وظايف كميسيون زنان شورای ملی تصمیم

آگوست 19, 2022 | کمیسیون زنان

‎وظايف كميسيون زنان شورای ملی تصمیم:

‎هدف کلی: بالا بردن آگاهی های تبعیض جنسیتی و توانمندی زنان برای رسیدن به برابری جنسیتی و نهادینه کردن آن در سطوح مختلف جامعه بِه ويژه در سطح مديريت كلان

‎اهداف کوتاه مدت:

‎١- برقراری ارتباط نزدیک یا زنان داخل شورای ملی تصمیم و بالا بردن نیروی کمیسیون زنان برای برقراری ارتباط قوی و تنگاتنگ با زنان ایران که در کف خیابان پا بپای مردان مبارزه ميكنند.
‎٢- برنامه ریزی برای رفع تبعيض جنسیتی و تلاش برای نهادینه کردن تفکر برابری جنسیتی در تما م سطوح به ويژه در سطح مديريت كلان
‎٣- تدوین و شروع برنامه هایی در جهت توانمند سازی زنان
‎٤- متمركز شدن و پرداختن به الويت هاي مطالبات زنان در مناطق گوناگون زيرا از یک منطقه محروم به منطقه دیگر مطالبات فرق میکند.
‎٥-جذب نیروهای زنان به کلیه امور بِه ویژه سیاست و مدیریت کلان برای مشارکت برابر
‎٦- بررسی برابری جنسیتی در شورای ملی تصمیم

‎اهداف بلند مدت:

‎٧- تو سعه سیاست گذاری توسط زنان مبتنی بر بهبود كليه ساختارهای آينده کشور
‎٨- سیاست گذاری در مورد از بین بردن تبعیض و نهادینه کردن برابری جنسیتی در تمام سطوح اقتصادی، آموزشي ، پزشکی ، اداری و سیاسی
‎٩- بررسی وتقویت نهادهای غیردولتی متشکل از زنان در تمام عرضه ها
‎١٠- بررسی و شناخت پروژه های توانمند سازی زنان در نهاد های منطقه ای و بین المللی
‎١١- بررسی و عضویت و همكاري با پروژه های بین المللی در رابطه با از بین بردن تبعیض جنسیتی در اروپا، کانادا، استرالیا، آمریکا و خاورميانه و بهره بری از دانش كشورها

‎راه کارها :
‎١٢- جذب زنان شورای ملی تصميم به کمیسیون زنان از طریف تماس تلفونی ،
‎ای میل، زوم و آشنا کردن آنان به اهداف كميسيون زنان
‎١٣- برقراری ارتباط نزدیک با زنان ایران با برگزاری برنامه هايي در اينستاگرام ، زوم و به ويژه كلاب هاوس براي آگاهي رساني در مورد مسايل زنان و مسائل روز و اقدام اولیه برای تشويق و همیاری در متشكل كردن آنان
‎١٤- تنظیم برنامه های روشنگری در مورد برابری جنسیتی
‎١٥- بر گزاری کار گاه های توانمندی سازی به ويژه در مشارکت سیاسی زنان
‎١٦- تبلیغ و ترویج ” مداخله و مشارکت زنان در سیاست ” از طریق تهیه مقاله و ویدیو و مصاحبه های تلویزیونی و اينستاگرام
‎١٦- دعوت از مسئولين کلیه كميسيون هاي شورای ملی تصمیم برای بررسی برابری جنسیتی در كميسيون هاي گوناگون شورا و اقدام در مورد آن

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

شورای ملی تصمیم

0 Comments