شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

 تحریف و تفرقه “پروژه وزارت اطلاعات” مسعود نقره کار

2023-11-30

نوشته ای دیگر از مسعود نقره کار

Comments

خواسته و ناخواسته سلاخی و تحریف تاریخ مبارزات آزادیخواهانه در میهنمان سبب تشدید و گسترش تفرقه وتشنج در میان اپوزیسیون حکومت اسلامی، و غلطیدن به مغاک پروژه های “وزارت اطلاعات” حکومت اسلامی پیامد خواهد داشت .

این روزها که نیاز به همیاری، همگرایی و همبستگیِ اپوزیسیون حکومت اسلامی  بیش از هر هنگامی  ضروری می نمایدّ بلند گوها و رسانه هایی حسابگرانه در بارۀ مخالفان سیاسی رژیم محمد رضا پهلوی، که مخالفان سر سخت حکومت اسلامی اند، گفته ها و نوشته های غیر واقعی و تحریف شده جار می زنند و برچسب های ناچسب می زنند.

مگر می شود فراموش کرد که بسیارانی از زندانیان سیاسی دوران پهلوی روشنفکران آزادیخواهی بودند بسانِ خلیل ملکی و شاپور بختیار.

” خلیل ملکی سوسیال دمکراتی اهل گفت‌وگو بود و هراسی از این نداشت که با اصحاب قدرت هم گفت‌وگو کند، چرا که گفت‌وگو و مذاکره را امری لازم می‌دانست. از جمله آنها، دو نشستی که با شاه ایران داشت.”

خلیل ملکی نه اسلام گرا بود( مثل خامنه ای)، نه طرفدار مبارزۀ مسلحانه علیه رژیم شاه، او یک سوسیال دموکرات آزاداندیش، آزادیخواه و عدالت جو بود.

خلیل ملکی ” بعد از اینکه با یک نماینده عضو حزب کارگر مجلس بریتانیا ملاقات کرد، برای بار دوم دستگیر، و به سه سال زندان محکوم شد. رهبران سوسیالیست جهان بشدت با این حکم مخالفت کردند. بعد از حدود یک سال و نیم ساواک تصمیم گرفت که از آزار ملکی دست بردارد چون فهمید که او بیمار و در آستانه مرگ است.سااواک در گزارشی به این نتیجه رسید که «اگر او در زندان بمیرد از او قهرمانی خواهند ساخت و….”

تاریخ را تحریف و وارونه نکنیم.  همۀ زندانیان سیاسی دوران محمد رضا پهلوی را کسانی مثل خامنه ای قلمداد کردن ، نادرست و غیر واقعی و جعل تاریخ است.

اینگونه که اپوزیسیون پیش می رود ما در اینجا و حکومت اسلامی در میهنمان مانده گارانیم – چنین مباد

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

“الفیه وشلفیه” نخستین کتاب پورنوگرافیک و سکسی فارسی

“الفیه وشلفیه” نخستین کتاب پورنوگرافیک و سکسی فارسی

الفیه وشلفیه و پیشتازیِ تاریخی! مسعود نقره کار برای رفع مشکل جنسی پادشاه نیشابور،"طغان شاه" پسرآلب ارسلان سلجوقی و نوه طغرل سلجوقی، " حکیم ابوبکر ازرقی شاعر" کتاب مصور" الفیه و شلفیه" را نوشت وبه طغان شاه تقدیم کرد. امید ازرقی این بود که پادشاه را به مجامعت با زنان...

بحران در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و افزایش چالش‌های ساختاری برای مردم ایران

بحران در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و افزایش چالش‌های ساختاری برای مردم ایران

علی خامنه‌ای، رهبر ایران، خود در خصوص نحوه تصمیم‌گیری در عرصه سیاست خارجی گفت: در کشور ما سیاست خارجی در شورای‌عالی امنیت ملی با حضور مسئولان تعیین می‌شود و وزارت امور خارجه باید با شیوه‌های خود آن را اجرا کند. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، از وظایف شورای امنیت...

0 Comments

0 Comments