کمیسیون تصمیمات میدانی

کمیسیون تصمیمات میدانی

هدف از ایجاد کمیسیون تصمیمات میدانی شورای ملی تصمیم.‌ کمیسیون تصمیمات میدانی شورای ملی تصمیم به خاطر همراهی و همگرایی با مبارزات مدنی و مطالبه محور، جنبش های صنفی- مطالباتی، خیزش های خیابانی و مبارزات عدالت خواهانه( برابری طلبانه) و هم چنین ایجاد ارتباط و اعتماد متقابل از طریق فعالیتهای نظری گفتمان ساز و فعالیتهای میدانی در داخل و خارج از کشور در راستای گذار از رژیم جمهوری اسلامی تشکیل شده است. : وظایف کمیسیون تصمیمات میدانی: مهمترین وظیفه کمیسیون میدانی تلاش جهت ایجاد ارتباط و اعتماد سازی متقابل با جنبش های صنفی، مدنی و خیزش‌های مردمی در ایران از طریق: حمایت از مبارزات صنفی، مدنی و خیزشهای اجتماعی است. برای تحقق این امر وظایف زیر را در...

read more
کمیسیون تصمیمات میدانی

بیانیه کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی تصمیم درحمایت از آموزگاران و دانش آموزان اوکراین به زبان فارسی، انگیسی و اوکراینی

بیانیه کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی تصمیم درحمایت از آموزگاران و دانش آموزان اوکراین به زبان فارسی، انگیسی و اوکراینی درود بر آموزگاران و دانش آموختگان مقاوم کشور اوکراین! در آستانه شروع سال تحصیلی که در اغلب کشورهای جهان، آموزگاران و دانش آموزان با ذوق و شوق، به استقبال بازگشایی مدارس می روند، مدارس و مراکز آموزشی اکراین به علت حمله غیر انسانی رژیم پوتین به این کشور تعطیل است و معلمان درکناردیگر اقشار مردم وطن دوست اوکراین در جبهه جنگ و در حال مبارزه با متجاوزان بسر می...

read more
کمیسیون تصمیمات میدانی

کمیسیون دادگستری ودادخواهی

آیین‌نامه کمیسیون دادگستری ودادخواهی ماده 1- نام کمیسیون نام کمیسیون دادگستری ودادخواهی است، که ازین پس در آیین‌نامه باختصار کمیسیون دادگستری نامیده خواهد شد. ماده 2 - اهداف کمیسیون شورای ملی تصمیم در راستای گذار از جمهوری اسلامی ، تشکیل کمیسیون دادگستری را به منظور رسیدن به اهداف زیر مد نظر قرار داده است: الف: تلاش در راستای مقابله با نقض اشکال مختلف حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی تا برقراری نظام نوین سیاسی در ایران از طریق همکاری با افراد ، انجمن ها و نهادهای حقوق بشری درون و بیرون مرزهای ایران. ب: تشکیل کارگروهی ازحقوق دانان و کارشناسان برجسته برای تدوین پیش نویس قانون اساسی که حافظ منافع آحاد ملت ایران در جهان متمدن...

read more
وظايف كميسيون زنان شورای ملی تصمیم

وظايف كميسيون زنان شورای ملی تصمیم

‎وظايف كميسيون زنان شورای ملی تصمیم: ‎هدف کلی: بالا بردن آگاهی های تبعیض جنسیتی و توانمندی زنان برای رسیدن به برابری جنسیتی و نهادینه کردن آن در سطوح مختلف جامعه بِه ويژه در سطح مديريت كلان ‎اهداف کوتاه مدت: ‎١- برقراری ارتباط نزدیک یا زنان داخل شورای ملی تصمیم و بالا بردن نیروی کمیسیون زنان برای برقراری ارتباط قوی و تنگاتنگ با زنان ایران که در کف خیابان پا بپای مردان مبارزه ميكنند. ‎٢- برنامه ریزی برای رفع تبعيض جنسیتی و تلاش برای نهادینه کردن تفکر برابری جنسیتی در تما م سطوح به ويژه در سطح مديريت كلان ‎٣- تدوین و شروع برنامه هایی در جهت توانمند سازی زنان ‎٤- متمركز شدن و پرداختن به الويت هاي مطالبات زنان در مناطق گوناگون زيرا از یک منطقه محروم به منطقه دیگر مطالبات فرق میکند. ‎٥-جذب...

read more
کمیسیون تصمیمات میدانی

کمیسیون سیاست گذاری شورای تصمیم

اهداف: کمیسیون سیاست گذاری برای نظر اندازی به برنامه ها، تصمیمات و اقدامات سیاسی شورای تصمیم تشکیل شده است. درعین حال این کمیسیون به مطالعه و بررسی مسائل عمدۀ سیاست، سازماندهی، رهبری و استراتژی و نیز  بررسی جنبشهای اعتراضی و مسائل عمده اپوزیسیون در ایران در تقابل با رژیم استبدادی حاکم می پردازد. این کمیسیون درس آموزی از تحولات جهان را نیز قویا در نظر دارد. وظایف: وظیفه اصلی کمیسیون سیاست گذاری ارائه پیشنهاد و راه یابی به "کمیسیون دعوت" است. سازماندهی و نحوه عمل: اعضای جلسه هفته ای یک بار از طریق زووم به گرد هم می آیند. دستورکار جلسه از قبل اعلام میشود. هربار یک عضو، که برسر موضوع مورد سخن...

