پیشنهاد کمیسیون زنان به نخستین مجمع عمومی ” شورای ملی تصمیم”

سپتامبر 27, 2022 | پیشنهادات

برای ترمیم ما پیشنهاد می کنیم که

بند شش 6( اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن با تاکید بر حفظ محیط زیست) به این ترتیب تغییر کند

اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن(با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض، منجمله تبعیض اتنیکی ، عقیدتی، دگرباشی و جنسیتی درتمام عرصه های حقوقی، اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی و تاکید بر مشارکت زنان در مدیریت اداره امور جامعه)

 برای داشتن حفظ  محیط  زیست در این اصول پایه ای از نظر ما  خوب است که چنین ماده ای ( 7- حفط محیط زیست و حقوق حیوانات) به شش ماده اضافه شود.

امید که با همکاری مشترک بتوانیم این کمبود را برطرف کنیم

 بسیار سپاسگزاریم

 کمیسیون زنان شورای ملی تصمیم

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

شورای ملی تصمیم

0 Comments