شورای ملی تصمیم  همراه و همگام با مردم آگاه ایران، برای تحقق خواسته‌های زیر تلاش و مبارزه می‌کند. 1- گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش‌های اعتراضی مردم، گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. 2 – حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز . 3- جدایی دین از حکومت. 4 – فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5 – تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی  تعیین نوع حکومت با آرای مردم. 6 –  اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و برابری جنسیتی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت زنان در مدیریت جامعه، و نیز تاکید بر حفظ محیط زیست

Iranian National Solidary Council – Tasmim

2022-09-28

نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم

Comments

We condemn attacks against UK police during London demonstrations against Iranian regime

Iranian National Solidarity Council – Tasmim is gravely concerned about Sunday 25 September acts of violence against the police officers in London who were deployed to ensure the protesters’ security.

Iranian protesters have been demonstrating against the repressive regime of the Islamic Republic of Iran this week both in Iran and worldwide after the murder of Mahsa (Zhina) Amini, a 22-year-old woman in Iran, by the regime’s hated morality police on 16 September.

The demonstrations in London are part of the worldwide movement to highlight the repression and state-sponsored violence against women and other citizens in Iran.

Protests have been largely peaceful and the UK police cooperative. However, it was clear from the start that the security agents of the Islamic Republic of Iran might do their best to create chaos and encourage attacks against certain individuals and police officers.

Sadly, they appear to have fulfilled their mission. London police have issued a statement on attacks against their police officers by elements from inside the demonstrators, resulting in the officers’ hospitalisation.

While anger against the hated security forces of the Islamic Republic in Iran and their agents abroad is understandable, attacks against the UK police officers or others are not justified and cannot be condoned.

Iranian National Solidarity Council – Tasmim urges the Iranian diaspora in countries where police are there to protect the security of the demonstrators to:

  • Not engage in acts of violence against individuals or police officers;

  • Report to the police any agent of the Islamic Republic about whom they have security concerns;

Ends/.

برای انتشار در شبکه های اجتماعی

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

تازه ترین

0 Comments

0 Comments

مشترک شدن در خبرنامه ما

برای دریافت آخرین اخبار  به لیست پستی ما بپیوندید.

 

You have Successfully Subscribed!