شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

کمیسیون امنیت ملی

2022-08-08

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

هدف: تامین امنیت عمومی
“برقراری نظم و جلوگیری از هرج و مرج در کشور،شهر،روستا ….و مسیرهای ایاب و ذهاب در دوران گذار و پس از گذار است.”

شرح وظایف:
۱-حفظ انتظامات واستقرار امنیت عمومی، آسایش عمومی، امنیت راه‌ها.. اجرای قوانین ،جلوگیری از هرج ومرج و تعقیب و دستگیری مجرمین
– مراقبت درامنیت مرزها (ورود و خروج غیرقانونی افراد ، قاچاقچیان، قاتلین وسارقین مسلح) نظارت به امور جهانگردی وجلب سیاحان
– رسیدگی و بازرسی به ورود و خروج هواپیماها،کشتی ها ،راه آهن وریل، امور بنادر و جزایر
-حفاظت از بانکها، فروشگاها، زندانها، امور اراضی ملی وجنگلها واملاک و گمرکات زمینی
– نظارت برامور مهاجرت اتباع خارجی و جلوگیری از فرار اتباع خاطی به خارج ،صدور کارت تردد

۲- ابقای ضابطین صالح به جای ضابطین ناصالح و مدیریت و کنترل آنها

۳- ایجاد پست های ایست و بازرسی در ورودی و خروجی شهرها

۴- گماردن تیمهای مخصوص برای موزه ها، دستور منع جابجایی عتیقه جات وآثارهنری و حفظ بناهای تاریخی تا اطلاع ثانویه.

۵- گماردن تیم های خاص برای امنیت از نیروگاهها و سازه های ملی (نیروگاههای آبی ، اتمی، بادی،گازی)

۶-گماردن مامور متخصص امور راهنمایی و رانندگی و نظم در تقاطع های مهم شهری

۷- رصد عواملی که قصد توطئه وتحریک به شورش و ایجاد نارضایتی کاذب و تشویق نظامیان به کشتار را دارند

۸-ارتباط با معتمدین محلی و استانی و .. ومشارکت دادن در انجام امور جاریه.

۹-گماردن حداقل چند مقام قضایی صالح برای صدور احکام موقت اضطراری و رفع و رجوع دعواهای کیفری جنحه و غیر جنحه..‌‌.

۱۰-نظارت در وضعیت نظامیان منفصل.

۱۱- نظارت بربسیج عمومی

۱۲-حمل واستعمال سلاح و مواد ناریه، ازهر قبیل منوط به مجوز کمیسیون امنیت ملی می باشد، متخلفین خلع سلاح می شوند.

۱۳- اعلام حکومت نظامی در هر نقطه و مقطع، منوط به اجازه کمیسیون امنیت…است.

۱۴- ایجاد محاکم نظامی موقت برای اقدامات ضد امنیتی.

۱۵- کلیه ادارات و بنگاه‌های دولتی و خصوصی ،موظف به همکاری و ارائه آمار و اطلاعات دقیق به کمیسیون امنیت ملی است.

آیین نامه داخلی کمیسیون امنیت ملی:

بند ۱. محل و زمان برگزاری جلسات : جلسات فعلا در واتساپ و در هفته یکروز برگزار می شود ، درصورت ضرورت جلسه محرمانه، به جهت ایمنی از دیگر وسایل ارتباطی هم میتوان استفاده کرد.
تبصره: برای اینکه همه بتوانند در جلسات شرکت کنند روزهای یکشنبه و دوشنبه بصورت دوره ای اختصاص داده شده است.

بند ۲. جلسات کمیسیون با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد.

بند ۳. حذف اعضا از کمیسیون: اعضای کمیسیون بعد از ۳ جلسه غیبت پشت سرهم بدون ذکر دلیل موجه ابتدا اخطار و بعد از تکرار مجدد حذف خواهند شد.

بند ۴. نحوه اداره جلسات و سقف زمانی هر جلسه: مسئولیت اداره جلسات کمیسیون بعهده مسئول کمیسیون می باشد (هرجلسه با دستور کار و گزارش جلسه همراه است) که البته اینکار بصورت داوطلبانه هم میتواند از طرف اعضا و حداقل ۲۴ ساعت قبل از شروع جلسه پیشنهاد شود و سقف زمانی برای هر جلسه حداقل ۶۰ دقیقه و حداکثر ۹۰ دقیقه است(بجز شرایط مهم و اضطراری).
تبصره: درصورت بروز مشکل برای مسئول کمیسیون و عدم حضور او در جلسه،یکنفر از اعضا بصورت داوطلبانه اداره جلسه را برعهده می گیرد،مگر اینکه تعداد شرکت کننده کمتر از تعداد مشخص شده در بند ۲ باشد که جلسه تشکیل نخواهد شد.

بند ۵. برای تصویب پیشنهادات در کمیسیون،لازم است که پیشنهاد مورد بحث رأی نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه را کسب نماید.

بند ۶. تقسیم کار برحسب نوع تخصص به دو بخش امنیت حقیقی و امنیت مجازی تقسيم می گردد.

بند ۷. بدلیل حساسیت مطالبی که در این کمیسیون رد و بدل میشود و یا در گروه نوشته خواهد شد،چنانچه عضو جدیدی درخواست ورود به این کمیسیون را داشته باشد،آن شخص باید به تایید اعضای کمیسیون امنیت هم برسد.

شرح وظایف کمیسیون امنیت ملی در ۱۵ مورد و آیین نامه داخلی آن در ۷ بند و ۲ تبصره تدوین و تصویب شده است.

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

تازه ترین

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

تفسیری کوتاه بر بودجه پیشنهاد شده سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران

بازوی پژوهشی مجلس لایحه بودجه سال آینده را بر سه متغیر ارایه کرده است: (1) رشد اقتصادی، (۲) کنترل تورم، و (۳) تقویت سرمایه‌گذاری هدف این تفسیر نشان دادن غیر واقعی بودن اهداف این بودجه است. آمار نشان می‌دهد که مجموع منابع و مصارف عمومی دولت در سال در لایحه بودجه ۱۴۰۲،...

برای توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی به پا می خیزیم

برای توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی به پا می خیزیم

اخیرا جمعی از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین با انتشار نامه‌ای در مخالفت با صدور و اجرای حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، از تحصن خود در دفتر افسرنگهبانی بند زنان اوین در همراهی با معترضان خبر دادند. امضاکنندگان این نامه از مردم خواسته‌اند تا آن‌ها نیز با...

شرح وظایف کمیسیون رسانه:

شرح وظایف کمیسیون رسانه:

1- انعکا س دیدگاه ، نظرات و رسانەیی نمودن فعالیتهای شورای ملی تصمیم . 2- کمیسیون رسانه، در جهت تقویت روابط مردم و شورای تصمیم، همانند یک پل ارتباطی انجام وظیفە خواهد نمود. 3- کمیسیون رسانە، تلاش خواهد کرد کە از امکانات، توانمندی ها و تجربە افراد و رسانه های که در...

0 Comments

0 Comments