شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

برای توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی به پا می خیزیم

2022-12-18

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

اخیرا جمعی از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین با انتشار نامه‌ای در مخالفت با صدور و اجرای حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، از تحصن خود در دفتر افسرنگهبانی بند زنان اوین در همراهی با معترضان خبر دادند.

امضاکنندگان این نامه از مردم خواسته‌اند تا آن‌ها نیز با اقدام‌های مشابه مانع از اجرای احکام اعدام برای سایر بازداشت‌شدگان اعتراضات و سرکوب بیشتر معترضان شوند.

در این نامه که روز دوشنبه در پایگاه خبری «هرانا» منتشر شد، آمده است: «برای پاره کردن ریسمان دور گلوی جوانان‌مان و برای درهم شکستن چوبه‌های برافراشته مرگ به پاخیزیم. راه دیگری وجود ندارد! این‌بار خیابان‌های شهر را با فریاد “اعدام را متوقف کنید” تسخیر کنیم و اعتصابات را با قدرت و فراگیری بیشتر ادامه دهیم»..

ما در کمیسیون زنان شورای ملی تصمیم به نوبه خود خواستار آزادی تمامی زندانیان و دستگیرشدگان‌، از جمله همین شیر زنانی هستیم که در سایه تلاش‌های بی وقفه مبارزاتی انها در روزهای گذشته شاهد اخراج جمهوری اسلامی ازکمیسیون مقام زن سازمان ملل بعد از رای گیری بین ۵۵ عضو‌این کمیسیون با ۲۹ رای موافق کشورهای عضو بودیم.

رژیمی که به جرات میتوان ‌گفت یکی از زن ستیزترین کشورهای جهان است که از ابتدایی ترین حق زن در مقام یک انسان که همانا آزادی پوشش است بگیرید تا محدودیت های قانونی و سنتی ، حق زندگی طبیعی و انسانی را از زنان سلب نموده است نمیتواند جایگاهی در چنین تشکل هایی داشته باشد. به نظر ما با توجه به دیدگاه ایدیولوژیک رژیمی که زن «ناقص العقل » است و مقام او با یک مرد نه در حقوق ‌، نه در خانواده و‌نه در جامعه نه تنها برابر نیست ، بلکه بسیار پائین تر است و‌مرد رییس زن‌ محسوب میشود ، عضویت در چنین کمیسیونی در واقع توهین به باورها و اهداف سازمان ملل بود که رسالتی کاملا متفاوت را بر عهده دارد.

ما در کمیسیون زنان شورای  ملی تصمیم بار دیگر ضمن حمایت از امر بسیار بجای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، خواستار توقف اعدام ها و آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان در بند از جمله زنان مبارز در بند هستیم که هیچ جرمی جز زندگی در چهارچوب رعایت کرامت انسانی خود چون یک زن و استقرار یک جامعه سزاوار منزلت خود و دیگر شهروندان کشور مان ندارند. 

کمیسیون زنان شورای ملی تصمیم

۲۵آذر ۱۴۰۱ | 16-12-2022

shoramti@gmail.com

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

تازه ترین

بیانیه کمیسیون زنان شورای ملی تصمیم – حمله به دانشگاه ها و سرکوب دانشجویان، این سازندگان فردای ایران را محکوم‌میکنیم

بیانیه کمیسیون زنان شورای ملی تصمیم – حمله به دانشگاه ها و سرکوب دانشجویان، این سازندگان فردای ایران را محکوم‌میکنیم

 دهم مهرماه کف خیابان های دانشگاه شریف با خون دانشجویان رنگین شد. کشتارده ها هزار دگراندیش و مخالفان سیاسی و عقیدتی در خلال عمر ۴۳ ساله رژیم، قتل مهسا( ژینا) امینی ،قتل عام کردستان ، بلوچستان، آذربایجان و جای جای ایران کافی نبوده و نیست و رژیم اسلامی همچنان خون...

این پیام ژینا( مهسا) امینی ست:  پاشنه آشیل “جمهوری” اسلامی  زن، زندگی، آزادی ست

این پیام ژینا( مهسا) امینی ست: پاشنه آشیل “جمهوری” اسلامی زن، زندگی، آزادی ست

چهل و سه سال است فریاد اعتراض ما زنان بر علیه حجاب و قوانین ضد زن بلند است و برای لغو آنها مبارزه می کنیم. زدنمان تا تمکین از مردسالاری و مردسالاران را به ما تحمیل کنند، نتوانستند. شهادتمان را نصف مردان به حساب آوردند، به آسانی و یکطرفه طلاقمان دادند، سرپرستی از...

شرح وظایف کمیسیون رسانه:

شرح وظایف کمیسیون رسانه:

1- انعکا س دیدگاه ، نظرات و رسانەیی نمودن فعالیتهای شورای ملی تصمیم . 2- کمیسیون رسانه، در جهت تقویت روابط مردم و شورای تصمیم، همانند یک پل ارتباطی انجام وظیفە خواهد نمود. 3- کمیسیون رسانە، تلاش خواهد کرد کە از امکانات، توانمندی ها و تجربە افراد و رسانه های که در...

0 Comments

0 Comments