شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی تصمیم

2022-08-08

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

این کمیسیون از کارشناسان، معلمان، اساتید دانشگاه و علاقه مندان در حوزه آموزش و پرورش تشکیل شده است تا با تبادل نظر، تحقیق و بررسی، برنامه آموزشی/تربیتی و پرورشی مناسب با ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی کشور برای گذار از جمهوری اسلامی را تهیه و تدوین کند. فعالیت این کمیسیون در دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ریزی میشود. اهداف چند گانه کمیسیون در دو بخش به ترتیب زیر خواهد بود:

برنامه کوتاه مدت:

 1. تولید محتوا برای دوران گذار و جمع آوری اطلاعات (روشهای مبارزه بدون خشونت )
 2. ارتباط وسیع با سازمانهای مختلف معلمان داخل کشور و سازمانهای آموزشی بین المللی مثل EI و (UNESCO) در شرایط کنونی  (سازمانهای آموزشی بین المللی)

https://www.ei-ie.org/en

Education International

 1. حمایت از اعتراضات سرتاسری آموزگاران و اساتید دانشگاه در دستیابی به اهداف صنفی و سیاسی آنان
 2. ایجاد وفاق و ارتباط موثر با تشکلهای صنفی و سیاسی معلمان
 3. ایجاد ارتباط با دانش آموزان و خانواده های آنان
 4. ایجاد ارتباط با تشکلهای دانشجویی
 5. ایجاد ارتباط با جامعه معلولین

برنامه بلند مدت:

تهیه پیش نویس برنامه آموزشی مدرن عاری از هرگونه تبعیض که آمـوزش بـا کیفیـت، برابـر و فراگیـر را برای همه تضمین کند. پیش نویس برنامه آموزشی مدرن، مستقل از نهاد دین و سیاست می باشد. این برنامه کلیه مسایل اموزشی کشور را تقسیم بندی کرده و مورد توجه قرار میدهد

راهکارها:

 1. مطالعه و بررسی سیستم آموزشی کشورهای موفق جهان مثل هلند، ژاپن و سنگاپور، فنلاند و استفاده از تجارب آنان در تهیه برنامه آموزشی کلی
 2. مطالعه و استفاده از سند 2030 یونسکو و تمرکز بر اهداف آموزشی و عدالت آموزشی آن
 3. نقد و بررسی کتابهای درسی در سطوح مختلف
 4. شناخت کامل از برنامه آموزشی کنونی برای نقد و بررسی آن و تهیه پیش نویس برنامه کلی آموزشی

 

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

تازه ترین

به همراه زنان در زندان اوین به اعدام نه می گوئیم و از زندگی دفاع می کنیم

به همراه زنان در زندان اوین به اعدام نه می گوئیم و از زندگی دفاع می کنیم

با گذشت چهار ماه از انقلاب ژینا، نبض انقلاب هنوز در حال تپیدن است! انقلاب "زن، زندگی، آزادی" که نتیجه سال های پایداری زنان و مردان، به ویژه زنان در مبارزه با تبعیض در تمام اشکال آن است، در حالی به بالندگی خود رسیده که هر روز از گوشه و کنارجهان زنان و مردان بیشتری با...

پارلمان اروپا سپاه پاسداران را تروریست دانست و خامنه‌ای را قابل تحریم

پارلمان اروپا سپاه پاسداران را تروریست دانست و خامنه‌ای را قابل تحریم

شورای ملی تصمیم تصویب قطعنامه پارلمان اروپا را که تاکید بر تحریم سران جمهوری اسلامی و تروریست دانستن سپاه پاسداران دارد، به همۀ مبارزان انقلاب ژن، ژیان، ئازادی تبریک می گوید. امروز 29 دی ماه، پارلمان اروپا قطعنامه ای را که همه ما منتظرش بودیم تصویب کرد. مفاد کلیدی آن...

برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی در تظاهرات روز دوشنبه ۱۶ ژانویه در استراسبورگ شرکت کنیم!

برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی در تظاهرات روز دوشنبه ۱۶ ژانویه در استراسبورگ شرکت کنیم!

انقلاب مردم ایران خواست‌ خود را برای سرنگونی جمهوری اسلامی در خیابان‌های ایران فریاد زده است. حکومت اسلامی با بکارانداختن بازوی سرکوب خود سپاه پاسداران و ماشین اعد‎ام پاسخ داده است. مردم آزادیخواه و دولت‌های دموکراتیک جهان صدای انقلاب مردم ایران را شنیده‌اند. ما ضمن...

0 Comments

0 Comments