شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

خودکشیِ آهوی اسیر، مسعود نقره‌کار

2023-07-06

نوشته ای دیگر از مسعود نقره کار

Comments

رفتی و دل ما را شکستی دخترم، پانته آ.

تراژیک و ناباورانه رفتی، آنهم رفتنی که بودنش معنی داشت، رفتن کسی که به خاطر بچه‌ها، به خاطر مردم زندگی و خلق می‌کرد، و تلاش شبانه روزی‌اش با معنا بود.

خودکشی یک اعتراض است اما آیا انتخاب دیگری برای”روبرو شدن با شرایط غیر قابل تحمل زندگی و گریز از آن” و اعتراض به شرایطی جانکاه و فرار از خودِ خُرد کننده و ویرانگر وجود ندارد؟ آیا تنها راه غلبه بر رنج نا امیدی‌ها و رنج اسارت به دست گورزادها مرگی خودخواسته است و اصلا آیا طرح اینکه این مرگ، مرگی خود خواسته است واقعی و درست است؟

دخترم، هیچکس نمی‌داند بر تو چه گذشت و در واپسین لحظه‌های اقدام به خودکشی به چه می‌اندیشیدی. سحرآمیز و رازگونه ست و جستجو و سفر در جهان ذهن و روان تو، سیر و سیاحت در جهانی هنوز ناشناخته و غبارگرفته و مِه آلود است. شاید هم با آن اندیشه شکل گرفته در جهان ذهنی‌ات به دنبال شکستن ساختار ذهنی و مفهومی و عینی‌ای بودی که تا کنون فقط قربانی گرفته است.

تراژدی ست ” نگهبان نیرومند” که فریاد رسی برای کاهش رنج‌ها نیافتی و با غروری اسطوره‌ای تاختی با این حال ایکاش به آنچه هرمان هسه گفته گردن نمی‌نهادی که “خودکشی یک راه گریز اضطراری همواره موجود است”. شاید خواستی به آرامشی دائمی برسی دخترم و شبیه آن گربه شدی، ” که بالای صخره‌ای سنگی، رو به رودخانه، میان نرده‌های داغی محاصره شده است و تنها راه نجاتش، پرش مرگبار در آب سرد بود. گربه‌ای که می‌دانست طاقت سوختن ندارد و تنها راه رهایی را پرش به سوی مرگ یافت”؟

امیدی به ایجاد تغییردر خود و محیط زندگی و کاهش تفاوت میان استانداردهایت و واقعیت ندیدی و خودکشی را راه رسیدن به آرامش و تامین کنندۀ خواست‌های درونی خود یافتی. ایکاش راه دیگری برای گریز از رنج، و برای اعتراض به بی عدالتی‌ها می‌یافتی. شاید هم با خودکشی خواستی” جای خالی عشق ” را پُرکنی و غریزۀ مرگ را پس بزنی.

پانته آ، تو ترسو نبودی نگهبان نیرومند انسانیت و وفاداری، شجاع و خلاق به گفته اریک فروم ” زیست دوست و گریزان از مرگ”، اما…

تلاش کردی زندگی و شادی را فتح کنی، تلاش کردی خودت را فتح کنی اما زندگی و به گفته خودت “مملکت”‌ات با تو بیرحمانه رفتار کردند.

پانته آ ما و کودکان این سرزمین فراموشت نخواهیم کرد، با آنکه دل مان را شکستی.!
……..

ازفیس بوکِ مسعود نقره‌کار

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

تازه ترین

” سونامی خودکشی” قابلِ پیشگیری ست.

” سونامی خودکشی” قابلِ پیشگیری ست.

مسعود نقره کار 1 بخش بزرگی از خودکشی ها در ایران به علتِ فشارهای حکومتی و دیگر عوامل محیطی و اجتماعی هستند، عواملی که حکومت اسلامی در بروز و گسترش و شیوع آن ها نقش تعیین کننده داشته و دارد. برخوردهای ضد انسانی و خشن با جوانان و ایجاد محدودیت در زمینه های مختلف زندگی...

ناگفته های جنبش سیاسی در عدم توان گذار از جمهوری اسلامی

ناگفته های جنبش سیاسی در عدم توان گذار از جمهوری اسلامی

سروش آزادی صدها هزار نفر از نیروهای سیاسی در فواصل سرکوبهای پنج دهه اخیر جمهوری اسلامی به خارج از کشور مهاجرت کرده اند. اگر این حجم از نیروی انسانی نخبه و در عین حال مخالف که از تجربه بالای ساختاری برخوردارند و مخالف یک حکومت تمامیت خواه بودند، در هر کشوری وجود داشت،...

آسیب شناسی جنبش انقلابی زن زندگی آزادی:

آسیب شناسی جنبش انقلابی زن زندگی آزادی:

دلایل نادیده انگاری مشروعیت سیاسی اپوزیسیون در جنبش اجتماعی (اول) در زمینه‌ی سیاست و اجتماع، بحث‌های مربوط به مشروعیت سیاسی و جایگاه اپوزیسیون به عنوان یکی از اجزای اساسی نظام دموکراتیک، از مباحث پیچیده و مهم به ‌شمار می‌آید. مفهوم مشروعیت سیاسی تأثیر مهمی بر تعاملات...

0 Comments

0 Comments