اعضای شورا ملی تصمیم

 نازنین افشین جم

نازنین افشین جم

امیر ابراهیمی

امیر ابراهیمی

محمدرضا آشوغ

محمدرضا آشوغ

محمدرضا (سرهنگ) آرین

محمدرضا (سرهنگ) آرین

خاطره آذرفر

خاطره آذرفر

آرش آذرخش

آرش آذرخش

جمشید امیری

جمشید امیری

نسرین اسماعیلی

نسرین اسماعیلی

رضا اسماعیلی

رضا اسماعیلی

کیقباد اسماعیل‌پور

کیقباد اسماعیل‌پور

منصور اُسانلو

منصور اُسانلو

افشین افشین جم

افشین افشین جم

وحید بدیعی

وحید بدیعی

فرامرز بختیار

فرامرز بختیار

گشتاسب باوند

گشتاسب باوند

عیسی بازیار

عیسی بازیار

میترا بابک

میترا بابک

شادی امینی

شادی امینی

بابک بهزادی

بابک بهزادی

جوما بورش

جوما بورش

حمید بی آزار

حمید بی آزار

شورای ملی تصمیم

شورای ملی تصمیم

دیانا بیگلری‌فرد

دیانا بیگلری‌فرد

رضا برومند

رضا برومند

ونوس ترابی

ونوس ترابی

مهشید پگاهی

مهشید پگاهی

شعله پاکروان

شعله پاکروان

سعید پورعبدالله

سعید پورعبدالله

فؤاد پاشایی

فؤاد پاشایی

خسرو بیت‌اللهی

خسرو بیت‌اللهی

ناهید حسینی

ناهید حسینی

امجد حسین پناهی

امجد حسین پناهی

رضا حسین‌بر

رضا حسین‌بر

سپیده حجامی

سپیده حجامی

علی جوانمردی

علی جوانمردی

محسن ترکمن

محسن ترکمن

مایا زمانی

مایا زمانی

نادر زاهدی

نادر زاهدی

هایده روش

هایده روش

مهدی ذوالفقاری

مهدی ذوالفقاری

حامد ذاکری

حامد ذاکری

عباس خرسندی

عباس خرسندی

سیمین صبری

سیمین صبری

ولی شریف‌پور

ولی شریف‌پور

سهام سیاوش

سهام سیاوش

سام سلطانی

سام سلطانی

ساره سکوت

ساره سکوت

فرخ زندی

فرخ زندی

سیاوش عبقری

سیاوش عبقری

کریم عبدیان

کریم عبدیان

شورای ملی تصمیم

شورای ملی تصمیم

رضا طالبی

رضا طالبی

ضیا صدرالاشرافی

ضیا صدرالاشرافی

طاهره صادقی

طاهره صادقی

بیژن فتحی

بیژن فتحی

مهوش فتحی

مهوش فتحی

حسین عرب

حسین عرب

محمود عاشوری

محمود عاشوری

هنگامه عباسی

هنگامه عباسی

شهلا عبقری

شهلا عبقری

مهتاب قربانی

مهتاب قربانی

بیژن قبادی

بیژن قبادی

عباس فیض

عباس فیض

مازیار فرزان

مازیار فرزان

رضا فرد

رضا فرد

ادریس فروغی

ادریس فروغی

 رسول کناره فرد

رسول کناره فرد

شورای ملی تصمیم

شورای ملی تصمیم

شورای ملی تصمیم

شورای ملی تصمیم

یوسف کر

یوسف کر

منیره کاظمی

منیره کاظمی

احد قربانی دهناری

احد قربانی دهناری

اسفندیار منفردزاده

اسفندیار منفردزاده

شورای ملی تصمیم

شورای ملی تصمیم

هادی مهرانی

هادی مهرانی

سام منتظری

سام منتظری

 سیاوش لشگری

سیاوش لشگری

فرامرز کلانتری

فرامرز کلانتری

شیوا مقدم

شیوا مقدم

امیرهوشمند ممتاز

امیرهوشمند ممتاز

مژگان محمدی

مژگان محمدی

فاضل موسوی

فاضل موسوی

بهرام معزی

بهرام معزی

محمد مهدوی‌فر

محمد مهدوی‌فر

احمد وحدانی

احمد وحدانی

حسن نایب هاشم

حسن نایب هاشم

بهرام میر لاشاری

بهرام میر لاشاری

اسماعیل مرادی

اسماعیل مرادی

شاپرک معدلی

شاپرک معدلی

عبدالرئوف ملازهی

عبدالرئوف ملازهی

علی یعقوب وند

علی یعقوب وند

محمد حسین یحیایی

محمد حسین یحیایی

چنگیز وندچالی

چنگیز وندچالی