گزارش کمیسیون اقتصاد

آگوست 22, 2022 | اقتصاد, کمیسیونها

حاصل تماسهاو مذاکرات بین اعضای این کمیسیون به قرار زیر است

با توجه به اینکه طرحها و برنامه کاری کمسیون  اقتصاد  نمیتواند در خلا ارایه شود بلکه میبایستی کارشناسی و بر اساس بر رسی ر یشه های  فاجعه اقتصادی در تحت جهموری اسلامی ایران تهیه شده باشد٫ ازین رو  در اغاز خلاصه یی ازاین  بر رسی ارایه میشود

مالی دخالت های گسترده  دولت در تمام بازار‌ها (بازار کار، بازار تولید، بازار اعتبار و-  بازار ارز) که سبب شده:  کارامدی در تمام بخشهای اقتصادی به پایین ترین سطوح سقوط کند٫ تولیدات داخلی ازبین برود٫ تخصیص منابع تولیدی از روی روابط ونه ضوابط صورت گیرد٫ قیمتها غیر واقعی شوند٫ وام و اعتبارات بانکی  جیره بندی شده و نتیجتا  پارتی بازی و رشوه خواری رایج شود٫ چند نرخی کردن ارز که  نه تنها به غیر واقعی  شدن قیمت ها در بازار کالا وخدمات  منجربلکه  درگسترش رانت خواری٫ تخصیص غلط ارز وفساد بیشر موثر باشد

نیمه اقتصادی  سراسر دولتی (کنترل ۸۰ در صد اقتصاد کشور توسط دولت وسازمانهای – و شبه دولتی)  جانشین اقتصاد بازار آزاد  شده که اساسا رقابت آزاد را از بین برده و منجر به ایجاد گسترده بازار های سیاه شده و با از بین بردن انگیزه به سرمایه گذاری و کار افرینی در بخش خصوصی اقتصاد دلالی را جانشین تولید ارزش کرده  و سبب عقب افتادگی اقتصادی شده است.

بسته نگاه داشتن اقتصاد به روی تجارت و سرمایه خارجی که سبب  از بین رفتن- کیفیت کالاهای مصرفی٫ افزایش هزینه کالاهای سر مایه یی٫محروم کردن بخش خصوصی در شرکت در زنجیره تولید جهانی شده است.

ستیزه جویی و تنش زائی رژیم با جهان که سبب انزوا ایران از جامعه جهانی شده است –

 

از این رو، کمیسیون اقتصادی برنامه و شرح وظایف کار خود را بر اساس نکات ذکر شده در بالا به این ترتیب ارائه میدهد:

ااقتصاد ایران بعد از گذار از رژیم جمهوری اسلامی بر یک اصل عمل خواهد کرد: “آزادی و آبادی که لازمه آن اقتصاد ایست بر پایه مکانیسم بازار آزاد، تجارت آزاد، ایجاد فرصت‌ها برای افراد و بخش خصوصی با تاکید بر سر مایه گذاری بدون محدودیت و اصل کار افرینی توسط بخش خصوصی که به طور کلی دست دولت را در تولیدات و شرکت در تجارت خارجی کوتاه میکند

طرح باز دیدن قوانین سرمایه گذاری جهت آزاد کردن وورد سرمایه و استفاده از- تکنولوژی برتر خارجی بدون استثنا

طرح جدید برای ترمیم بخش کشاورزی و تولیدات آن،-

بر رسی طرح‌های نو و استفاده از تکنولوژی برتر خارجی برای آب رسانی و استفاده از- منابع محدود آبی بر اساس نیاز‌های واقعی کشور

باز دیدن بخش صنعتی با تاکید بر (۱) نقش بخش خصوصی و عدم حضور دولت در- تولیدات و (۲ ایجاد رقابت سبب افزایش کیفیت تولیدات داخلی٫ دستیابی به واردات بهترین و ارزانترین کالا های واسطه جهت بالا بردن قابلیت صادارات صنعتی و شرکت در صحنه جهانی زنجیره تولید ارزش

طرح باز دیدن بخش خدمات بر اساس ایجاد فضای آزاد و ایجاد انگیزه به منظور تقویت- بخش خصوصی.

استفاده از تخصص‌ها و دانش‌های موجود برای تولید انرژی از خورشیدی و باد در ایران

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

شورای ملی تصمیم

0 Comments