ارتش فدای ملت! یا در خواب غفلت؟ ارتش ایران با نزدیک به ۶۰۰ هزار نیروی نظامی در جایگاه هفتم جهان قراردارد.  ارتشی که وظیفه اش حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور است و همیشه در بالاترین مرتبه ی نیروهای نظامی قرار داشته، براستی نقش و جایگاه او در معادلات کنونی ایران کجاست؟...

read more