شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

گزارش کمیسیون اقتصاد

2022-08-22

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

حاصل تماسهاو مذاکرات بین اعضای این کمیسیون به قرار زیر است

با توجه به اینکه طرحها و برنامه کاری کمسیون  اقتصاد  نمیتواند در خلا ارایه شود بلکه میبایستی کارشناسی و بر اساس بر رسی ر یشه های  فاجعه اقتصادی در تحت جهموری اسلامی ایران تهیه شده باشد٫ ازین رو  در اغاز خلاصه یی ازاین  بر رسی ارایه میشود

مالی دخالت های گسترده  دولت در تمام بازار‌ها (بازار کار، بازار تولید، بازار اعتبار و-  بازار ارز) که سبب شده:  کارامدی در تمام بخشهای اقتصادی به پایین ترین سطوح سقوط کند٫ تولیدات داخلی ازبین برود٫ تخصیص منابع تولیدی از روی روابط ونه ضوابط صورت گیرد٫ قیمتها غیر واقعی شوند٫ وام و اعتبارات بانکی  جیره بندی شده و نتیجتا  پارتی بازی و رشوه خواری رایج شود٫ چند نرخی کردن ارز که  نه تنها به غیر واقعی  شدن قیمت ها در بازار کالا وخدمات  منجربلکه  درگسترش رانت خواری٫ تخصیص غلط ارز وفساد بیشر موثر باشد

نیمه اقتصادی  سراسر دولتی (کنترل ۸۰ در صد اقتصاد کشور توسط دولت وسازمانهای – و شبه دولتی)  جانشین اقتصاد بازار آزاد  شده که اساسا رقابت آزاد را از بین برده و منجر به ایجاد گسترده بازار های سیاه شده و با از بین بردن انگیزه به سرمایه گذاری و کار افرینی در بخش خصوصی اقتصاد دلالی را جانشین تولید ارزش کرده  و سبب عقب افتادگی اقتصادی شده است.

بسته نگاه داشتن اقتصاد به روی تجارت و سرمایه خارجی که سبب  از بین رفتن- کیفیت کالاهای مصرفی٫ افزایش هزینه کالاهای سر مایه یی٫محروم کردن بخش خصوصی در شرکت در زنجیره تولید جهانی شده است.

ستیزه جویی و تنش زائی رژیم با جهان که سبب انزوا ایران از جامعه جهانی شده است –

 

از این رو، کمیسیون اقتصادی برنامه و شرح وظایف کار خود را بر اساس نکات ذکر شده در بالا به این ترتیب ارائه میدهد:

ااقتصاد ایران بعد از گذار از رژیم جمهوری اسلامی بر یک اصل عمل خواهد کرد: “آزادی و آبادی که لازمه آن اقتصاد ایست بر پایه مکانیسم بازار آزاد، تجارت آزاد، ایجاد فرصت‌ها برای افراد و بخش خصوصی با تاکید بر سر مایه گذاری بدون محدودیت و اصل کار افرینی توسط بخش خصوصی که به طور کلی دست دولت را در تولیدات و شرکت در تجارت خارجی کوتاه میکند

طرح باز دیدن قوانین سرمایه گذاری جهت آزاد کردن وورد سرمایه و استفاده از- تکنولوژی برتر خارجی بدون استثنا

طرح جدید برای ترمیم بخش کشاورزی و تولیدات آن،-

بر رسی طرح‌های نو و استفاده از تکنولوژی برتر خارجی برای آب رسانی و استفاده از- منابع محدود آبی بر اساس نیاز‌های واقعی کشور

باز دیدن بخش صنعتی با تاکید بر (۱) نقش بخش خصوصی و عدم حضور دولت در- تولیدات و (۲ ایجاد رقابت سبب افزایش کیفیت تولیدات داخلی٫ دستیابی به واردات بهترین و ارزانترین کالا های واسطه جهت بالا بردن قابلیت صادارات صنعتی و شرکت در صحنه جهانی زنجیره تولید ارزش

طرح باز دیدن بخش خدمات بر اساس ایجاد فضای آزاد و ایجاد انگیزه به منظور تقویت- بخش خصوصی.

استفاده از تخصص‌ها و دانش‌های موجود برای تولید انرژی از خورشیدی و باد در ایران

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

تازه ترین

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

بازوی پژوهشی مجلس لایحه بودجه سال آینده را بر سه متغیر ارایه کرده است: (1) رشد اقتصادی، (۲) کنترل تورم، و (۳) تقویت سرمایه‌گذاری هدف این تفسیر نشان دادن غیر واقعی بودن اهداف این بودجه است. آمار نشان می‌دهد که مجموع منابع و مصارف عمومی دولت در سال در لایحه بودجه ۱۴۰۲،...

برای توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی به پا می خیزیم

برای توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی به پا می خیزیم

اخیرا جمعی از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین با انتشار نامه‌ای در مخالفت با صدور و اجرای حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، از تحصن خود در دفتر افسرنگهبانی بند زنان اوین در همراهی با معترضان خبر دادند. امضاکنندگان این نامه از مردم خواسته‌اند تا آن‌ها نیز با...

شرح وظایف کمیسیون رسانه:

شرح وظایف کمیسیون رسانه:

1- انعکا س دیدگاه ، نظرات و رسانەیی نمودن فعالیتهای شورای ملی تصمیم . 2- کمیسیون رسانه، در جهت تقویت روابط مردم و شورای تصمیم، همانند یک پل ارتباطی انجام وظیفە خواهد نمود. 3- کمیسیون رسانە، تلاش خواهد کرد کە از امکانات، توانمندی ها و تجربە افراد و رسانه های که در...

0 Comments

0 Comments