کمیسیون امنیت ملی

آگوست 8, 2022 | امنیت

هدف: تامین امنیت عمومی
“برقراری نظم و جلوگیری از هرج و مرج در کشور،شهر،روستا ….و مسیرهای ایاب و ذهاب در دوران گذار و پس از گذار است.”

شرح وظایف:
۱-حفظ انتظامات واستقرار امنیت عمومی، آسایش عمومی، امنیت راه‌ها.. اجرای قوانین ،جلوگیری از هرج ومرج و تعقیب و دستگیری مجرمین
– مراقبت درامنیت مرزها (ورود و خروج غیرقانونی افراد ، قاچاقچیان، قاتلین وسارقین مسلح) نظارت به امور جهانگردی وجلب سیاحان
– رسیدگی و بازرسی به ورود و خروج هواپیماها،کشتی ها ،راه آهن وریل، امور بنادر و جزایر
-حفاظت از بانکها، فروشگاها، زندانها، امور اراضی ملی وجنگلها واملاک و گمرکات زمینی
– نظارت برامور مهاجرت اتباع خارجی و جلوگیری از فرار اتباع خاطی به خارج ،صدور کارت تردد

۲- ابقای ضابطین صالح به جای ضابطین ناصالح و مدیریت و کنترل آنها

۳- ایجاد پست های ایست و بازرسی در ورودی و خروجی شهرها

۴- گماردن تیمهای مخصوص برای موزه ها، دستور منع جابجایی عتیقه جات وآثارهنری و حفظ بناهای تاریخی تا اطلاع ثانویه.

۵- گماردن تیم های خاص برای امنیت از نیروگاهها و سازه های ملی (نیروگاههای آبی ، اتمی، بادی،گازی)

۶-گماردن مامور متخصص امور راهنمایی و رانندگی و نظم در تقاطع های مهم شهری

۷- رصد عواملی که قصد توطئه وتحریک به شورش و ایجاد نارضایتی کاذب و تشویق نظامیان به کشتار را دارند

۸-ارتباط با معتمدین محلی و استانی و .. ومشارکت دادن در انجام امور جاریه.

۹-گماردن حداقل چند مقام قضایی صالح برای صدور احکام موقت اضطراری و رفع و رجوع دعواهای کیفری جنحه و غیر جنحه..‌‌.

۱۰-نظارت در وضعیت نظامیان منفصل.

۱۱- نظارت بربسیج عمومی

۱۲-حمل واستعمال سلاح و مواد ناریه، ازهر قبیل منوط به مجوز کمیسیون امنیت ملی می باشد، متخلفین خلع سلاح می شوند.

۱۳- اعلام حکومت نظامی در هر نقطه و مقطع، منوط به اجازه کمیسیون امنیت…است.

۱۴- ایجاد محاکم نظامی موقت برای اقدامات ضد امنیتی.

۱۵- کلیه ادارات و بنگاه‌های دولتی و خصوصی ،موظف به همکاری و ارائه آمار و اطلاعات دقیق به کمیسیون امنیت ملی است.

آیین نامه داخلی کمیسیون امنیت ملی:

بند ۱. محل و زمان برگزاری جلسات : جلسات فعلا در واتساپ و در هفته یکروز برگزار می شود ، درصورت ضرورت جلسه محرمانه، به جهت ایمنی از دیگر وسایل ارتباطی هم میتوان استفاده کرد.
تبصره: برای اینکه همه بتوانند در جلسات شرکت کنند روزهای یکشنبه و دوشنبه بصورت دوره ای اختصاص داده شده است.

بند ۲. جلسات کمیسیون با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد.

بند ۳. حذف اعضا از کمیسیون: اعضای کمیسیون بعد از ۳ جلسه غیبت پشت سرهم بدون ذکر دلیل موجه ابتدا اخطار و بعد از تکرار مجدد حذف خواهند شد.

بند ۴. نحوه اداره جلسات و سقف زمانی هر جلسه: مسئولیت اداره جلسات کمیسیون بعهده مسئول کمیسیون می باشد (هرجلسه با دستور کار و گزارش جلسه همراه است) که البته اینکار بصورت داوطلبانه هم میتواند از طرف اعضا و حداقل ۲۴ ساعت قبل از شروع جلسه پیشنهاد شود و سقف زمانی برای هر جلسه حداقل ۶۰ دقیقه و حداکثر ۹۰ دقیقه است(بجز شرایط مهم و اضطراری).
تبصره: درصورت بروز مشکل برای مسئول کمیسیون و عدم حضور او در جلسه،یکنفر از اعضا بصورت داوطلبانه اداره جلسه را برعهده می گیرد،مگر اینکه تعداد شرکت کننده کمتر از تعداد مشخص شده در بند ۲ باشد که جلسه تشکیل نخواهد شد.

بند ۵. برای تصویب پیشنهادات در کمیسیون،لازم است که پیشنهاد مورد بحث رأی نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه را کسب نماید.

بند ۶. تقسیم کار برحسب نوع تخصص به دو بخش امنیت حقیقی و امنیت مجازی تقسيم می گردد.

بند ۷. بدلیل حساسیت مطالبی که در این کمیسیون رد و بدل میشود و یا در گروه نوشته خواهد شد،چنانچه عضو جدیدی درخواست ورود به این کمیسیون را داشته باشد،آن شخص باید به تایید اعضای کمیسیون امنیت هم برسد.

شرح وظایف کمیسیون امنیت ملی در ۱۵ مورد و آیین نامه داخلی آن در ۷ بند و ۲ تبصره تدوین و تصویب شده است.

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

شورای ملی تصمیم

0 Comments