شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

وظايف كميسيون زنان شورای ملی تصمیم

2022-08-19

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

‎وظايف كميسيون زنان شورای ملی تصمیم:

‎هدف کلی: بالا بردن آگاهی های تبعیض جنسیتی و توانمندی زنان برای رسیدن به برابری جنسیتی و نهادینه کردن آن در سطوح مختلف جامعه بِه ويژه در سطح مديريت كلان

‎اهداف کوتاه مدت:

‎١- برقراری ارتباط نزدیک یا زنان داخل شورای ملی تصمیم و بالا بردن نیروی کمیسیون زنان برای برقراری ارتباط قوی و تنگاتنگ با زنان ایران که در کف خیابان پا بپای مردان مبارزه ميكنند.
‎٢- برنامه ریزی برای رفع تبعيض جنسیتی و تلاش برای نهادینه کردن تفکر برابری جنسیتی در تما م سطوح به ويژه در سطح مديريت كلان
‎٣- تدوین و شروع برنامه هایی در جهت توانمند سازی زنان
‎٤- متمركز شدن و پرداختن به الويت هاي مطالبات زنان در مناطق گوناگون زيرا از یک منطقه محروم به منطقه دیگر مطالبات فرق میکند.
‎٥-جذب نیروهای زنان به کلیه امور بِه ویژه سیاست و مدیریت کلان برای مشارکت برابر
‎٦- بررسی برابری جنسیتی در شورای ملی تصمیم

‎اهداف بلند مدت:

‎٧- تو سعه سیاست گذاری توسط زنان مبتنی بر بهبود كليه ساختارهای آينده کشور
‎٨- سیاست گذاری در مورد از بین بردن تبعیض و نهادینه کردن برابری جنسیتی در تمام سطوح اقتصادی، آموزشي ، پزشکی ، اداری و سیاسی
‎٩- بررسی وتقویت نهادهای غیردولتی متشکل از زنان در تمام عرضه ها
‎١٠- بررسی و شناخت پروژه های توانمند سازی زنان در نهاد های منطقه ای و بین المللی
‎١١- بررسی و عضویت و همكاري با پروژه های بین المللی در رابطه با از بین بردن تبعیض جنسیتی در اروپا، کانادا، استرالیا، آمریکا و خاورميانه و بهره بری از دانش كشورها

‎راه کارها :
‎١٢- جذب زنان شورای ملی تصميم به کمیسیون زنان از طریف تماس تلفونی ،
‎ای میل، زوم و آشنا کردن آنان به اهداف كميسيون زنان
‎١٣- برقراری ارتباط نزدیک با زنان ایران با برگزاری برنامه هايي در اينستاگرام ، زوم و به ويژه كلاب هاوس براي آگاهي رساني در مورد مسايل زنان و مسائل روز و اقدام اولیه برای تشويق و همیاری در متشكل كردن آنان
‎١٤- تنظیم برنامه های روشنگری در مورد برابری جنسیتی
‎١٥- بر گزاری کار گاه های توانمندی سازی به ويژه در مشارکت سیاسی زنان
‎١٦- تبلیغ و ترویج ” مداخله و مشارکت زنان در سیاست ” از طریق تهیه مقاله و ویدیو و مصاحبه های تلویزیونی و اينستاگرام
‎١٦- دعوت از مسئولين کلیه كميسيون هاي شورای ملی تصمیم برای بررسی برابری جنسیتی در كميسيون هاي گوناگون شورا و اقدام در مورد آن

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

تازه ترین

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

بازوی پژوهشی مجلس لایحه بودجه سال آینده را بر سه متغیر ارایه کرده است: (1) رشد اقتصادی، (۲) کنترل تورم، و (۳) تقویت سرمایه‌گذاری هدف این تفسیر نشان دادن غیر واقعی بودن اهداف این بودجه است. آمار نشان می‌دهد که مجموع منابع و مصارف عمومی دولت در سال در لایحه بودجه ۱۴۰۲،...

برای توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی به پا می خیزیم

برای توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی به پا می خیزیم

اخیرا جمعی از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین با انتشار نامه‌ای در مخالفت با صدور و اجرای حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، از تحصن خود در دفتر افسرنگهبانی بند زنان اوین در همراهی با معترضان خبر دادند. امضاکنندگان این نامه از مردم خواسته‌اند تا آن‌ها نیز با...

شرح وظایف کمیسیون رسانه:

شرح وظایف کمیسیون رسانه:

1- انعکا س دیدگاه ، نظرات و رسانەیی نمودن فعالیتهای شورای ملی تصمیم . 2- کمیسیون رسانه، در جهت تقویت روابط مردم و شورای تصمیم، همانند یک پل ارتباطی انجام وظیفە خواهد نمود. 3- کمیسیون رسانە، تلاش خواهد کرد کە از امکانات، توانمندی ها و تجربە افراد و رسانه های که در...

0 Comments

0 Comments