در کمیسیون رسانه
6- تهیه و گزارش از فعالیت های کمیسیون توسط مسئول کمیسیون رسانه به شورای ملی تصمیم.

شرح وظايف و فعاليت هاي رسانه و تبلیغات

الف) برنامه ريزي و ارزيابي

– تدوين بانك اطلاعاتي رسانه ها

– تدوين دستورالعمل مقالات و گزارش

– تدوين برنامه جامع رسانه اي

– تدوين دستورالعمل انتشارات

– تدوين دستورالعمل مصاحبه با رسانه ها

– تدوين دستورالعمل كنفرانس خبري

– تدوين دستورالعمل تهيه و توزيع نشريات

– تدوين گزارش دوره اي از عملكرد

– نظرسنجي از برنامه ها و فعاليت هاي انجام شده

– تدوين برنامه و بودجه سالانه

ب) اجرا

– مديريت محتواي سايت

– تحليل محتواي مطبوعات

– تهيه برنامه هاي راديو و تلويزيوني

– درج اخبار در اينترنت

– تهيه متون سخنراني ها، بيانيه ها و اطلاعيه ها

– تهيه خبر و گزارش و مقاله

– برگزاري مصاحبه و كنفرانس رسانه اي

– پاسخگويي به انتقادات و سئوالات رسانه ها

– تدوين تقويم سالانه

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

تازه ترین

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

بازوی پژوهشی مجلس لایحه بودجه سال آینده را بر سه متغیر ارایه کرده است: (1) رشد اقتصادی، (۲) کنترل تورم، و (۳) تقویت سرمایه‌گذاری هدف این تفسیر نشان دادن غیر واقعی بودن اهداف این بودجه است. آمار نشان می‌دهد که مجموع منابع و مصارف عمومی دولت در سال در لایحه بودجه ۱۴۰۲،...

برای توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی به پا می خیزیم

برای توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی به پا می خیزیم

اخیرا جمعی از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین با انتشار نامه‌ای در مخالفت با صدور و اجرای حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، از تحصن خود در دفتر افسرنگهبانی بند زنان اوین در همراهی با معترضان خبر دادند. امضاکنندگان این نامه از مردم خواسته‌اند تا آن‌ها نیز با...

شرح وظایف هیئت مدیرۀ موقت

شرح وظایف هیئت مدیرۀ موقت

"کمیسیون دعوت و تدارکات" که به اتفاق آرای اعضای این کمیسیون به کمیسیون " دعوت و مدیریت" تغییر نام داد، اکنون به ” هیئت مدیره‌ی موقت” تغییر نام داده است. در نتیجه ساختار تشکیلاتی شورای ملی تصمیم تا نخستین مجمع عمومی در سطح هیئت مدیره‌ی موقت، مجموع کمیسیون‌ها و گروه‌های...

0 Comments

0 Comments