بیانیه شورای ملی تصمیم – در حمایت از فراخوان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و جوانان محله های تهران و شهرستانها

اکتبر 7, 2022 | بیانیه, شورا دو

شورای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در اعتراض به سرکوب ضد انسانی دانشجویان و استادان این دانشگاه توسط ماموران مزدور رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرده اند روز شنبه 16 مهر از ساعت 13:00 در مقابل کتابخانه مرکزی تجمع خواهند کرد و آن روز را روز «سوگ مظلومانه دانشگاه شریف» نامیدند.

از سوی دیگر جوانان محله های تهران در بیانه فراخوان امروز خود، خواستار حضور گسترده مردم مبارز تهران در خیابان ها، میدانها، اطراف دانشگاه ها و هر جای ممکن از روز شنبه  16 مهر از ساعت 12:00 ظهر تا پایان شب شده اند. آنها این فراخوان و اعتراضات را ادامه مبارزه و آغاز مرحله دیگری از حضور در خیابانهای تهران قلمداد کرده و تاکید نموده اند در همین روز با شروع اعتصابات صنف های مختلف در کنار این اعتراضات دستیابی به اهداف سراسری ممکن تر خواهد شد.

در همین زمینه نیز اطلاعیه هایی از اهواز و اصفهان و سایر شهرهای کشور منتشر شده است که هرکدام از آنها به این دلیل که از سوی فرماندهان میدانی منتشر می شود دارای اهمیت بسیار است. شورای ملی تصمیم با انتشار این فراخوان ها و اطلاعیه ها حمایت و پشتیبانی خود را از آنها اعلام می نماید و از مردم مقاوم تهران و شهرستا نها در خواست می کند با فراخوان های این مبارزان میدانی همراه شوند تا همبستگی و اتحاد مردم سراسر کشور در خیابان ها و در میدان های عمل به واقعیت بزرگ اتحاد و پیروزی تبدیل شود.

شورای ملی تصمیم

14 مهر 1401 برابر با 6 اکتبر2022

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

شورای ملی تصمیم

0 Comments