گورباچف: پایان تاریخ کمونیسم حکومتی، جلال ایجادی

گورباچف: پایان تاریخ کمونیسم حکومتی تاریخ شوروی از 1917 آغاز شد. لنین از 1917 تا 1922 حکومت کرد، استالین از 1922 تا 1953 سلطه داشت، خروشچف از 1953 تا 1964 در راس بود، پادگورنی و برژنف از 1964 تا 1982 مسلط بودند، آندورپوف و سپس چرنینکو از 1982 تا 1985 در قدرت ظاهر شدند...

read more

یکبار دیگر اسلامگرایان دشمنی خود را با هنر و آزادی فکری نشان دادند. – جلال ایجادی

زنده باد سلمان رشدی و آزادی جلال ایجادی یک تروریست اسلامی در آمریکا در یک نشست ادبی بتاریخ 12 اوت 2022 به سلمان رشدی با ضربه های چاقو حمله کرد. یکبار دیگر اسلام و اسلامگرایان دشمنی خود را با هنر و آزاد فکری و آزادی نشان دادند. اسلامگرایان و حکومت اسلامی با احکام قرآنی...

read more