شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

شرح وظایف هیئت مدیرۀ موقت

2022-08-29

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

“کمیسیون دعوت و تدارکات” که به اتفاق آرای اعضای این کمیسیون به کمیسیون ” دعوت و مدیریت” تغییر نام داد، اکنون به ” هیئت مدیره‌ی موقت” تغییر نام داده است.
در نتیجه ساختار تشکیلاتی شورای ملی تصمیم تا نخستین مجمع عمومی در سطح هیئت مدیره‌ی موقت، مجموع کمیسیون‌ها و گروه‌های کاری خلاصه می‌شود.
هیئت مدیره موقت تا برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره‌ی اصلی وظایف خود را به شرح زیر تعریف کرده است:

1. مهمترین وظیفه‌ی هئیت مدیره‌ی موقت تدارک نخستین مجمع عمومی شورا است. برای برگزاری مجمع عمومی این هیئت بایستی موارد زیر را آماده کند.
a. همپرسی در بین اعضای کنونی شورا جهت حداقل تعداد عضو ( حل مسئله‌ی 300نفر).
b. آماده‌کردن پیش‌نویس برنامه‌ و اساسنامه‌ی شورا
c. تشکیل گروه کاری تدارک نخستین مجمع عمومی
d. تامین هزینه‌ی‌های مالی برای برگزاری م.ع.
e. فراهم کردن پلاتفورم گفتگو و تبادل نظر پیرامون انتخابات در مجمع عمومی
f. تعیین زمان، مکان و شیوه‌ی برگزاری مجمع عمومی
g. تدارکات لازم برای امور لجستیگی و امنیتی مجمع عمومی

۳. تشکیل کمیسیون‌ها یا کارگروه‌ها. برای سازماندهی ارگان‌های داخلی شورا به منظور مشارکت فعال اعضای شورا.
۴. هماهنگی کمیسیون‌ها و فعال‌کردن همه‌ی اعضا در گروه‌های کاری
۵. طبقه‌بندی اسناد و مدارک شورا
۶. برگزاری نشست‌های هیئت مدیره‌ی موقت برای:
• بررسی و پیشبرد فعالیت‌های جاری شورا
• پاسخگویی و ارائه راه حل برای پرسش‌ها و انتقادهای درونی و بیرونی شورا
• سازماندهی بخش‌های گوناگون شورا برای بهبود کار و جلوگیری از دوباره‌کاری و هدررفتن نیروهای انسانی و مالی شورا.​
۷.راه‌اندازی و بالابردن کیفیت و گستردگی رسانه‌های شورا از جمله تارنمای آن
8. تشکیل هیئت تحریریه برای نگارش، ویراش و نشر بیانیه‌های شورا در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی.
9. انتخاب سخنگو‌های موقت شورا تا مجمع عمومی و تقسیم کار بین تمامی اعضای هیئت مدیره‌ی موقت.
تبصره 1: سخنگوی شورا مکلف است در چهارچوب اهداف و اسنادِ شورا به معرفی هدف، تاکتیک و استراتژی شورا بپردازد.واضح است در صورت تخطی و یا عدول سخنگو از این مهم ،مسئله در هیئت مدیره‌ی موقت مطرح شده و تصمیم کمیسیون با سه چهارم آرا در این مورد الزام آور است.
تبصره 2 : سخنگوی شورا موظف است با کمیسیون رسانه هماهنگی داشته باشد تا از هرگونه موازی‌کاری پیشگیری شود.

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

تازه ترین

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

بازوی پژوهشی مجلس لایحه بودجه سال آینده را بر سه متغیر ارایه کرده است: (1) رشد اقتصادی، (۲) کنترل تورم، و (۳) تقویت سرمایه‌گذاری هدف این تفسیر نشان دادن غیر واقعی بودن اهداف این بودجه است. آمار نشان می‌دهد که مجموع منابع و مصارف عمومی دولت در سال در لایحه بودجه ۱۴۰۲،...

برای توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی به پا می خیزیم

برای توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی به پا می خیزیم

اخیرا جمعی از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین با انتشار نامه‌ای در مخالفت با صدور و اجرای حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، از تحصن خود در دفتر افسرنگهبانی بند زنان اوین در همراهی با معترضان خبر دادند. امضاکنندگان این نامه از مردم خواسته‌اند تا آن‌ها نیز با...

شرح وظایف کمیسیون رسانه:

شرح وظایف کمیسیون رسانه:

1- انعکا س دیدگاه ، نظرات و رسانەیی نمودن فعالیتهای شورای ملی تصمیم . 2- کمیسیون رسانه، در جهت تقویت روابط مردم و شورای تصمیم، همانند یک پل ارتباطی انجام وظیفە خواهد نمود. 3- کمیسیون رسانە، تلاش خواهد کرد کە از امکانات، توانمندی ها و تجربە افراد و رسانه های که در...

0 Comments

0 Comments