read more
کمیسیون تصمیمات میدانی

شرح وظایف هیئت مدیرۀ موقت

"کمیسیون دعوت و تدارکات" که به اتفاق آرای اعضای این کمیسیون به کمیسیون " دعوت و مدیریت" تغییر نام داد، اکنون به ” هیئت مدیره‌ی موقت” تغییر نام داده است. در نتیجه ساختار تشکیلاتی شورای ملی تصمیم تا نخستین مجمع عمومی در سطح هیئت مدیره‌ی موقت، مجموع کمیسیون‌ها و گروه‌های کاری خلاصه می‌شود. هیئت مدیره موقت تا برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره‌ی اصلی وظایف خود را به شرح زیر تعریف کرده است: 1. مهمترین وظیفه‌ی هئیت مدیره‌ی موقت تدارک نخستین مجمع عمومی شورا است. برای برگزاری مجمع عمومی این هیئت بایستی موارد زیر را آماده کند. a. همپرسی در بین اعضای کنونی شورا جهت حداقل تعداد عضو ( حل مسئله‌ی 300نفر). b. آماده‌کردن پیش‌نویس برنامه‌ و اساسنامه‌ی...

read more
کمیسیون تصمیمات میدانی

گزارش کمیسیون اقتصاد

حاصل تماسهاو مذاکرات بین اعضای این کمیسیون به قرار زیر است با توجه به اینکه طرحها و برنامه کاری کمسیون  اقتصاد  نمیتواند در خلا ارایه شود بلکه میبایستی کارشناسی و بر اساس بر رسی ر یشه های  فاجعه اقتصادی در تحت جهموری اسلامی ایران تهیه شده باشد٫ ازین رو  در اغاز خلاصه یی ازاین  بر رسی ارایه میشود مالی دخالت های گسترده  دولت در تمام بازار‌ها (بازار کار، بازار تولید، بازار اعتبار و-  بازار ارز) که سبب شده:  کارامدی در تمام بخشهای اقتصادی به پایین ترین سطوح سقوط کند٫ تولیدات داخلی ازبین برود٫ تخصیص منابع تولیدی از روی روابط ونه ضوابط صورت گیرد٫ قیمتها غیر واقعی شوند٫ وام و اعتبارات بانکی  جیره بندی شده و نتیجتا  پارتی بازی و رشوه خواری رایج شود٫ چند نرخی کردن ارز که  نه...

read more
کمیسیون تصمیمات میدانی

شرح وظایف هیئت مدیرۀ موقت

"کمیسیون دعوت و تدارکات" که به اتفاق آرای اعضای این کمیسیون به کمیسیون " دعوت و مدیریت" تغییر نام داد، اکنون به ” هیئت مدیره‌ی موقت” تغییر نام داده است. در نتیجه ساختار تشکیلاتی شورای ملی تصمیم تا نخستین مجمع عمومی در سطح هیئت مدیره‌ی موقت، مجموع کمیسیون‌ها و گروه‌های کاری خلاصه می‌شود. هیئت مدیره موقت تا برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره‌ی اصلی وظایف خود را به شرح زیر تعریف کرده است: 1. مهمترین وظیفه‌ی هئیت مدیره‌ی موقت تدارک نخستین مجمع عمومی شورا است. برای برگزاری مجمع عمومی این هیئت بایستی موارد زیر را آماده کند. a. همپرسی در بین اعضای کنونی شورا جهت حداقل تعداد عضو ( حل مسئله‌ی 300نفر). b. آماده‌کردن پیش‌نویس برنامه‌ و اساسنامه‌ی...

read more
کمیسیون تصمیمات میدانی

کمیسیون امنیت ملی

هدف: تامین امنیت عمومی "برقراری نظم و جلوگیری از هرج و مرج در کشور،شهر،روستا ....و مسیرهای ایاب و ذهاب در دوران گذار و پس از گذار است." شرح وظایف: ۱-حفظ انتظامات واستقرار امنیت عمومی، آسایش عمومی، امنیت راه‌ها.. اجرای قوانین ،جلوگیری از هرج ومرج و تعقیب و دستگیری مجرمین - مراقبت درامنیت مرزها (ورود و خروج غیرقانونی افراد ، قاچاقچیان، قاتلین وسارقین مسلح) نظارت به امور جهانگردی وجلب سیاحان - رسیدگی و بازرسی به ورود و خروج هواپیماها،کشتی ها ،راه آهن وریل، امور بنادر و جزایر -حفاظت از بانکها، فروشگاها، زندانها، امور اراضی ملی وجنگلها واملاک و گمرکات زمینی - نظارت برامور مهاجرت اتباع خارجی و...

read more