شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

گاه شمار شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از روند اعتراضات و اعتصابات در صنعت نفت سال ۱۴۰۱

2023-03-28

نوشته ای دیگر از سروش آزادی

Comments

۱- چهاردهم فروردین، تجمع کارگران روزمزد پتروشیمی چوار ایلام، مقابل این پتروشیمی.

۲- پانزدهم فروردین، تجمع کارگران روزمزد پتروشیمی چوار ایلام مقابل استانداری.

۳- بیست و دوم فروردین، پرسنل واحدهای عملیاتی و بهره برداری مناطق نفتخیز جنوب در اعتراض به تبدیل شیفت های کاری مقابل ساختمان ۴ طبقه مدیریت در اهواز تجمع کردند.

۴- بیست و دوم فروردین، تجمع بازنشستگان صنعت نفت سراسر کشور در مقابل دفاتر صندوق های بازنشستگی نفت.

۵- بیست و شش فروردین، کارگران پروژه ساخت مخازن شرکت پالایش میعانات گازی آدیش کنگان به عدم افزایش دستمزدها اعتراض و با تعطیل کردن کارگاه با پیمانکار تسویه حساب نمودند.

۶- سی و یک فروردین، تجمع اعتراضی کارکنان نوبتکار شرکت های بهره برداری نفت و گاز کارون، گچساران، مارون و مسجدسلیمان به تغییر ساعات شیفت های کاری.

۷- چهارم اردیبهشت، اعتصاب کارگران پروژه ای شرکت فرجود در سایت یک پارس جنوبی.

۸- چهارم اردیبهشت، اعتصاب داربست بندان در فاز ۲ پتروکیان.

۹- پنج اردیبهشت، اعتصاب داربست بندان پتروشیمی بوشهر.

۱۰ـ پنج اردیبهشت، اعتصاب کارگران پیمانکاری راکی در پتروکیان.

۱۱- ششم اردیبهشت، تجمع اعتراضی کارگران پروژه ای نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه.

۱۲- ششم اردیبهشت، اعتصاب داربست بندان پیمانکاری ناورود در پتروپالایش کنگان.

۱۳- ششم اردیبهشت، اعتصاب کارگران پروژه ای ساخت مخازن سبز فاز سیزده عسلویه.

۱۴- هفت اردیبهشت، اعتصاب کارگران پروژه ای شرکت آی جی سی در پروژه گازی ان جی ال ۳۱۰۰ دهلران.

۱۵ـ هفت اردیبهشت، اعتصاب نیروهای ساخت مخازن و پایپ راک پتروشیمی اسلام آباد غرب.

۱۶ـ هفت اردیبهشت، اعتصاب نیروهای پیمانکاری شیروانی پتروشیمی دماوند.

۱۷ـ سیزدهم اردیبهشت، اعتصاب نیروهای پروژه ای آی جی سی در چشمه خوش دهلران.

۱۸ـ هفدهم اردیبهشت، اعتصاب کارگران پروژه ای جوشکار ساخت مخازن، نیروهای برق و ابزار دقیق پتروشیمی گچساران.

۱۹ـ هجدهم اردیبهشت، اعتصاب کارگران شرکتی پتروشیمی تبریز.

۲۰ـ بیست اردیبهشت، اعتصاب نیروهای پیمانکاری مخزن سازی پتروپالایش کنگان.

۲۱ـ بیست و چهارم اردیبهشت، تجمع اعتراضی پرسنل قرارداد موقت در اهواز، گچساران و خارگ.

۲۲ـ بیست و شش اردیبهشت، تجمع اعتراضی پرسنل قرارداد موقت مناطق نفتخیز جنوب در شرکت های بهره برداری نفت و گاز کارون و مارون.

۲۳ـ بیست و هشت اردیبهشت، تجمع اعتراضی پرسنل قرارداد موقت مناطق نفتخیز جنوب شرکت های بهره برداری آغاجاری، کارون و مارون.

۲۴ـ سی و یکم اردیبهشت، تجمع اعتراضی پرسنل قرارداد موقت نفت سراسر کشور مقابل وزارت نفت در تهران.

۲۵ـ چهارم خرداد، تجمع پرسنل قرارداد موقت و قرارداد معین سراسر کشور مقابل وزارت نفت در تهران.

۲۶ـ پنج خرداد، اعتصاب و تخلیه کارگاه توسط داربست بندان شرکت ناورود در پتروپالایش کنگان.

