گفتگوبا اعضای شورا ملی تصمیم احد قربانی، رضا برومند، علی یعقوب وند و چنگیزامیری بعنوان ناظر

آگوست 23, 2022 | ویدو ها

مقالات و مطالب دیگر از همین نویسنده. برای بازدید، لطفاً روی اسم نویسنده کلیک کنید

شورای ملی تصمیم

0 Comments