کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی تصمیم

آگوست 8, 2022 | آموزش

این کمیسیون از کارشناسان، معلمان، اساتید دانشگاه و علاقه مندان در حوزه آموزش و پرورش تشکیل شده است تا با تبادل نظر، تحقیق و بررسی، برنامه آموزشی/تربیتی و پرورشی مناسب با ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی کشور برای گذار از جمهوری اسلامی را تهیه و تدوین کند. فعالیت این کمیسیون در دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ریزی میشود. اهداف چند گانه کمیسیون در دو بخش به ترتیب زیر خواهد بود:

برنامه کوتاه مدت:

 1. تولید محتوا برای دوران گذار و جمع آوری اطلاعات (روشهای مبارزه بدون خشونت )
 2. ارتباط وسیع با سازمانهای مختلف معلمان داخل کشور و سازمانهای آموزشی بین المللی مثل EI و (UNESCO) در شرایط کنونی  (سازمانهای آموزشی بین المللی)

https://www.ei-ie.org/en

Education International

 1. حمایت از اعتراضات سرتاسری آموزگاران و اساتید دانشگاه در دستیابی به اهداف صنفی و سیاسی آنان
 2. ایجاد وفاق و ارتباط موثر با تشکلهای صنفی و سیاسی معلمان
 3. ایجاد ارتباط با دانش آموزان و خانواده های آنان
 4. ایجاد ارتباط با تشکلهای دانشجویی
 5. ایجاد ارتباط با جامعه معلولین

برنامه بلند مدت:

تهیه پیش نویس برنامه آموزشی مدرن عاری از هرگونه تبعیض که آمـوزش بـا کیفیـت، برابـر و فراگیـر را برای همه تضمین کند. پیش نویس برنامه آموزشی مدرن، مستقل از نهاد دین و سیاست می باشد. این برنامه کلیه مسایل اموزشی کشور را تقسیم بندی کرده و مورد توجه قرار میدهد

راهکارها:

 1. مطالعه و بررسی سیستم آموزشی کشورهای موفق جهان مثل هلند، ژاپن و سنگاپور، فنلاند و استفاده از تجارب آنان در تهیه برنامه آموزشی کلی
 2. مطالعه و استفاده از سند 2030 یونسکو و تمرکز بر اهداف آموزشی و عدالت آموزشی آن
 3. نقد و بررسی کتابهای درسی در سطوح مختلف
 4. شناخت کامل از برنامه آموزشی کنونی برای نقد و بررسی آن و تهیه پیش نویس برنامه کلی آموزشی

 

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

شورای ملی تصمیم

0 Comments