شرح وظایف کمیسیون رسانه:

آگوست 30, 2022 | کمیسیون رسانه

1- انعکا س دیدگاه ، نظرات و رسانەیی نمودن فعالیتهای شورای ملی تصمیم .
2- کمیسیون رسانه، در جهت تقویت روابط مردم و شورای تصمیم، همانند یک پل ارتباطی انجام وظیفە خواهد نمود.
3- کمیسیون رسانە، تلاش خواهد کرد کە از امکانات، توانمندی ها و تجربە افراد و رسانه های که در ارتباط با شورای ملی تصمیم هستند، بە نحو مطلوب استفادە نماید.
4- بکار گرفتن رسانه های جمعی (فیسبوک، اینستاگرام و …) در جهت آگاهی رسانی و ارائه نقطه نظرات شورا در جهت تنویر افکار عمومی .
5- برنامه ریزی تعیین مسئولیت ها ، شرح وظایف و تقسیم کار در کمیسیون رسانه
6- تهیه و گزارش از فعالیت های کمیسیون توسط مسئول کمیسیون رسانه به شورای ملی تصمیم.

شرح وظايف و فعاليت هاي رسانه و تبلیغات

الف) برنامه ريزي و ارزيابي

– تدوين بانك اطلاعاتي رسانه ها

– تدوين دستورالعمل مقالات و گزارش

– تدوين برنامه جامع رسانه اي

– تدوين دستورالعمل انتشارات

– تدوين دستورالعمل مصاحبه با رسانه ها

– تدوين دستورالعمل كنفرانس خبري

– تدوين دستورالعمل تهيه و توزيع نشريات

– تدوين گزارش دوره اي از عملكرد

– نظرسنجي از برنامه ها و فعاليت هاي انجام شده

– تدوين برنامه و بودجه سالانه

ب) اجرا

– مديريت محتواي سايت

– تحليل محتواي مطبوعات

– تهيه برنامه هاي راديو و تلويزيوني

– درج اخبار در اينترنت

– تهيه متون سخنراني ها، بيانيه ها و اطلاعيه ها

– تهيه خبر و گزارش و مقاله

– برگزاري مصاحبه و كنفرانس رسانه اي

– پاسخگويي به انتقادات و سئوالات رسانه ها

– تدوين تقويم سالانه

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

شورای ملی تصمیم

0 Comments