شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

نمونۀ یک روشنفکر ایرانی – مسعود نقره کار

2023-06-26

نوشته ای دیگر از مسعود نقره کار

Comments

از آن شبِ” فضای حرف و فضای عمل” درانستیتو گوته در تهران به سال 1356 تا دیدار مجدد با او در ساکرامنتوی امریکا نزدیک به 4 دهه گذشته بود. پرهام اما همان بود، مهربان و صمیمی و صریح، و پایبند به  درک و فهم ” رابطه اصیل”ی که به ما جوانترها گوشزد کرده بود. در شب نهمِ ” ده شب” در بارۀ ” فضای حرف و فضای عمل” با کالبد شکافی یکی از بزرگترین مشکلات فرهنگی و  سیاسی و روشنفکری جامعه  نشان داد از تیزهوشی، تیز بینی و وسعت و عمق اندیشگی کم مانندی در جمع سخنرانان آن شب برخوردار است.  در برابر چشم ها و ذهن های هیجان زده و پرشور گفت :” کلام به خودی خود هدف نیست، ارزش کلام  دررابطه اصیل آن با زندگی وعمل است”، رهنمود و پیام  و” رابطه ای”  که  خودش با زندگی اش نشان داد سخت  به آن ها وفاداراست. آن شب من و جمعی ازجوانانی که حول و حوش” انتشارات چکیده” خیابان نظام آباد بودیم و هوادار سازمان چریک های فدائی خلق در رابظه با سخنرانی وی بحث ها و جدل ها داشتیم. تعدادی از جمع ما  پرهام را “راست” و مخافظه کار، و برخی سیاست ورزی  متعادل و معقول ارزیابی کردند و ….

باقر پرهام در کنار پرهام نویسنده، مؤلف و مترجم نقش مهمی در تداوم حیات و فعالیت “کانون نویسندگان ایران” داشت و تلاش کرد تا کانون نویسندگان  در مسیری صنفی، دموکراتیک و روشنفکرانه فکر و عمل کند. پرهام منتقد آن دسته از اعضای کانون نویسندگان ایران بود که تلاش می کردند کانون را به زائده حزب و سازمان سیاسی بَدَل کنند و ازاین طریق ابزار و وسیله ای برای بهربرداری و سوء استفاده های حزبی و سازمانی  و ایدئولوژیک دست و پا کنند. وی بارها در بارۀ ” کانون نویسندگان  و نقش روشنفکران در تحولات ایران معاصر” نوشت و در ثبت و تدوین تاریخ کانون نویسندگان  و نقد مبانی نظری و سازمانی و رفتاری این تشکل، با تاکید بر اهمیت حیاتی آزادی اندیشه و بیان، نقش ارزشمندی به عهده داشت.

46 سال پیش در سخنرانی “ده شب” انستیتو گوته در اهمیت آزادی به ویژه  آزادی اندیشه و بیان گفت: “ادامۀ هستی هر ملتی در گرو شناخت دقیقی است که آن ملت خود از تجربه‌های جمعی و آزادانۀ خویش به دست می‌آورد. جمع باید آزاد باشد و آزاد بیندیشد. باید صد گل و صد‌ها گل بشکفد تا کارورزان حرفه‌ای کلمات فرصت پیدا نکنند موجودیت ملتی را کالای ادامه حیات بی‌مایۀ خویش کنند و باکی از این نداشته باشند که فرهنگ بی‌نظیر ایرانی، در مسابقۀ انحطاط، به تدریج رو به تباهی رود: دریغ است ایران که ویران شود.”

پرهام نویسنده، مؤلف، پژوهشگر و مترجمِ سخت کوش و قَدَری بود که به ارزش و اثر بخشیِ کنش اجتماعی و سیاسی روشنفکر نیز آگاه بود. آثارش در زمینه های جامعه شناسی و فلسفه، و کردار سیاسی و اجتماعی اش یادگارهائی روشنفکرانه و تاثیر گذارند، آثاری که جامعه ما را با بنیادهای اندیشه‌های جامعه شناسی و فلسفه غرب و عقلانیت سیاسی آشناتر کرده است.

پرهام با بیان صریح و قاطع دیدگاه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اش نمونۀ درخشان یک روشنفکر ایرانی است.  وی از منادیان دیالوگ دموکرتیک و از پیشگامان گفت و شنید، همکاری، ائتلاف و اتحاد میان تشکل های متنوع  و مختلف، و شخصیت ها و چهره های سیاسی و فرهنگیِ دموکراسی خواه بود و با ارائه طرح و برنامه  دراین راه گام های ارزشمندی برداشت.

****

*برگرفته از مجله ” تجربه” ، شماره 20، تیرماه 1402، تهران

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

تازه ترین

” سونامی خودکشی” قابلِ پیشگیری ست.

” سونامی خودکشی” قابلِ پیشگیری ست.

مسعود نقره کار 1 بخش بزرگی از خودکشی ها در ایران به علتِ فشارهای حکومتی و دیگر عوامل محیطی و اجتماعی هستند، عواملی که حکومت اسلامی در بروز و گسترش و شیوع آن ها نقش تعیین کننده داشته و دارد. برخوردهای ضد انسانی و خشن با جوانان و ایجاد محدودیت در زمینه های مختلف زندگی...

ناگفته های جنبش سیاسی در عدم توان گذار از جمهوری اسلامی

ناگفته های جنبش سیاسی در عدم توان گذار از جمهوری اسلامی

سروش آزادی صدها هزار نفر از نیروهای سیاسی در فواصل سرکوبهای پنج دهه اخیر جمهوری اسلامی به خارج از کشور مهاجرت کرده اند. اگر این حجم از نیروی انسانی نخبه و در عین حال مخالف که از تجربه بالای ساختاری برخوردارند و مخالف یک حکومت تمامیت خواه بودند، در هر کشوری وجود داشت،...

آسیب شناسی جنبش انقلابی زن زندگی آزادی:

آسیب شناسی جنبش انقلابی زن زندگی آزادی:

دلایل نادیده انگاری مشروعیت سیاسی اپوزیسیون در جنبش اجتماعی (اول) در زمینه‌ی سیاست و اجتماع، بحث‌های مربوط به مشروعیت سیاسی و جایگاه اپوزیسیون به عنوان یکی از اجزای اساسی نظام دموکراتیک، از مباحث پیچیده و مهم به ‌شمار می‌آید. مفهوم مشروعیت سیاسی تأثیر مهمی بر تعاملات...

0 Comments

0 Comments