۲۷ـ بیست و ششم خرداد، اعتصاب نیروهای پیمانکاری پارسا در فاز ۱۹ کنگان.

۲۸ـ بیست و هشتم خرداد، اعتصاب نیروهای داربست بند شرکت فنی مهندسی پتروپارس در کنگان.

۲۹ـ بیست و هشتم خرداد، اعتصاب نیروهای شرکت آتی سازان پرشیا در فاز ۱۹ کنگان.

۳۰ـ اول تیرماه، اعتصاب گروههایی از داربست بندان پیمانکاری های حاجی پور، شهبازی و مطوری و شرکت های پایندان، آپادانا، فراسکو، ساختار صنعت رستاک پویا، اکسیر صنعت و ایده سازان در فاز ۱۴.

۳۱ـ دوم تیر ماه، اعتصاب داربست بندان پیمانکاری های تناوب، رشیدی، همتی و موسوی در پتروشیمی هنگام.

۳۲ـ چهارم تیرماه، اعتصاب نیروهای پیمانکاری سلحشور در پروژه آر جی سی فاز ۱۴.

۳۳ـ چهارم تیرماه، اعتصاب داربست بندان و نیروهای پروژه ای تست من شرکت آبادراهان در فاز ۲ پالایشگاه آبادان.

۳۳ـ پنجم تیرماه، اعتصاب کارگران عایق بندی مخازن سرد پتروشیمی آبادان.

۳۴ـ ششم تیرماه، تجمع کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب دو ناحیه نفتی آبان و پایدار.

۳۵ـ ششم تیرماه، اعتصاب کارگران اورهال پالایشگاه تندگویان تهران.

۳۶ـ بیست و یکم تیرماه، تجمع کارگران پتروشیمی تبریز.

۳۷ـ سوم مرداد، تجمع کارکنان دستورکاری تاسیسات بهره برداری نفت و گاز کارون و همینطور نگهبانان چاههای نفت منطقه غیزانیه در اهواز.

۳۸ـ هجده مرداد، اعتصاب کارگران پروژه ای شرکت آرام پارس در پتروپالایش هنگام.

۳۹ـ هجده مرداد، اعتصاب کارگران پروژه ای نیروگاه برق فردوسی مشهد.

۴۰ـ بیستم مرداد ماه، اعتراض گروه کثیری از پرسنل رسمی واحدهای ستادی و عملیاتی در بیش از سی مرکز نفتی.

۴۱ـ بیست و دوم مرداد، تجمع کارگران شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی آبادان.

۴۲ـ بیست و ششم مرداد، اعتصاب کارگران شرکت کیان نصر پتروشیمی بوشهر.

۴۳ـ دوم شهریور ماه، اعتصاب کارگران شرکت ستاره تاراز سایت یک پتروشیمی بوشهر.

۴۴ـ دوازدهم شهریور، تجمع پرسنل رسمی مقابل وزارت نفت در تهران که به بازداشت قریب به ۷۰ نفر از کارگران منجر شد.

۴۵ـ بیست شهریور ماه، اعتصاب کارگران پتروشیمی دنا در عسلویه.

۴۶ـ بیست شهریور ماه، اعتصاب کارگران ساخت مخازن و پایپ راک پتروشیمی اسلام آباد غرب.

۴۷ـ یازدهم مهر ماه، اعتصاب نیروهای پروژه ای پتروشیمی دنا در عسلویه.

۴۸ـ هجده مهر، اعتصاب سه روزه کارگران پروژه ای در بوشهر و کنگان در حمایت از اعتراضات گسترده مردم به قتل مهسا امینی که منجر به بازداشت قریب به ۳۰۰ نفر از کارگران شد.

۴۹ـ هجدهم مهر، اعتصاب کارگران پروژه ای فاز ۲ پالایشگاه آبادان.

۵۰ـ نوزدهم مهرماه، تجمع کارگران شرکت پالایش نفت آبادان.

۵۱ـ بیست و ششم مهر، اعتصاب رانندگان تانکرهای حمل سوخت پالایشگاه آبادان.

۵۲ـ یازدهم آبان، اعتصاب کارگران بخش تعمیرات مجتمع تولید اوره پتروشیمی پردیس عسلویه.

۵۳ـ پانزدهم آبان، اعتصاب نمادین پرسنل رسمی واحدهای عملیاتی در ۳۷ سکوی نفتی با خودداری از ارسال گزارشات روزانه تولید و عدم دریافت سهمیه غذای روزانه.

