شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

شرح وظایف هیئت مدیرۀ موقت

2022-08-29

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

“کمیسیون دعوت و تدارکات” که به اتفاق آرای اعضای این کمیسیون به کمیسیون ” دعوت و مدیریت” تغییر نام داد، اکنون به ” هیئت مدیره‌ی موقت” تغییر نام داده است.
در نتیجه ساختار تشکیلاتی شورای ملی تصمیم تا نخستین مجمع عمومی در سطح هیئت مدیره‌ی موقت، مجموع کمیسیون‌ها و گروه‌های کاری خلاصه می‌شود.
هیئت مدیره موقت تا برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره‌ی اصلی وظایف خود را به شرح زیر تعریف کرده است:

1. مهمترین وظیفه‌ی هئیت مدیره‌ی موقت تدارک نخستین مجمع عمومی شورا است. برای برگزاری مجمع عمومی این هیئت بایستی موارد زیر را آماده کند.
a. همپرسی در بین اعضای کنونی شورا جهت حداقل تعداد عضو ( حل مسئله‌ی 300نفر).
b. آماده‌کردن پیش‌نویس برنامه‌ و اساسنامه‌ی شورا
c. تشکیل گروه کاری تدارک نخستین مجمع عمومی
d. تامین هزینه‌ی‌های مالی برای برگزاری م.ع.
e. فراهم کردن پلاتفورم گفتگو و تبادل نظر پیرامون انتخابات در مجمع عمومی
f. تعیین زمان، مکان و شیوه‌ی برگزاری مجمع عمومی
g. تدارکات لازم برای امور لجستیگی و امنیتی مجمع عمومی

۳. تشکیل کمیسیون‌ها یا کارگروه‌ها. برای سازماندهی ارگان‌های داخلی شورا به منظور مشارکت فعال اعضای شورا.
۴. هماهنگی کمیسیون‌ها و فعال‌کردن همه‌ی اعضا در گروه‌های کاری
۵. طبقه‌بندی اسناد و مدارک شورا
۶. برگزاری نشست‌های هیئت مدیره‌ی موقت برای:
• بررسی و پیشبرد فعالیت‌های جاری شورا
• پاسخگویی و ارائه راه حل برای پرسش‌ها و انتقادهای درونی و بیرونی شورا
• سازماندهی بخش‌های گوناگون شورا برای بهبود کار و جلوگیری از دوباره‌کاری و هدررفتن نیروهای انسانی و مالی شورا.​
۷.راه‌اندازی و بالابردن کیفیت و گستردگی رسانه‌های شورا از جمله تارنمای آن
8. تشکیل هیئت تحریریه برای نگارش، ویراش و نشر بیانیه‌های شورا در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی.
9. انتخاب سخنگو‌های موقت شورا تا مجمع عمومی و تقسیم کار بین تمامی اعضای هیئت مدیره‌ی موقت.
تبصره 1: سخنگوی شورا مکلف است در چهارچوب اهداف و اسنادِ شورا به معرفی هدف، تاکتیک و استراتژی شورا بپردازد.واضح است در صورت تخطی و یا عدول سخنگو از این مهم ،مسئله در هیئت مدیره‌ی موقت مطرح شده و تصمیم کمیسیون با سه چهارم آرا در این مورد الزام آور است.
تبصره 2 : سخنگوی شورا موظف است با کمیسیون رسانه هماهنگی داشته باشد تا از هرگونه موازی‌کاری پیشگیری شود.

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

تازه ترین

مشاوران  هیئت مدیره در شورای ملی تصمیم

مشاوران  هیئت مدیره در شورای ملی تصمیم

تعریف مشاور: مشاور هیئت مدیره شورا فردی است صاحب صلاحیت؛ دانش و تجربه در مورد مشخصی که می‌تواند به هیئت مدیره در عرصه‌ای از کارش (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، حقوقی، فنی، مالی، سازمانی، ورزشی، جوانان، زنان، نظام حکومت، حقوق بشر و غیره) به هیئت مدیره مشورت بدهد....

سند شماره ۲- پیشنهاد کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

سند شماره ۲- پیشنهاد کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

  حقوق کارگران و کارمندان از نظر شورای ملي تصمیم   ما بر این باور هستیم که قدم اول برای رسیدن به حداقل های حقوق شناخته شده کارگران و کارمندان در جامعه متمدن امروز، سرنگونی کامل جمهوری اسلامی میباشد. اما در عین حال مذاکره کارگران و کارمندان را با کارفرمایان و دولت برای...

سند شماره ۱ – پیشنهاد کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

سند شماره ۱ – پیشنهاد کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک

حکومت غیر متمرکز کمیسیون سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک شورای ملی تصمیم حدود چهار ماه به بحث و  بررسی پیرامون انواع حکومت های غیر متمرکز پرداخت. در این مدت به حکومتهای فدرالی آمریکا، کانادا، آلمان و غیر فدرالی فرانسه و سوئد با تفصیل و به بعضی دیگر از کشورهای...

0 Comments

0 Comments