شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

ما خواهان توقف آموزش اجباری و آزادی همکاران خود هستیم

2023-10-29

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

مهم‌ترین بنیان دموکراسی در آینده‌ی ایران، بر پایه‌ی یک نظام آموزشی مدرن و دموکراتیک استوار خواهد بود. یک حکومت دموکراتیک و یک جامعه مشتاق توسعه، به شهروندانی نیاز دارد که مسئولانه و هشیارانه در اداره کشور نقش فعال داشته باشند.

متاسفانه نهاد آموزش و پرورش در انحصار دولت است و تبدیل به یکی از نهادهای تبلیغی برای آموزش دین سیاسی در ایران شده است.

بنظر میرسد هدف اصلی این نهاد دولتی نه آموزش نوین بر اساس معیارهای بین المللی، بلکه تبدیل کردن مدارس به مکتب خانه‌ها، و آموزش دانش آموزان برای جهاد و شهادت باشد. به همین دلیل هدف سیستم، متحدالشکل کردن دانش آموزان با رعایت یک نوع انضباط خاص و برنامه ریزی شده است. هر روز صبح با به صف کردن دانش آموزان با خواندن قرآن و سرودهای دینی و اخیرا با اضافه کردن نیم ساعت خواندن نمازاجباری، لطمه جدی به آموزش واقعی دانش آموزان وارد آورده‌اند. میتوان گفت وقت آموزش علمی و فرهنگی دانش آموزان در مدارس ایران بسیار تقلیل پیدا کرده است؛ بطور مثال دانش آموزان ابتدایی کمتر از چهار ساعت در مدرسه هستند، و بیش از یک سوم وقت آموزش آنها به مسایل دینی میگذرد، دانش آموزان در روز ممکن است فقط دو ساعت آموزش علمی ببینند که هرگز نمیتواند کافی باشد. در واقع تحصیل اجباری دولتی، استعداد و قابلیت دانش آموزان را نادیده میگیرد و سیستم یک بعدی خود را تحمیل میکند و دانش آموز مجال پرسش، بحث و آزادی یادگیری پیدا نمیکند؛ یعنی تسلط دولت بر فکر، اندیشه و تمام وجود دانش آموزان که نتیجه آن میتواند تحمیل یک فاجعه فرهنگی در کشورما باشد که کاملا از دنیای آزاد آموزش و پرورش نوین بدور باشد. البته باید گفت هرگز سیاست‌های آموزشی با نگاه آمرانه و دستوری جمهوری اسلامی نتوانسته است بر خانواده و جامعه، تسلط پیدا کند، اما ما نگران تلف کردن وقت و زندگی دانش آموزان در مدارس هستیم که در سن معینی توانایی بیشتری برای یادگیری دارند.

از طرف دیگر در روزهای اخیر، تعدادی از آموزگاران را دستگیر کرده و یا با حکم‌های سنگینٍ و اتهامات ناروا و غیر واقعی، مانع آنان از تدریس شده و یا آنها را بشدت تهدید کرده‌اند. ما ضمن محکوم کردن این تصمیمات نابخردانه در حق آموزگاران شریف و فداکار ایران، خواستار مختومه شدن پرونده فعالین صنفی و آزادی تمام آموزگاران در تمام نقاط ایران هستیم.

به امید ایرانی آزاد و آباد

کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی تصمیم

۶ آبان ۱۴۰۲ – ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات بیشتر از این نویسنده را می‌توانید با کلیک روی نام ایشان مشاهده کنید.

تازه ترین

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

در حمایت از اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی و اجتماعی بنام جوانان جان‌باخته راه آزادی ایران هم میهنان گرامی قتل دولتی و فرا قضایی محمد قبادلو وفرهاد سلیمی  موجی از خشم و نفرت را در بین ایرانیان مخالف رژیم  ایجاد کرده است، از جمله ۶۱ نفر از زنان زندانی سیاسی و...

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

بیانیه کمیسیون دادخواهی شورای ملی تصمیم

در حمایت از اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی و اجتماعی بنام جوانان جان‌باخته راه آزادی ایران هم میهنان گرامی قتل دولتی و فرا قضایی محمد قبادلو وفرهاد سلیمی  موجی از خشم و نفرت را در بین ایرانیان مخالف رژیم  ایجاد کرده است، از جمله ۶۱ نفر از زنان زندانی سیاسی و...

روز جهانی آموزش

روز جهانی آموزش

روز جهانی آموزش، که هر ساله در تاریخ ۲۴ ژانویه برگزار می‌شود، نقش حیاتی آموزش در ترویج صلح، درک و توسعه پایدار در سراسر جهان را بیان می‌کند. این روز بر اهمیت آموزش با کیفیت برای همه تأکید دارد و به منظور ترویج دسترسی به فرصت‌های آموزشی جامع و عادلانه، برگزار می‌شود....

0 Comments

0 Comments