۵۴ـ  اول آذرماه، تجمع گروهی از کارگران شاغل در پالایشگاه یازدهم فاز ۱۳.

۵۵- اول آذرماه، اعتصاب گروهی از کارگران پتروشیمی مسجدسلیمان.

۵۶ـ سیزدهم آذر، اعتصاب ۲ روزه نیروهای پیمانکاری شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی ماهشهر.

۵۷ـ بیست و شش آذر، اعتراض پرسنل رسمی شرکت نفت و گاز پارس، گچساران، ماهشهر، اهواز، خارگ و نفت و گاز غرب.

۵۸ـ سوم دی ماه، تجمع نیروهای ارکان ثالث در میدان کاکتوس عسلویه که با بازداشت حدود ۳۰ نفر از کارگران سرکوب شد.

۵۹ـ چهار دی، اعتصاب گروهی از کارگران پتروشیمی آبادان و نیمه تعطیل شدن این پتروشیمی به دلیل اعتصاب.

۶۰ـ دهم دی ماه، اعتصاب و تجمع گروهی از کارگران رسمی پالایشگاه آبادان.

۶۱ـ دهم دی ماه، تجمع گروهی از کارگران میدان نفتی آذر در استان ایلام.

۶۲ـ دهم دی ماه، تجمع گروهی از کارگران پالایشگاه اراک.

۶۳ـ چهاردهم دی، تجمع نیروهای شاغل در پتروشیمی چوار ایلام.

۶۴ـ بیست دی، تجمع نیروهای رسمی پتروشیمی مبین عسلویه.

۶۵ـ بیست و چهارم دی ماه، تجمع کارگران شرکت او دی سی سی پتروشیمی گچساران.

۶۶ـ بیست و پنج دی، اعتصاب کارگران پیمانی عملیات غیر صنعتی ماهشهر/

۶۷ـ بیست و هفتم دی ماه، اعتراضات کارکنان رسمی عملیاتی مناطق سیری، بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، نفت و گاز غرب، کارون، شرکت نفت شیراز، مارون، پالایشگاه ایلام، شرکت فلات قاره، پالایشگاه پنجم، پالایشگاه فجر جم، پالایشگاه آبادان، پتروشیمی ماهشهر و چندین مرکز نفتی و پتروپالایش دیگر.

۶۸ـ سوم بهمن ماه، تجمع گروهی از کارگران شاغل در پتروشیمی بندر امام.

۶۹ـ بیست و چهارم بهمن، تجمع کارکنان قرارداد موقت شرکت ملی نفت ایران مقابل ساختمان این شرکت در تهران.

۷۰ـ شش اسفند، اعتصاب کارگران پروژه ای شرکت نصب نیرو شاغل در نیروگاه سبلان اردبیل.

۷۱ـ هفتم اسفند ماه، تجمع کارکنان شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان.

برگرفته از کانال تلگرامی «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت»

مارت ۲۰۲۳

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

تازه ترین

قتل حکومتی روی دور کند!

بخش ۱و ۲ - تاکتیک «نمایش کشدار اعدام‌» در بسیاری از دیکتاتوری‌ها در مواجهه با اعتراض‌های مردمی استفاده شده است. «اعدام‌های منظم و برنامه‌دار» از نظر تاثیری که در کوتاه‌مدت بر وضعیت سیاسی و اجتماعی می‌گذارند با «اعدام‌های گهگاهی» عمیقا متفاوتند. بیایید با هم دلایل...

بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اعتراض به احکام تعلیق دانشجویان و سرکوب فعالیت‌های دانشجویی

  گمان مبر که به پایان رسید کار مغان                هزار بادهٔ ناخورده در رگ تاک است   سلام رفقا و همکلاسی‌ها محکومیت سنگین ۸ نفر از دوستانمان به تعلیق و تبعید تنها گوشه‌ای از اضطراب‌ها و هزینه‌های ریز و درشتی است که  در مقابل ما قرار دارد. بر کسی پوشیده...

برای ثبت در تاریخ روایتی از مقاومت زنان مقابل حجاب اجباری

«امروز ما زنان نه فقط برای آزادی خودمان، بلکه برای آزادی همه مردم ایران در حال مبارزه‌ایم. بنابراین، بد نیست که این‌هایی که به زنان بی‌حجاب گیر می‌دهند، کمی جلوتر را هم ببینند. هر وقت ترسیدند از این‌که پلمب شوند، مثل ما به فردایی آزاد فکر کنند که قرار است خودشان و...

0 Comments

0 Comments